Megkezdődött az őzek násza!

  • Az augusztus közepéig tartó párzási időszakban az őzek bármikor megjelenhetnek az úttesten. Ebben az időszakban kimagasló a vadelütések száma.
  • Az őzek teljesen figyelmetlenné válnak, veszélyérzetük megszűnik, és rendkívül intenzíven, kiszámíthatatlan manőverekkel mozognak.
  • Vadveszélyes helyeken figyelmesen, csökkentett haladási sebességgel, nagyobb követési távolságot tartva szükséges közlekedni, őzek megjelenése esetén a lassítás „kötelező”!
  • Éjszaka lakott területen kívül a távolsági fényszóróval nagy segítséget jelenthet.
  • Vad megjelenésekor azonban a távolsági fényszórót le kell kapcsolni (az vakíthatja a vadat). Ilyenkor a fékezés és a hangjelzés jelentheti a megoldást.
  • A motorosok védtelenebbek, így számukra a vadelütés valódi „rémálom” lehet.
  • Vadelütéskor bizonyos esetekben a járművezető, ill. a vadásztársaság felelőssége is felmerülhet.
  • A vad az állam tulajdona, az elhullott állatot eltulajdonítani nem lehet, baleset esetén a rendőrséget értesíteni kell.

Az őzek násza július közepén kezdődik és augusztus közepéig tart. Ez idő alatt az őzek szinte semmi másra nem figyelnek, csak a kiválasztott párjukra, na meg a bakok a vetélytársakra, azok elűzésére. Az üzekedési időszakban az őzek figyelmetlenné válnak, veszélyérzetük csaknem teljesen megszűnik, és felfokozott idegállapotuk miatt megfeledkeznek a külvilágról. Ezért a következő hetekben különösen óvatosnak kell lenniük mindazoknak, akik a közutakon vadveszélyes helyen közlekednek. Bár az őzek fokozottabb aktivitása többnyire az esti, éjszakai és a hajnali időszakban jellemző, nem árt azonban nappal sem figyelmesebbnek lenni.

Nem árt tudni, hogy az őz Magyarország teljes területén előfordul. Alapvetően az erdős részeket, a kisebb erdőfoltokkal tarkított mezőgazdasági területeket kedveli, de nádasok közelében, és magas füves bozótosokkal tűzdelt térségekben ugyancsak előfordulhat. A vadak megjelenésére nagyobb valószínűséggel kell számítani ott, ahol azt az utak mentén táblával is jelzik. Általában ugyanis vadveszélyt jelző táblával látják el azokat a helyeket, ahol a vadak megjelenésére, illetve átvonulására számítani lehet.

A párzási időszakban az őzek rendkívül intenzívek, gyors mozgással és teljesen kiszámíthatatlan irányban kergetőznek (a szakirodalom „ördöggyűrűknek” nevezi ezt a jelenséget), és a veszélyérzet szinte teljes hiányában bármikor kiszaladhatnak az úttestre. Az őzek jellemzően csoportosan élnek, így ahol egy állat megjelenik, ott bizony több őzre is számítani lehet.

Az őzek jelentően kisebb termetűek a szarvasoknál, testtömegük mindössze 10-35 kg között van. Ez azt jelenti, hogy egy őz elütésekor jellemzően csak a vad sérül meg, míg a gépkocsiban anyagi kár keletkezik. Időnként azonban olyan vadelütésekről is hallhatunk, melyek személyi sérüléssel, vagy nagy ritkán emberi tragédiával végződnek. Ennek oka többnyire az, hogy az úttestre kiugró vad láttán a járművezető félre rántja a kormányt, és frontálisan ütközik a szemből érkezővel, vagy az útról lehaladva árokba hajt, illetve fának ütközik. Ugyancsak súlyos kimenetellel járhat, ha az elütött őz a jármű szélvédőjét áttörve nagy erővel a gépjármű utasterébe csapódik (nagyobb haladási sebességénél ez akár egy tonna erőbehatással is járhat).

A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a legfontosabb az, hogy a vadveszélyes területeken figyelmesen, fokozott óvatossággal és csökkentett haladási sebességgel haladjunk és az előttünk haladótól nagyobb követési távolságot tartsunk. Amennyiben őz jelenik meg az út környezetében, akkor érezzük kötelezőnek a lassítást.

Éjszaka lakott területen kívül távolsági fényszóróval közlekedjünk, kivéve, ha az a szemből érkező forgalmat zavarja. Éjjel egy megcsillanó szempár, vagy akár egy megmozduló rőtes folt igencsak beszédes lehet. Ha ilyenkor vesszük észre a vadat, a távolsági fényszórót kacsoljuk le (az elvakítja az állatot) és alkalmazzunk hangjelzést – azt meghallván a vad általában eltávolodik az úttól.

A motorkerékpárral közlekedők jóval védtelenebbek a gépjármű vezetőköz képest. Ezért a motorosok részéről a vadveszélyes útszakaszokon még inkább indokolt a lassúbb és körültekintőbb közlekedés, és korántsem tanácsos a megengedett felső sebességérték lehetőségét kihasználni.

Időnként előfordulhat, hogy a vadvédő kerítés esetleges hiányosságai, folytonosság-szakadásai miatt az autópályákon, vagy közvetlenül azok mellett vadállatokat látunk. Ilyen esetben nem csak indokolt, hanem egyenesen „kötelező” a lassító fékezés még akkor is, ha közvetlen veszélyt még nem tapasztalunk. Az autópályára tévedt vadállatok ugyanis a kerítéstől nem tudnak a veszélyes zónából kihaladni, s így pánikszerűen a gépjárművek közé rohanhatnak. Javasolt ilyenkor rövid időre bekapcsolni a vészjelzőt, ezáltal tájékoztatva a többi közlekedőt is a veszély létezéséről.

Vadelütés esetén hívni kell a rendőrséget, mely gondoskodik az érintett vadásztársaságot értesítéséről, az elpusztult vad elszállításáról, s az esetleges hiányosságok megszüntetéséről.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény alapján a vad az állam tulajdona. Ez azt jelenti, hogy vadelütés esetén az államot minden esetben kár éri, továbbá az esetleg elpusztult állat hazaszállítása, eltulajdonítása tilos (az ugyanis lopásnak számít).

A vadállat jármű általi elütése esetén a felelősség megállapítása szempontjából döntő jelentősége van annak, hogy a járművezető, illetve az illetékes vadásztársaság részére felróható-e valamilyen magatartás a baleset létrejötte szempontjából. Ha a járművezető a balesetet megelőzően figyelmetlen volt, vagy más közúti közlekedési szabályt szegett meg (a megengedett sebességet túllépte, ittasan vezetett stb.), és ez ok-okozati összefüggésben van a baleset létrejöttével, akkor ellene hivatalból indul eljárás.

Vad elütése esetén az illetékes vadásztársaság (ill. a vadászatra jogosult) felelőssége abban az esetben mutatható ki, ha nem megfelelően kezelik a vadállomány túlszaporodását, szakszerűtlenül hajtanak végre vadászatot, vagy terhükre egyéb hasonló magatartás róható fel. Amennyiben például a közút száz méteres körzetében telepített etetővel, sózóval, mesterséges itatóval, vagy dagonyával a vadat oda szoktatták, úgy a felelősség (legalább a részbeni felelősség) nagy valószínűséggel megállapítható.

Egyéb esetben a baleset során keletkezett kárt másra áthárítani aligha lehet. Ilyenkor nagyon jól jön, ha a gépjármű tulajdonosa, vagy az üzemben tartója Casco biztosítással rendelkezik.

G.I.