Gyermekszállítás biztonságosan

  • A gyermekszállítással kapcsolatban a feladatunk célkitűzése a gyermekbiztonsági eszközök használati arányának növelése.
  • A legkisebb gyermekek biztonsága a közlekedésben a felnőtteken múlik.
  • A kicsiket gépjárműben szállítják leggyakrabban, s biztonságukat a gyermekszállításhoz kialakított eszközök növelik, ha azokat helyesen használják.
  • Ezért fontos, hogy a kisgyermekes szülők tájékoztatást kapjanak, s az eszközök használatát ösztönözzük.

A baleseti adatok azt mutatják, hogy az alacsony biztonságtudatosság, a hiányos ismeretek köszönnek vissza később a személysérüléses balesetek hátterében, illetve vezetnek tragédiákhoz. A gyermekek biztonságának fokozása, képzésük, szemléletformálásuk tehát nem csak közvetlenül az ő életüket mentheti meg, de a jövőben másokét, az ő gyermekeik életét is megóvhatja.

A hatályos KRESZ alapján a gépkocsiban (vagy mopedautóban) utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek a testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert – kialakításától függően – a járműnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz, illetve ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni.

A gépjárművek, s ezen belül a személygépkocsik első sorban a felnőtt közlekedők részére készülnek. Ezt mutatja az is, hogy a gépkocsik első és hátsó ülései alapvetően a felnőttek kényelmét és biztonságát szolgálják. Amennyiben a gépkocsiban gyermek is utazik, az ő testi épségének védelme és biztonsága érdekében gyermekbiztonsági rendszert kell alkalmazni, mely leggyakoribb megjelenési formája a testmagassághoz és testsúlyhoz igazodó gyermekülés. (Más országokban esetenként a testmagasság mellett életkorhoz is kötik a gyermekbiztonsági rendszerek alkalmazását, például  Németországban napjainkban a 12 év betöltése, vagy a 150 cm elérése jelenti a felső határt.)

A szabvány a különböző gyermekülések kategóriáit a gyermekek testsúlyának függvényében határozza meg az alábbiak szerint:

  • 0 kategória:                 a születéstől kb. 10 kg-os testsúlyig.
  • 0+ kategória:               a születéstől kb. 13 kg-os testsúlyig.
  • 1-es kategória:             9-től 18 kg-ig.
  • 2-es kategória:            15-től 25 kg-ig.
  • 3-as kategória:            22-től 36 kg-ig.

1. ábra: Gyermekülés típusok korcsoportonként

Az Európai Unió területén a közúti balesetben meghalt gyermekek átlagosan 48%-a jármű utasa volt, amikor a baleset bekövetkezett. Tény, hogy a gyermek számára utazás közben a legmagasabb fokú védettséget a gyermekbiztonsági rendszerben való elhelyezés jelenti. A WHO 2017 évi kiadványában közzétett információk szerint (címe: Road traffic injuries) a megfelelően rögzített és szabályosan használt gyermekbiztonsági rendszer a csecsemők esetében 70%-kal, a kisgyermekek vonatkozásában pedig 54-80%-kal csökkenti a halálozás valószínűségét közúti baleset bekövetkezése esetén.

Gyermekek (0-14 éves) szerepe a közlekedési balesetekben (2007-2015 összesített balesetszámok)

2. ábra: Gyermekek (0-14 éves) szerepe a közlekedési balesetekben (2007-2015 összesített balesetszámok)

A gyermekek részvételével bekövetkezett balesetek leggyakoribb okai: sebesség nem megfelelő alkalmazása; előzés szabályainak meg nem tartása, illetve irányváltási, haladási, bekanyarodási hibák.

Gyermekek (0-14 éves) részvételével történt balesetek leggyakoribb okai (2007-2015 összesített balesetszámok)

3. ábra Gyermekek (0-14 éves) részvételével történt balesetek leggyakoribb okai (2007-2015 összesített balesetszámok)

 A gyermekek részvételével bekövetkezett balesetek kimenetelét az utasvédő berendezések, például a biztonsági öv, illetve gyermekülés jelentősen enyhíthetik. A biztonsági gyermekülés használat arányának alakulását mutatja az alábbi ábra. Míg a 90-es évek közepén a személygépkocsiban utazó gyermekek közel 90%-a védtelenül (azaz minden rögzítés nélkül) vett részt a közlekedésben, addig 2013-ra jelentősen megváltozott a helyzet, méghozzá kedvező irányban.

2013-ban a biztonsági gyermekülésben rögzített gyermekek részaránya meghaladta a 83%-ot, a felnőtt biztonsági övvel rögzítetteké pedig a 6%-ot. Ez azt jelenti, hogy a személygépkocsiban utazó gyermekek közel 90%-a már védve (rögzítve) utazott, a védtelenül (rögzítés nélkül) utazó gyermekek részaránya pedig alig volt nagyobb, mint 10%. A területen tehát nagymértékű fejlődés zajlott le. A 2015. évi felmérés eredményei azonban azt mutatták, hogy– hasonlóan a biztonsági övviselés esetéhez – visszaesés tapasztalható. A személygépkocsiban védtelenül utazó gyermekek részaránya 20 %-ra nőtt, vagyis a biztonsági gyermeküléssel, vagy felnőtt biztonsági övvel védett gyermekek aránya csökkent. Különösen a biztonsági gyermekülésben utazó gyermekek részaránya esett vissza jelentősen.

Személygépkocsiban utazó gyermekek védettsége 1993-tól 2015-ig

4. ábra: Személygépkocsiban utazó gyermekek védettsége

A fenti célok elérése érdekében kidolgozásra és fejlesztésre került egy tömör és könnyen értelmezhető tájékoztató anyag, amely bababoltokba került kihelyezésre több mint 1000 példányban.

Kérdőíves felmérés valósítottunk meg a szülők (felnőttek) körében annak érdekében, hogy megismerhetővé váljon valós ismeretszintjük a sebesség és a baleseti kockázat összefüggéseiről, a passzív biztonsági eszközök szerepéről, fontosságáról, a helyes rögzítés, valamint a biztonságos öv-elvezetés módjáról, a hatályos szabályozásról, stb. A kérdőívre több, mint 200 válasz érkezett.

A felmérés eredményei alapján a szülők leginkább a törvényi előírások vizsgálatával illetve a közösségi média igénybevételével tájékozódnak. Ennek megfelelően a gyermekbiztonsági tájékoztatócsomag megosztásra került kisgyermekes szülők csoportjában.

A szülők válaszai alapján a gyermekbiztonsági rendszereket babáruházakban szerezték be vagy márkaboltokban. Ennek megfelelően került ki bababoltokba 5000 példányban gyermekbiztonsági tájékoztató anyag. A válaszadók több, min 99%-a állítása szerint minden esetben használ gyermekbiztonsági rendszereket gyermeke szállításának esetén, jellemzően a hátsó ülésen a jobb oldali ülés mögött.

Kijelenthető, hogy a közúti közlekedésbiztonság általános helyzete és a gyermekek védettsége összefüggést mutat. Azokban az országokban, ahol a közúti közlekedésbiztonság helyzete közismerten jó, ott a gyermekek biztonságára, utazás közbeni védettségére is jobban odafigyelnek, továbbá a közlekedésre felkészítés hatékonysága is általában magasabb fokú. Mindezek következtében a gyermekek sérülési, illetve halálozási mutatói ezekben az országokban alacsonyabbak.

Magyarországon a biztonsági gyermekülések használatát a KRESZ 2002. január 01-én hatályba lépett módosítása tette kötelezővé. A szabály megszegése szankciót von maga után, a közigazgatási bírság – érthető módon – a gépjárművezetőt terheli.

Sokáig a vitatott kérdések közé tartozott, hogy a csecsemőket és a kisgyermekeket (azaz a 0-4 év közötti gyermekeket) a gépjárműben menetiránnyal szemben, vagy azzal ellentétesen biztonságosabb elhelyezni.

Svédországban jogszabály írja elő, hogy négy éves kor alatt a gyermekeket menetiránynak háttal kell a gyermekbiztonsági rendszerben elhelyezni (ha a gyermek szállítása jobb oldalon elöl, akkor a légzsák kikapcsolása mellett). A svédek által képviselt, szakértői vizsgálatokkal alátámasztott álláspont szerint közúti baleset esetén a kisgyermekek menetiránynak háttal ülve vannak a legnagyobb biztonságban, mert az esetleges ütközéskor fellépő, az emberi testet érő energiát a gyermekek gerince képes a legkisebb károsodással elvezetni.

A gyermekbiztonsági rendszer megválasztásakor és használatakor az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

Fő szabály, hogy a gyermeket 150 cm testmagasságig gyermekbiztonsági rendszerben szabad szállítani, a KRESZ 48. § (8) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve. A 3. életév betöltéséig azonban ezek a kivételek nem vehetők figyelembe, hiszen a legkisebb gyermekek szállítása kizárólagosan gyermekbiztonsági rendszerhez kötött. Amennyiben a gyermek testmagassága meghaladta a 135 cm-t, elmúlt 3 éves, és a hátsó ülésen utazik, akkor a felnőtt biztonsági öv megfelelő használatával a gyermekbiztonsági rendszer immár mellőzhető.

Gyermekbiztonsági szórólap

Záróbeszámoló – Gyermekszállítás biztonságosan, 2018., Budapest, KTI Nonprofit Kft.