Ingyenes zebra teszt önkormányzatoknak!

  • Tíz autósból négy-öt nem ad elsőbbséget a gyalogosoknak a kijelölt átkelőhelyeken.
  • Milyen a biztonságos zebra és hogyan tehetők biztonságosabbá, amelyek nem azok?
  • Az ingyenes szakmai segítségnél olcsóbb nincs – csak használni kell a programot!

A 2017-től 2021-ig tartó ötéves időszakban 4339 gyalogoselütés történt Magyarországon kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, az összes gyalogos (közlekedési) baleset 41 százaléka. A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) adatszűrései szerint a hazai utakon történt közlekedési balesetek 15 százalékában érintettek a gyalogosok, nagyjából minden kilencedik közúti baleseti sérült gyalogos. Köztük – öt év alatt – 1107 14 évesnél fiatalabb gyermek.

Már a KTI e témában végzett korábbi vizsgálatai is rámutattak, nem túl magas a közlekedők gyalogosokkal szembeni elsőbbségadási hajlandósága, számos helyszínen 45-60 százalék körül volt csupán. Azonban a kutatások esettanulmányai arra is rávilágítottak, hogy olykor a gyalogátkelőhelyek helyszínének kialakítása, megvilágítása, kitáblázottsága, a táblák láthatósága gátolhatja az autósokat abban, hogy időben észleljék, hogy az adott helyen elsőbbséget kell adniuk a gyalogosoknak!

Az „Önkormányzati kezelésben lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonsági és szolgáltatási színvonalának növelését” segítő programjuk készítésekor a KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjának kutatói nem egy olyan gyalogos-átkelőhelyet jelző táblát találtak, amit az út szélére ültetett és nem megfelelően nyírt fák eltakartak az autósok elől. Mivel az adott helyen az útburkolaton nem volt jó előre felfestve, hogy gyalogátkelőhelyhez közeledünk, félő, hogy még a figyelmes autósok is csak későn, túl későn veszik észre az átkelőhelyet.

A közlekedés legvédtelenebb szereplőinek védelme az Európai Unió és a hazai közlekedéspolitikának egyaránt kiemelt célja. A hatályos rendelkezések értelmében az utak fenntartása, üzemeltetése, ideértve az utakkal kapcsolatos igazgatási és ellenőrzései feladatok ellátása minden esetben a közút kezelőjének a kötelessége és felelőssége.

A fővárosban és a nagyvárosokban ehhez meg vannak a megfelelően képzett szakemberek, a kisebb települések esetén azonban szakmai segítségre szorulnak a településvezetők. Ahhoz nem kell építő- vagy közlekedésmérnöknek lenni, hogy kimondja valaki: a gyalogátkelőhelyet előrejelző táblát eltakaró faágat le kell vágni. Azonban ennél többnyire lényegesen összetettebb az a kérdés, hogy miképpen lehet biztonságosabbá tenni a zebrákat a gyalogosok és az arra közlekedő autósok és más járművek vezetői számára egyaránt.

Dr. Pauer Gábor témavezetésével a KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontja a közlekedésbiztonság, azon belül is a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságosságának javítása érdekében webes alkalmazást készített, amellyel mindenféle előképzettség nélkül, nem egészen két óra alatt elvégezhető egy kijelölt gyalogos-átkelőhely szolgáltatási színvonalának és biztonsági szintjének komplex értékelése. Sőt, a program automatikusan javaslatokat is tesz a biztonságot, szolgáltatási színvonalat emelő intézkedésekre.

Az elkészült módszertan és alkalmazás hatékonyan támogatja az önkormányzatok helyi utak ellenőrzésével, vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségét is.

A  Pedestrian Crossing Analyzer (PECA), azaz a kijelölt gyalogos-átkelőhely elemző rendszer bárhol használható, egyszerű, objektív, több szempontú értékelésre ad lehetőséget, automatizált és az elemzés részeként javaslatot is ad a biztonsági, avagy szolgáltatási szint javítására. Ezeken túl van még egy nagy előnye: Regisztrációhoz kötött ugyan, de ingyenes! A

felülete számítógépről, tabletről egyaránt elérhető.

A program általános vizsgálódásra készült, azaz bárhol, bármely gyalogos-átkelőhelyen ellenőrizhető vele a biztonságosság és a szolgáltatás megfelelősége. Alkalmas a problémás területek azonosítására, és arra is, hogy azok megoldására javaslatokat adjon. Az egyszerűsége és bárki számára könnyű kezelhetősége abban rejlik, hogy minden szóbajöhető problémára két-három lehetséges választ kínál, ezzel a nem szakemberek számára nagyban megkönnyíti a program használatát akár a helyszínen is. Minden olyan kérdést „feltesz” és választ is vár rájuk, amiket a szakemberek fontosnak tartanak a megalapozott döntéshez, de amelyekre nem feltétlen gondolnának a laikusok.

A PECA alkalmazásával az önkormányzatok, de más közútkezelők is lehetőséget kapnak arra, hogy mérlegeljék, az adott biztonsági kockázat javítására javasolt lehetséges megoldások közül melyik az, ami hatékonyan javítja a szolgáltatás színvonalát és még a költségvetésükbe is belefér.

A PECA a helyi döntéshozók és a lakosság számára egyaránt fontos. Előbbiek ingyen kapnak szakmai segítséget az átkelőhelyek biztonságának javításához, a lakosság pedig ellenőrizheti, hogy az adott átkelőhelyeken szakmailag milyen megoldások kínálkoztak az arra közlekedők biztonságának javítására.

F.Gy.A.