Hiába hivatkozott műszaki hibára

  • Saját kollégája is menekülőre fogta a kocsijával, amikor látta, hogy a traktor nem lassít a kereszteződés előtt.
  • A traktor elejére szerelt „eszközmozgató villa” felnyársalta, majd félig széttépte a szabályosan közlekedő Mazdát.
  • Az ütközés a sofőrülés mögött utazó öt éves kislányt a biztonsági gyermeküléssel együtt kirepítette a kocsiból.

Forrás: 112press.hu

A Szombathelyi Törvényszék egyetlen okot sem talált arra, hogy enyhítse az elsőfokú ítéletet, ezért helybenhagyta a Szombathelyi Járásbíróság június 7-én kihirdetett döntését, amellyel halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségéért egy év 10 hónap letöltendő fogházbüntetésre, 375 ezer forint pénzbüntetésre és hat év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte azt a 21 éves fiatalembert, aki 2020. július 24-en este kilenckor halálos közlekedési balesetet okozott. A balesetben egy öt éves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másnap a kórházban elhunyt.

A traktorosnak még a 602.994 forint bűnügyi költséget is meg kell majd fizetnie.

Az immár jogerős ítéleti tényállás szerint a traktoros 2020. július 24-én 21 óra körül esti szürkületben, borult időben 27 szalmabálát szállított a 8703-as számú közúton Vasszécseny felől a 8442-es számú közút irányába egy mezőgazdasági vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. A vádlott előtt haladt egy kísérő kocsi. Amikor a traktoros kollégája a kísérőautóval az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblához ért megállt egy pillanatra, majd tovább gurult a védett útra. Már ő is észlelte a neki jobb kéz felől érkező Mazdát.

Mielőtt megállt volna vetett egy pillantást a visszapillantóra, és nagyon nem örült annak, amit ott látott. Az utánfutóján 27 bálát szállító traktor nem lassított. A kísérőkocsi vezetője bekapcsolta az autója vészvillogóját, majd – biztos, ami biztos – alapon egyszerűen átgurult a védett úton. Ő még gond nélkül átért a Mazda előtt.

Bölcsen tette. Az ügy későbbi vádlottja ugyanis továbbra sem lassított és az útkereszteződéshez érve sem állt meg az „Elsőbbségadás kötelező” táblánál, hanem mintegy 35-39 km/óra sebességgel ráhajtott a védett útra.

Abban a pillanatban ért a kereszteződésbe a Mazda – a szakértők szerint mintegy 57-61 km/óra sebességgel.

A traktor elejére szerelt úgynevezett „elülső eszközhordozó villa” a 8442-es út közepén a Mazda bal oldalába csapódott és szabályosan széttépte a kocsit a baloldalától a végéig. A traktor elejére szerelt villa pont a Mazdát vezető édesanya mögötti ülésbe rögzített biztonsági gyermekülés előtt fúrta át és szakította szét a kasznit. Abban az ülésben utazott a Mazda sofőrjének öt éves gyermeke, ő a baleset következtében az üléssel együtt kirepült az autóból és az úttestre csapódott.

Később, ahogy a járműszerelvény az ütközés hatására tovább sodródott és a menetiránya szerinti bal oldalon az oldalára dőlt, a gyermek a vontató alá szorult.

A Mazda az ütközést követően függőleges tengelye körül megpördült, és a forgalmi sávjában eredeti menetirányával szemben, az ütközés helyétől mintegy 16-17 méterre állt meg.

Forrás: 112press.hu

A bíróság megállapította továbbá, hogy amikor a vádlott a járműszerelvényével a védett útra hajtott, a Mazda az ütközés helyétől már öt méterre se járt, így az ütközés elkerülésére már esélye sem volt a az autót vezető asszonynak.

A kislány a balesetet követő napon a kórházban elhunyt. Kétség sem férhetett hozzá, hogy halálát a baleset során elszenvedett sérülései okozták. Édesanyja nyolc napon túl gyógyuló – 60 nap tényleges gyógytartamú – súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrségi eljárás során kiderült ugyan az is, hogy a Mazda műszaki állapota alapján közúti közlekedésre alkalmatlan volt; ahogy mondani szokták, egyes részein már csak a festékmaradványok és a rozsda tartotta össze a karosszériát. Ennek azonban a baleset bekövetkezése szempontjából nem volt jelentősége, és az autó műszaki állapota a baleset kimenetelét sem befolyásolta.

Annál inkább a traktoros magatartása, aki nemcsak, hogy nem adott elsőbbsége a védett úton haladó Mazdának, de még a számára megengedett maximális sebességet (25 km/h) is jelentősen túllépte, amikor közel 40-es tempóval hajtott rá a védett útra, lényegében fékezés nélkül.

Közvetlenül a baleset után a traktoros még azt nyilatkozta, ő megpróbált fékezni, de a traktor semmire sem reagált. Amennyire menet közben csak lehetséges volt, próbálta kideríteni az okát, de nem sikerült megtalálnia. Feltételezte, hogy a fékrendszer egyik mozgó eleme valahol megszorult – ezért nem tudott lassítani és elsőbbséget adni a Mazdának.

Vallomását később még többször módosította, míg végül elismerte felelősségét a történtekért.

A Szombathelyi Járásbíróság az elsőfokú ítéletében kimondta: A baleset azért következett be, mert a vádlott több KRESZ szabályt megszegett. „Egy az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, nem adott elsőbbséget a keresztező útról érkező jármű részére”. Emellett – a balesettől függetlenül – megszegte a KRESZ 26. § (3) bekezdésében írtakat, mert olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a műszaki megvizsgálás során a KRESZ 26. § (1) bekezdésében foglaltaknál alacsonyabban állapították meg, és ezt a jármű forgalmi engedélyébe bejegyezték, az ott írtaknál magasabb sebességgel közlekedett. A balesettel összefüggésben továbbá megszegte a KRESZ 28. § (3) bekezdés rendelkezéseit is, nevezetesen, hogy „Útkereszteződést járművel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a vezető eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévesszen meg”.

Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett, így került az ügy a Szombathelyi törvényszék elé, ahol azonban a másodfokon eljáró bíró nem látott okot az elsőfokú ítélet enyhítésére. Bár a baleset idején 21 éves sofőr jogi értelemben büntetlen előéletűnek számít, közlekedési előélete már koránt sem volt makulátlan. Ez is szerepet játszott abban, hogy a bíró az ítélet minden rendelkezését fenntartotta.

F.Gy.A.