Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság logói

  • Az eltelt három évtized során az ORFK-OBB-t két könnyen megjegyezhető és jól azonosítható logó jelképezte;
  • Az 1992. évi megalakulást követően a szervezet logója egy jobb kezét feltartó közlekedési rendőr jellegzetes ikonja volt, mely tökéletes választásnak bizonyult a „másként gondolkodás” és a „közvetlenség” kinyilvánítása szempontjából;
  • Öt évvel később az ORFK-OBB az általa megvalósított „Közlekedési Áldozatok Emlékműve” fő alakját választotta logójául;
  • Az új logó a rendőrséghez való közvetlen tartozás helyett a közlekedésbiztonság össz-társadalmi jellegét helyezte előtérbe;
  • Az úgynevezett „Szárnyas Angyal” logó az évek során kisebb változásokon esett át, mígnem elnyerte a mai formáját.

Minden valamirevaló szervezetnek, így az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak is szüksége volt (és van) egy logóra, egy könnyen felismerhető egyedi azonosító jelre, mely egyértelműen megkülönbözteti a szervezetet másoktól, segíti a tájékozódást, és amelyre ránézve azonnal beazonosítható, ki is áll az adott üzenet, kiadvány, kommunikációs elem stb. hátterében. A 30 éves jubileumát ünneplő ORFK-OBB-nek ez idáig két logója volt. Az első szűk öt évig jelképezte a hazai balesetmegelőzés meghatározó szervezetét, míg a második 1997 óta jelenleg is érvényes, bár néhány alkalommal kisebb formai változtatásokon ment át.

1992-1997

A megalakulást követő években az ORFK-OBB logója egy jobb kezét feltartó egyenruhás rendőr ikonja volt, mely a rendszerváltást követő időszakban „telitalálatnak” minősült. Ez a letisztult, egyszerű, rendkívül könnyen megjegyezhető logó tökéletesen kifejezte a balesetmegelőzés rendőrséghez való erőteljes és tradicionális kötődését (a 60-as évektől a közúti közlekedés biztonságáért a belügyminisztérium volt a felelős, de a végrehajtás és a preventív feladatok végzése mindenkor a rendőrségre hárult), továbbá tükrözte azt az aktuális kormányzati szándékot is, mely a 2002/1992. (HT.2.) Korm. határozat 7. pontjában megjelent:„A rendőrség közlekedési szolgálatának irányításával, a közlekedési felügyeletek közreműködésével, a balesetek megelőzésére szolgáló területi és országos közlekedésbiztonsági tevékenységet folytatni kell.” .

A logóban ábrázolt, határozott fellépést mutató figura kék színe igazodott a rendőrség általánosan alkalmazott színvilágához.

Az egyenruhás alak feltartott jobb keze egyrészt egyértelműsítette, hogy a rendőrség közlekedési szolgálata „akar valamit közölni”, ami a közúti közlekedéssel, annak biztonságával áll kapcsolatban, másrészt a KRESZ által szabályozott rendőri karjelzések közé tartozó mozdulat a figyelem erőteljesebb felkeltését is szolgálta. Az ORFK-OBB első logója egyértelmű jele annak, hogy a rendőrség tudatosan építette fel a társadalom felé irányuló információs rendszerét. A logónak is köszönhető, hogy a közlekedésrendészeti szolgálat tevékenysége közvetlenebbé, nyitottabbá vált, a rendszeressé váló, új színben megjelenő preventív üzenetek egyre divatosabbá váltak, elfogadottságuk és hatásfokuk egyaránt növekedett. Emellett az ikonikus forma jó szolgálatot tett abban is, hogy a 90-es évek elején átalakuló magyar rendőrség első barátságos arca éppen a balesetmegelőzés legyen.

1997-től napjainkig

Bármennyire is volt nagyszerű az ORFK-OBB 1992. novemberétől alkalmazott első logója, egy hiányossága azonban mégis volt, mely jelentősége néhány év elteltével nyilvánult meg: kizárólag a balesetmegelőzés rendőri oldalát fejezte ki. A közúti balesetek, halálozások és súlyos sérülések megelőzésére irányuló tevékenység ugyanakkor össz-társadalmi szinten zajlik, az egyes feladatok különböző minisztériumok, szervezetek, intézmények, hatóságok, önkormányzatok, érdekképviseletek stb. munkájában jelennek meg. Bár az ORFK-OBB vezetése a kezdetektől fogva kiváló kapcsolatokat ápolt a közlekedési tárca közúti közlekedésbiztonsági munkában érintett vezetőivel, munkatársaival, és a preventív munkát a kezdetektől fogva a külső partnerekkel való együttműködés jellemezte, a 90-es évek közepétől egyre nagyobb igény merült fel az általános társadalmi nyitásra, az együttműködők körének jelentős mértékű kiszélesítésére. Ezek a változások a bizottság belső struktúráját, valamint a logóját is érintették. Az össztársadalmi jelleg megfelelő kihangsúlyozása érdekében új logóra vált szükség, és ehhez tökéletes alapot nyújtott az ORFK-OBB kezdeményezésére 1996-ban felállított Közúti Balesetek Áldozatainak Emlékműve, annak fő alakja.

A bal kezében koszorút tartó „Szárnyas Angyal” jobb kezének mutatóujját feltartva figyelmezteti a közúti balesetek, sérülések és tragédiák bekövetkezésének reális veszélyére mindazokat, akik a forgalomban gyalogosként, jármű vezetőjeként, illetve utasaként részt vesznek. A mozdulat emellett a felelőtlenség elkerülésére, a szabályokat tisztelő magatartásra, valamint a partnerségre is felhívja a figyelmet. Az új logó az első időszakban megőrizte a korábbi „védjegy” rendőri kék színét (hiszen a társadalmi nyitottság mellett az ORFK-OBB továbbra is a rendőrséghez, annak közlekedésrendészeti szolgálati ágához kötődik), emellett a bizottság megnevezését is tartalmazta.

Az ORFK-OBB logója időközben kisebb változásokon esett át (pl. a huszadik évfordulón feliratot kapott: „Húsz éve a balesetek megelőzéséért”). A napjainkban alkalmazott legújabb, modern változat immár három színt alkalmaz, és a kör közepén lévő főalak mellett az alapítás évét, valamint – külső piros körben – a bizottság megnevezését is tartalmazza.

G.I.