Gyalogos és kerékpáros sérültek száma

A jelenleg érvényes hazai „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017-2019” utolsó évében járunk. Egyelőre csak a KSH 2019. 1-9. havi baleseti adatai állnak rendelkezésre, így a teljes programidőszak értékelése még nem végezhető el, előzetesen azonban tájékoztató adatokat tudunk közölni. (Forrás: WEB-BAL 1.7. Verzió: 1.7.3.0)

A 2014 – 2016. évi (korábbi) és a 2017 – 2019. évi (jelenlegi) Akcióprogram célkitűzései között szerepelt a következő: A védtelen közlekedők (és azon belül a fokozottan védtelen közlekedési csoportok) kiemelt kezelése, biztonságuk további fokozása.”  A továbbiakban összehasonlítjuk, a gyalogosok és kerékpárosok, mint védtelen közlekedők baleseti sérülési adatait a két akcióprogram időszakában. (A programokban nem határozták meg pontosan, kik is azok a „fokozottan védtelen” közlekedők). A jelenlegi 3 éves (36 hónapos) programidőszakból csak 33 hónap adatai ismertek, ezért az összehasonlításhoz a korábbi programidőszakból is csak 33 hónap adatait vettük figyelembe.

A sérültek számának és a sérülések súlyosságának összehasonlítása

Az 1. táblázat mutatja az adatokat és a tapasztalt változásokat. Megállapítható, hogy:

  • a jelenlegi programidőszakban a kerékpárosként sérültek száma 30%-kal, a korábbi programidőszakban pedig 39%-kal nagyobb, mint a gyalogos sérültek száma,
  • ennek magyarázata, hogy a gyalogos sérültek száma 1,75 %-kal, (kerekítve) 2%-kal csökkent, míg a kerékpáros sérültek számának csökkenése nagyobb volt, mint 8%.
  • A sérülések súlyosságára utaló ún. súlyozott sérült szám jelentősen – 16%-kal – csökkent a kerékpárosok esetén. A gyalogos sérülések ezen mutatója is javult, de kisebb mértékben. (- 11%).
  • A halálosan megsérült gyalogosok száma 7%-kal, a kerékpárosok száma 24%-kal volt kevesebb a jelenlegi programidőszakban, mint a korábbi Akcióprogram (2014 – 2016) alatt. (1. ábra)

HAZAI KÖZUTAKON MEGSÉRÜLTEK SZÁMA A

KÉT 3 ÉVES PROGRAMIDŐSZAK 33 HÓNAPJA ALATT

Korábbi Akcióprogram

2014.01.01 – 2016.09.30.

Jelenlegi Akcióprogram

2017.01.01 – 2019.09.30.

Változás %
Sérültek száma Súlyozott* sérült szám Sérültek száma Súlyozott* sérült szám Sérültek száma Súlyozott sérült szám
GYALOGOSOK 7111 55572 6986 49454 -2% -11%
KERÉKPÁROSOK 9883 56977 9078 47848 -8% -16%
  1. táblázat

*(Súlyozó tényezők: meghalt:45, súlyosan sérült:11, könnyen sérült:1)

Összességében kijelenthető, hogy a jelenlegi programidőszak 33 hónapja alatt mindkét védtelen közlekedési csoport sérültjeinek száma és súlyossága csökkent, de különböző mértékben.

1. ábra

A gyalogos és kerékpáros közlekedők sérülései havonta

A gyalogos sérülések számának havi alakulását a 2. ábrán mutatjuk. A jelenlegi Akcióprogram első két évének átlagát és a 2019. év első 9 hónapjának adatait együtt ábrázoltuk. Először is látható, hogy a kékkel és a pirossal jelzett adatok szeptemberig gyakorlatilag állandók és meglepő azonosságot mutatnak. Szeptemberig nincs értékelhető havi szezonalitás.

2. ábra

A kerékpárosként megsérültek számának havi változásait mutatja a 3. ábra. Jól látható, hogy a kerékpáros sérültek havi adatainak „szezonalitása” eltér a gyalogos adatok szezonalításától, amit a 2. ábra mutat.

A 2019. év hiányzó utolsó három hónapjában a gyalogos sérülések számának erőteljes növekedése, ugyanakkor a kerékpárosként megsérültek számának jelentős csökkenése várható. A jelenlegi akcióprogram utolsó évében – 2019-ben – februárban, márciusban és szeptemberben több kerékpáros sérült meg a balesetekben, áprilisban, májusban, valamint július, augusztusban pedig kevesebb, mint a megelőző két évben átlagosan.

3. ábra

A közölt adatok alapján megállapítható, hogy:

  • a 2017 -2019 közötti, jelenleg érvényes Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramban – az eddig rendelkezésre álló adatok szerint – a kerékpáros sérüléseket megelőző tevékenységek eredményesebbek voltak, mint a gyalogosokat érintő intézkedések.
  • A következő hároméves programban (2020–2022), az eddiginél nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a gyalogos sérülések számának csökkentésére, nem megfeledkezve a kerékpáros sérülések csökkentését célzó intézkedésekről sem.
  • Az ellenintézkedések és az ellenőrzések tervezésénél célszerű figyelembe venni a két közlekedő csoportba tartozók sérüléseinek havi szezonalitását is.

J.D.