Mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekre és új technológiák használatára épülő rendszer támogatja a vasúti hatóság munkáját

  • Az európai vasúti átjárhatóság fejlesztése érdekében megújul a hazai vasúti törzshálózati folyosók és hazai nyilvántartások kezelése.
  • A Vasúti Igazgatási Központi Informatikai Rendszer funkcionális bővítése és a transzeurópai közlekedési hálózat (Ten-T) vasúti infrastruktúra hazai felmérése lezárult. A rendszer segíti a vasúti hatóság adatgyűjtési- és feldolgozási munkáját, valamint az Európai Vasúti Ügynökség Infrastruktúra Regiszterébe (ERA RINF) való korszerű adatszolgáltatást teszi lehetővé, a vasúti pályahálózatról gyűjtött adatok betöltésével.
  • A projekt az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) részeként, teljes egészében vissza nem térítendő uniós támogatással, 8,9 milliárd forintból valósul meg, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (GYSEV Zrt.) konzorciumában.

A projekt egyik kiemelt célja volt a vasúti nyilvántartások Európai Uniós elvárásoknak megfelelő szintre történő fejlesztése, és a felügyeleti szerepkör gyakorlásával az új, piaci viszonyok közötti szabályszerű működés biztosítása.

Az „ügyfélbarát, szolgáltató hatóság” megteremtésének elengedhetetlen feltétele mind az ügyféloldali ügyintézés lehetősége, mind a belső közlekedés hatósági-, igazgatási-, biztonsági-, és ellenőrzési folyamatok korszerű informatikai alapokra helyezése.

Az új elektronikus informatikai rendszer kiszolgálja a hazai vasúti közlekedési hatóság által végzett hatósági ellenőrzés ügymenetét, amelynek köszönhetően egyszerűbb és gyorsabb lesz az ügyintézés mind a vasúti hatóság munkatársai, mind a vasúttársaságok ügyfelei számára. A projekt részeként kialakított bővített funkciókkal rendelkező hatósági ellenőrző rendszer lehetővé teszi a kapcsolódó adatfeldolgozási, valamint adatbázis-feltöltési feladatok ellátását is nemzetközi szinten.

A vasúti közlekedés nemzetgazdaságban betöltött kiemelkedő szerepének további erősítéséhez létfontosságú a hatósági munka korszerűsítése, amely az erre épülő IKOP-2.1.0-15-2021-00058 Vasúti infrastruktúra felmérése és adatfeltöltése (VIKI 3. ütem) projektnek egyik fő célkitűzése volt.

A projekt fejlesztési hatókörébe bevont (TEN-T) pályahálózatról gyűjtött adatok segítségével, felhasználásával egységes nemzeti adatbázis került kialakításra. A felmérési adatok tisztítása, validálása, majd a (EU) 2019/777 végrehajtási rendeletnek megfelelő formába rendezése, konvertálása után történik meg a betöltése az ERA RINF rendszerébe, így biztosítva a jogszabályi megfelelőséget.

A MÁV Zrt. részéről megvalósult mesterséges intelligencia alapú térinformatikai fejlesztések, valamint a pályahálózat felméréseket új alapokra helyező technológiák (LIDAR, drón, deltainspeckiós rendszer) beszerzése és használatba vétele biztosítják a folyamatos, éles RINF adatszolgáltatás végzését, a már meglévő és új adatbázisok alapján. 1832 db szolgálati hely (OP), valamint 1868 db szolgálati hely közötti nyíltvonal (SOL) adatainak rendszerezésére, tárolására ERA kompatibilis infrastruktúrát érintő adatállomány került előállításra. A projekt keretében nagyszabású terepi felmérés valósult meg, amelynek eredményeként a felmért vasúti vonalhossz: nagyságrendileg 2000 km, a felmért vágányhossz: 2943,9 km. A megvalósult fejlesztésekben további lehetőségek rejlenek a mesterséges intelligencia vasúti alkalmazhatósága tekintetében.

A GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletága saját fejlesztésű Műszaki Adatbázis és Térinformatikai Rendszerét (MATIR) valamint térképi megjelenítő felületét a MATIR-GeoPortált fejlesztette tovább a RINF adatszolgáltatáshoz szükséges adatok nyilvántartása céljából. A pályahálózat felméréséhez nagy teljesítményű lézerszkenner (LIDAR) és adatfelhő elemzésére alkalmas szoftverek kerültek beszerzésre. 105 db szolgálati hely (OP) valamint 605 km vágányhálózat (SOL) felmérése és adatfelvitele került megvalósításra.

A felmérések során gömbpanorámaképek is készültek, amelyek lehetővé tették az úgynevezett RailView megalkotását, amelynek köszönhetően az állomási vágányok és nyíltvonalak nagy része bejárható és 360°-ban megtekinthető.

A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. együttműködve mesterséges intelligenciát (MI) fejlesztetett, amely mindkét cég munkáját segíti az adatfeldolgozásban és adatelemzésben. Mindkét társaság beszerezte az MI futtatásához szükséges informatikai infrastruktúrát.