Magyarország közúti közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása 2021-ben – 1. rész

A közúti közlekedésbiztonsági helyzet alakulását érzékeltető előzetes baleseti statisztikai adatokat minden évben a rendőrség gyűjti és teszi közzé. Ezek az adatok a balesetet követő 24 órás helyzetnek felelnek meg. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) véglegesített adatainak megjelenése – a legfontosabb alapadatok tekintetében – néhány hét múlva várható, míg a részletes adatokat az év közepén ismerhetjük meg. Az évtizedes tapasztalatok szerint az előzetes adatok csekély mértékben még változhatnak ugyan, de ezek az összesített értékelést érdemben nem befolyásolják.

Az előzetes adatokkal szemben a végleges adatok a baleset bekövetkezése utáni 30 napos helyzetnek (és nem a 24 órás állapotoknak) felelnek meg. A balesetet követő napokban, illetve hetekben más sérült személyek is életüket veszthetik a közúti balesettel okozati összefüggésben. Emellett esetenként az is előfordulhat, hogy a balesetet 24 órán túl jelentik be a hatóságnak, továbbá az adatok ellenőrzése során olyan fontos körülmények is tisztázást nyerhetnek, miszerint az adott baleset nem a közúti baleseti statisztika rendszerébe tartozik.

A 2021. évi előzetes baleseti statisztikai adatok jól tükrözik mindazokat a változásokat, melyek hazánkban az elmúlt év során a közúti közlekedésbiztonság terén bekövetkeztek, így az adatok előzetes elemzések végzésére, következtetések levonására, a változások és trendek megfigyelésére, valamint további feladatok meghatározására egyaránt alkalmasak.

Egy évvel ezelőtt a magyarországi baleseti elemzések szinte kivétel nélkül kiemelték, hogy a 2020. év páratlan eredményeket, közlekedésbiztonsági sikereket hozott! Az elmúlt évtized utolsó évében a főbb baleseti mutatók szinte kivétel nélkül kedvezően alakultak, hiszen a személysérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, a súlyosan és a könnyen sérült személyek, valamint az ittasan okozott balesetek száma egyaránt csökkent. Ezen kívül a 2020. évet a közúti közlekedésbiztonság két fontos területén, a közúti balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott balesetek száma vonatkozásában a legkedvezőbb esztendőként könyvelhettük el a hazai baleseti statisztikai rendszer fennállása óta.

Az adatok 2020-ban tapasztalt kedvező alakulására minden bizonnyal hatással volt a Covid-19 világjárvány forgalomcsökkentő hatása, valamint a védekezéshez kapcsolódó különböző folyamatok és intézkedések, de ezek hatásának mértékét – megbízható mérési módszerek hiányában – nem lehet konkrétan meghatározni. Ugyanakkor azt is tényként lehetett kijelenteni, hogy más területeken is – például a jogkövető magatartásban – kedvező változásokat lehetett tapasztalni. Ilyen előzmények után a közlekedésbiztonsági szakemberek érdeklődve várták, hogy 2021-ben milyen változások történnek a közúti közlekedésben, annak szerkezetében és dinamikájában, továbbá miként alakulnak a közúti baleseti adatok. Utóbbiakra a napokkal ezelőtt közzétett előzetes baleseti statisztikai adatok adnak választ.

1) A személysérüléses közúti balesetek alakulása

Az előzetes rendőri adatok alapján 2021. január 1. és december 31. között összesen 14 194 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt, 3,0%-kal több, mint egy évvel korábban (2020-ban 13 778 balesetet regisztráltak).

A balesetek dinamikája a fővárosban és 13 megyében különböző mértékű növekedést mutat. A legnagyobb mértékben Bács-Kiskun megyében (15,7%-kal) és Komárom-Esztergom megyében (9,9%-kal) nőtt a balesetszám. Ezzel szemben csökkenő tendenciát hat megyében mértek, melyek közül Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatok voltak a legkedvezőbbek (ott 7,9%-os csökkenést regisztráltak.

Személysérüléses közúti balesetek száma (forrás: ORFK)

A közúti baleseteket súlyosságuk szerint megvizsgálva az látható, hogy a halálos és a könnyű sérüléses balesetek száma nőtt, a súlyos balesetek száma viszont csökkent. A halálos kimenetelű közúti balesetek számában országosan 8,7%-os (423 helyett 460), a könnyű sérüléses baleseteknél pedig 5,8%-os (9 250 helyett 9 786) növekedés történt. A súlyos kimenetelű balesetek terén ugyanakkor 3,8%-os csökkenés mutatható ki (4 105 helyett 3 948).

Az elmúlt évben okozott közúti balesetek valamivel több, mint kétharmadát (69,0%-át) a könnyű sérüléses balesetek tették ki, a súlyos sérüléses balesetek aránya 27,8%, a halálos kimenetelűeké pedig 3,2% volt.

G.I.

(Folytatjuk)