Ezért mertek száguldozni!

  • A kétezer tehergépkocsit számláló cég és a cégét nem ismerő áltulajdonos.
  • Az ügyészségnek szemet szúrt a számlagyárakhoz hasonlóan működő hálózat.
  • A céghálózatnak köszönhetően sokan még a gyorshajtásbírságot is megúszták.

2,5 milliárd forint út- és pótdíjtartozást halmoztak fel egy kifejezetten ezeknek a fizetési kötelezettségeknek az elkerülésére létrehozott céghálóba tömörült vállalkozások, amíg nemrég le nem buktak. Ezek után már nemcsak ügyészségi és rendőrségi vizsgálat, hanem cégbírósági eljárás is indul majd ellenük.

Az úthasználati díjat, illetve a pótdíjat az úgynevezett „fizetős utak” használatáért kell fizetni, azonban a most leleplezett céghálózatban érintett cégek nem tettek eleget e fizetési kötelezettségüknek a tulajdonukban lévő gépjárművek után. Sőt, igen gyakran más szabályokat is megszegtek.

A Pest Megyei Főügyészség közleménye szerint például a sofőrök igen gyakran nem tartották be az előírt sebességhatárokat, „majd a cég úgy is rendezi utánuk a számlát”, de az sem fizetett. Emellett a cégek sok esetben nem fizették meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást sem, és persze a tehergépjárműveket terhelő útdíjfizetési kötelezettségüknek se tettek elegeket ilyenkor.

Ezekkel összesen közel 400 millió forintos közigazgatási bírságot gyűjtöttek össze, amit persze szintén nem fizettek be.

A vizsgálat jelenleg rendelkezésre álló adataira hivatkozva a Pest Megyei Főügyészség az ügyről kiadott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy papíron sokezer gépjármű került a céghálót üzemeltető társaságok tulajdonába. A hálózaton belül volt olyan cég, amely egymaga több, mint kétezer gépjárművel rendelkezett. A gépkocsik tényleges használói így viszont a hatóságok elől rejtve maradhattak.

A díjfizetés elkerülésére létrehozott vállalkozások egy szűk, néhány emberből álló körhöz tartoztak. Ők azonban gondoskodtak arról, hogy kilétükre egykönnyen ne derülhessen fény. Voltak olyan cégek, amelyeknek az ügyvezetője ingyen vagy csupán egy pár ezek forintos jelképes tiszteletdíjért vállalta el a tisztséget, de valójában semmit nem tudott a cégről. Így az „általa vezetett társaságok” az orra előtt tudtak tetemes adósságot felhalmozni.

Az elmaradt díjakat a NAV adóhatósági végrehajtás útján, valamint az útdíjfizetési szolgáltató szedi be. Amennyiben a behajtási kísérlet eredménytelen, a meg nem fizetett díj hiányként jelenik meg az állami költségvetésben.

Ennél is jelentősebb azonban az a veszély, amely az autópályákon és autóutakon közlekedőket éri azáltal, hogy olyanok is részt vesznek mellettük – figyelmeztet az ügyészség – a forgalomban, akiket nem tart vissza a gyorshajtásért kiszabható bírság. Emellett mivel számos jármű után nem fizettek kötelező biztosítást, baleset esetén a biztosítók közös káralapjából kell kártalanítani a vétlen járművek tulajdonosait. Lényegében minden közlekedőnek kell állni az ő számlájukat.

De, ha már kiderült, hogy jónéhány tehergépjármű után nem fizettek kötelező felelősségbiztosítást, felvetődik a kérdés: vajon a kérdéses járművek műszaki állapota megfelelt-e az előírásoknak? Jelenlétük a forgalomban nem jelenthetett-e közvetlen veszélyt a többi közlekedőre?

Az ügyészség közérdekvédelmi feladatai közzé tartozik a szabálysértési eljárások törvényességi ellenőrzése – emlékeztetett szerkesztőségünknek küldött közleményében a Pest Megyei Főügyészség. A Budakörnyéki Járási Ügyészség e feladatának ellátása közben figyelt fel a céghálóra, és a rendőrséggel együttműködve megkezdte annak vizsgálatát. Az összegyűjtött adatok alapján az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség nyomozás elrendelése, valamint cégbírósági eljárás kezdeményezése iránt intézkedett.

Hasonló céghálózat működött, működik egyes piaci szereplők szerint ma is a parkolás terén. Főleg vállalkozások, de sok esetben „spórolós” magánszemélyek is papíron eladták az autójukat egy cégnek, ami aztán szisztematikusan elmulasztotta befizetni az autó üzembentartójára kivetett díjat és bírságokat, a gyorshajtástól, az autópálya-matricák árán át a parkolási díjakig.

Ha az egyes cégek által „felvásárolt” autók olyan összegű adósságot halmoztak fel, amikor már számítani kellett rá, hogy hatósági, végrehajtási eljárás indul a tulajdonos ellen, aki persze ez esetben is csak papíron volt az, a vállalkozást fantomizálták, az addig ott kezelt autókat pedig egy másik cégbe tették át.

Az útdíj- és pótdíj elcsalásra szakosodott cégháló leleplezése várhatóan különböző hatósági vizsgálatok sorát indítja el a teherfuvarozás területén – értesült lapunk.

F.Gy.A.