Nem biztos, hogy a szülőtaxi a legbiztonságosabb megoldás

  • Reggelente egyre több szülő viszi autóval a gyermekét iskolába.
  • Pedig sokszor van jobb és biztonságosabb megoldás, mint az úgynevezett szülőtaxi.
  • Az iskolák előtt reggelente gyakran van közlekedési káosz, amely a gyermekek számára legalább annyi veszélyes lehet, mint más közlekedőkre nézve.
  • Az iskolásoknak saját biztonságuk érdekében mielőbb meg kell tanulniuk önállóan közlekedni. Ez aktívabbá teszi őket és még élményt is jelenthet a számukra.
  • Vizsgálatok igazolják, hogy az önállóan közlekedő gyermekek az iskolapadban is jobban teljesítenek.
  • Ha már szülőtaxi, akkor érdemes egy kissé távolabb megállni az iskolától, és hagyni, hogy az utolsó tíz métereket a gyermek önállóan tegye meg.
  • Egyre több város védekezik a szülőtaxi jelenség ellen. Biztonsági, forgalomáramlási és egyéb szempontból az ideiglenes parkolóhelyek, (szülői megállók) kijelölése, vagy más megoldások sokat segíthetnek.

Az új tanév első tanítási napjától, szeptember elsejétől ismét találkozhatunk a hétköznapok reggelein megszokott képpel: az iskolakezdést megelőzően a tanintézetek előtt sorra jelennek meg az úgynevezett szülőtaxik, azokból gyermekek kászálódnak ki, és nagy hátizsákjaikkal megindulnak az osztályterem felé.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy napjainkban egyre nő azoknak a szülőknek a száma, akik autóval viszik a gyermeküket iskolába. Ez a megállapítás nem csak hazánkra, hanem Európa számos más országára nézve is megállja a helyét. A mindig is fejlett motorizációjáról ismert Németországban az 1970-es években az általános iskolások több mint 90 százaléka egyedül járt iskolába. Az előző évtizedben a Forsa intézet felmérése szerint ez az arány 50 százalék körülire csökkent, míg más felmérések ennél is kevesebb általános iskolás esetében állapítottak meg önálló iskolába járást. Pedig számos esetben a tanintézet nincs túl messze, illetve megközelítésük korántsem olyan bonyolult, minthogy napi rendszerességgel autózásra legyen szükség. És amint azt svéd pszichológusok a Karlstads University egy tanulmányában kimutatták, reggelente a szülők nemcsak forgalmi torlódást okoznak az iskola bejárata előtt, hanem a rendszeres szállítással még árthatnak is gyermekeiknek.

A szülőtaxi jelenség (kép: ADAC/Stefanie Aumiller)

Az ADAC 2023 tavaszán készült, az iskolai utazás biztonságáról szóló felmérése azt állapította meg, hogy a gyerekek csaknem fele szinte mindig gyalogosan megy általános iskolába, illetve az oda vezető úton a buszmegállóba. Évszaktól függően az iskoláskorúak 14-20 százaléka vesz igénybe kerékpárt a suliba járáshoz, a többieket pedig autóval, úgynevezett szülőtaxival szállítják iskolába. Ezeknek a gépkocsiknak az 57 százaléka közvetlenül az iskola épülete előtt áll meg – ezáltal olykor torlódásokat, ill. veszélyhelyzeteket is előidézve –, míg mindössze 27 százalékuk áll meg kissé távolabb, a kijelölt szülői parkolóhelyeken (már ahol van ilyen), vagy máshol. A felmérés azt is megállapította, hogy a szülők 59 százaléka szerint a szülőtaxik olykor veszélyes közlekedési helyzeteket teremtenek.

A gyerekeket már korán, életkoruknak megfelelő módon szükséges megismertetni a közúti közlekedéssel, annak legfontosabb szabályaival, a lehetséges veszélyforrásokkal, és törekedni kell arra, hogy mielőbb önállóan jussanak el az iskolába. Amennyiben mindig a szülők szállítják őket reggelente a tanintézetbe (és gyakran délután onnan haza is), akkor a kockázattudatosság, az önálló közlekedés, valamint a veszélyérzékelés és elhárítás képessége csak később fejlődik ki bennük. Márpedig a gyermekek biztonsága, testi épsége és egészsége láthatja kárát annak, ha csak később válnak felelős úthasználóvá, és csak megkésve tanulnak meg kommunikálni a többi közlekedővel.

A szülői taxival történő szállításnak egy másik árnyoldala is van. „Az iskolába vezető út megalapozhatja az egész napot” – tartja az említett svéd tanulmány. A negyedik, hatodik és nyolcadik osztályos tanulók megfigyelése arra az eredményre hívta fel a figyelmet, hogy a reggeli autózás fáradttá és passzívvá teszi az érintett gyerekeket, az autóval szállítás miatti későbbi felkelés ellenére többnyire fásultan érkeznek az osztályterembe, és az iskolapadban is szerényebben teljesítenek. A legjobb ezért, ha a tanulók a társaikkal, barátaikkal együtt mennek iskolába, gyalogosan, kerékpárral, vagy ha távolabbról érkeznek, akkor iskolabuszt vagy tömegközlekedési eszközt használva.

Reggeli káosz Kirchheim városában (kép: Andreas Wagner)

Az önálló közlekedésre törekvés mellett szól az is, hogy az iskolák előtt reggelente feltorlódó autók komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek a gyermekekre nézve. A sokszor szabálytalanul, egymás hegyén-hátán, vagy olykor a forgalmi sávban másodikként megálló, mások miatt tolatásra, ill. egyéb manőverre kényszerülő autósok veszélyeztethetik a gyermekek testi épségét, akik az életkorukból adódó testmagasságuk miatt egyébként is nehezebben észrevehetők. Előfordulhat továbbá az is, hogy a gépkocsiból éppen kiszálló gyerekek – a részükről átláthatatlan közlekedési helyzet miatt, melyet az ideiglenesen megálló autók sokasága idéz elő – kellő körültekintés nélkül szaladnak át az úttesten.

A szülők általában azért érvelnek a gépkocsival történő iskolába szállítás mellett, mert szerintük az önálló iskolába járás túl veszélyes a gyermekek számára. A német Traffic Watch 2019. évi felmérése baleseti statisztikai adatokkal cáfolja meg a szülők érvelését. Eszerint az tanintézetbe vezető úton a gyerekek alapvetően nem gyalogosként, hanem a szülők autójában ülve szenvednek balesetet. A balesetek bekövetkezésének az esélye pedig általában akkor a legalacsonyabb, ha a gyerekek együttesen mennek iskolába.

Reggeli káosz egy debreceni iskola előtt (kép: Dehir)

A gyerekek önálló közlekedésre felkészítésében elsősorban a szülők játsszák a fő szerepet, ugyanakkor az iskolák is sokat tehetnek a tanulók biztonságáért. Az alsó tagozatosok részére készíthetnek például iskolai útvonaltervet, az ajánlott útvonalakkal, átkelési helyekkel, és a helyes közlekedési magatartásra vonatkozó tippekkel. Fontos tudni, hogy gyakran nem a legrövidebb iskolába vezető út a legbiztonságosabb. A gyerekek lehetőség szerint kis forgalmú utcákon és széles járdákon közlekedjenek, valamint biztonságos, jól belátható, lehetőleg fényjelző készülékkel, vagy középső járdaszigettel ellátott kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken haladjanak át a suliba menet. Rendkívül hasznos, ha az útkezelő a tanintézetek környékén sebességkorlátozást rendel el (ill. egyéb sebességcsillapító eszközöket is alkalmaz), továbbá, ha az iskola közelében ideiglenes megállást lehetővé tévő parkolóhelyeket alakítanak ki.

Utóbbi megoldás nem csak az iskola bejáratát teszi biztonságosabbá, hanem a közlekedés-pszichológusok szerint számos előny származik abból, ha a gépkocsival szállított gyermekek az utolsó tíz, vagy száz métereket gyalogosan teszik meg.

Graz városában az első szülői parkolót 2017-ben alakították ki a Stattegger Straße egyik elhagyott buszmegállójában, miután a tanítást megelőző időszakban a közeli iskola előtt a szabálytalanul parkoló autósok számos veszélyhelyzetet idéztek elő. A tapasztalatok az első pillanatoktól fogva kedvezőek voltak, hiszen megszűnt a közlekedési káosz az iskola előtt, elmaradtak az autósok kürtjelzéseiből, kiabálásaiból, veszekedéseiből adódó stresszhelyzetek, és a környék az ott lakók megelégedésére nyugodtabbá vált. Pozitív eredményként értékelték, hogy az autóból kiszálló gyerekek az iskolába vezető út hátralevő részét gyalogosan tették meg. Napjainkban Ausztriában és Németországban számos „Elternhaltestelle” található.

Szülői parkolóhely Németországban (kép: STERN)

A tapasztalatok szerint egyre több város védekezik a szülőtaxi jelenség ellen, és ideiglenes, vagy teljes útlezárással, korlátozott forgalmú „iskolautcák” létrehozásával, tájékoztató kampányokkal, szülői parkolóhelyek kialakításával, illetve más módon igyekeznek nagyobb biztonságot teremteni az iskolák előtt. Ez a törekvés Magyarországon is felismerhető. 2017 óta egyre több helyen jelennek meg hazánkban a „Kiss & Ride”, illetve a „Puszi és menj!” feliratú táblák a tanintézetek közelében, melyek azt az üzenetet közvetítik a gyerekeket gépkocsival iskolába szállító szülők felé, hogy csak a kiszállás idejére álljanak meg, váltsanak egy gyors puszit, és haladjanak tovább, ne akadályozzák feleslegesen a forgalmat, és ne keltsenek közlekedési veszélyhelyzetet.

G.I.