Szabályt sértett, de nem bűnös!

  • A traktoros számos szabályt megsértett, amikor kihajtott a 63-as útra, de nem miatta történt a halálos baleset.
  • A Toyota vezetője nem lassított, meg sem próbálta kikerülni a 350 méterről már jól látható, talajlazítót vontató traktort.
  • Kis odafigyeléssel a tragédia megelőzhető lett volna, és a Toyota jobb első ülésen utazó utasa még ma is élne.

Bár a húszas éveiben járó vádlott olyan járművel közlekedett a 63-as főúton Nagydorog külterületén, amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi paraméterei nem feleltek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, továbbá keresőlámpát és munkahely-megvilágító lámpákat használt „hátsó lámpa” gyanánt a traktor vontatmányának a jelzésére (noha ezeket és ilyen célra mozgó járművön nem lett volna szabad használni), a Szekszárdi Törvényszék mégis felmentette őt a halált okozó közúti baleset okozása vétségének vádja alól. Az ítélet jogerős.

Az ítélet szerint a fentebb felsorolt szabályszegések (amiket az illetékes szabálysértési hatóság a tragédia óta jogerősen már elbírált és szankcionált) nem álltak ok-okozati összefüggésben azzal a balesettel, melyben egy Toyota Yaris a vádlott által vezetett mezőgazdasági vontatóhoz csapódott az egyik, a jobb első ülésen utazó utasa halálát okozva.

A baleset 2019. szeptember 13-án éjszaka, kevéssel 23 óra után történt Nagydorog külterületén, a 63-as úton. A vádlott 20-25 km/h sebességgel haladt az úton mezőgazdasági vontatójával, amihez egy 3,5 méter széles talajlazítót függesztettek.

A talajlazítónak nem volt világítása, ezért a traktoros, az ügy későbbi vádlottja úgy próbálta láthatóvá tenni a többi közlekedő számára a traktort és a méretes vontatmányt, hogy bekapcsolva hagyta a vontató tetején, és a két oldalán lévő munkalámpákat, amelyek fehér fénnyel világítottak hátrafelé. Mindezek mellett felkapcsolta a traktor vészvillogóját is.

A vontatót és vontatmányát azonban utolérte egy, vele egy irányba haladó, hozzávetőlegesen 80 km/h sebességgel haladó Toyota Yaris. Annak vezetője azonban – a hivatalos megfogalmazás szerint – „nem észlelte” a traktort és a vontatmányát. Ellenben a traktor vezetője észlelte az őt utolérő Toyotát, és amennyire lehetséges volt, félrehúzódott. A vontató jobb oldali keréksora a menetiránya szerinti jobb oldali útpadkán állt, a mezőgazdasági vontatóra függesztett talajlazító bal széle azonban még így is túllógott a sáv felén, legalább 2,1 méterre nyúlt be a 3,4 méter széles úttest jobb oldali padkájától számítva.

Bár sötét éjszaka volt, a látási viszonyok ehhez képest jók voltak, az útburkolat száraz volt. Csakhogy a Toyota vezetője nem figyelt és hátulról annak ellenére belerohant a traktor vontatmányába, hogy a vontató hátsó világítása a későbbi vizsgálatok szerint már mintegy 350 méterről észlelhető volt, ahogy a hátrafelé világító munkalámpák fénye és a vészvillogó jelzése is. 45-50 méter távolságról pedig már magát a mezőgazdasági vontatóra szerelt talajlazítót is látni lehetett.

Azonban a Toyota vezetője nem csökkentette autója sebességét, és még csak meg sem kísérelte kikerülni az előtte – hozzá képest igen lassan – haladó vontatót. Haladási irányán nem változtatott, úgy haladt tovább, mintha semmi nem állna az útjában, egészen addig, amíg a talajlazítóba nem rohant.

A baleset következtében a személygépkocsi jobb első ülésen helyet foglaló utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy kórházi kezelése során 2019. október 2-án életét vesztette.

Az elsőfokon eljáró Paksi Járásbíróság az eset összes körülményét mérlegelve felmentette a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vádja alól, azonban az ítélet ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be, melyben kérték a vádlott büntetőjogi felelősségének (bűnösségének) a megállapítását.

A törvényszék a fellebbviteli eljárás során igazságügyi szakértői bizonyítást rendelt el, majd annak megállapításai alapján az elsőfokú bírósággal azonos álláspontra helyezkedett. Eszerint „a vádlott által kétségtelenül elkövetett és a szabálysértési hatóság által időközben jogerősen elbírált közlekedési szabályszegések (a közlekedésben olyan járművel vett részt, amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői nem feleltek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, továbbá keresőlámpát és munkahely megvilágító lámpát mozgó járművön használni nem szabad) nem álltak releváns ok-okozati összefüggésben a bekövetkezett balesettel, amely a sértett halálához vezetett.

A bíróság azt is kimondta, hogy bár a mezőgazdasági vontató 350 méterről észlelhető volt, a vontató mögé szerelt függeszték pedig 45-50 méterről már felismerhető volt, a személygépkocsi sofőrje Nagydorog község fényeit észlelve, a kellő figyelmet elmulasztva, nem reagált az egyébként ott és akkor már jól látható mezőgazdasági vontatóra, a munkalámpák fényére, nem próbált meg kikerülési manővert végrehajtani, sebességét nem csökkentette annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az úttesten, vagy mellette milyen esetleges veszélyforrás található.

A bíróság által megállapított tények szerint nem a vádlott által elkövetett szabálysértés hozta létre a halálos balesethez vezető veszélyhelyzetet. Ezért a törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletének azon rendelkezését, amellyel a traktorost felmentette a halált okozó közúti baleset okozása vétségének vádja alól.

F.Gy.A.