Tizenöt éves sikersztori!

„Az iskola rendőre” programot 15 éve indította útjára az ORFK, a 2008-2009-es tanévben, azzal a céllal, hogy elősegítse az általános iskolások biztonságos, balesetmentes közlekedését, a közlekedési ismereteik bővítését, egyszersmind a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítését és megszüntetését, legalább az iskolák környékén és az oda vezető utakon, bár ha lehetséges nemcsak ott.

Az idei, azaz a 2022-2023-as tanévben már országosan 2831 közoktatási intézmény csatlakozott a programhoz. Országszerte 2087 iskolarendőr teljesít szolgálatot mindennapi rendőrségi feladataik teljesítése mellett!

Holnap tarják Budapesten az iskolarendőrök 8. szakmai napját.

Egy országról alkotott képet nagyban meghatároz, miként gondoskodik a gyermekeiről. Magyarországon 2008 óta természetesnek számít a tanévkezdést követő hetekben a rendőrség és a polgárőrség demonstratív megjelenése az iskolák környékén, hogy minden közlekedő számára nyilvánvaló legyen: A rend hivatásos és önkéntes őrei fontosnak tartják a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek a biztonságát, ha elegendő, puszta jelenlétükkel, ha nem, minden rendelkezésükre álló eszközzel kikényszerítik, hogy a felnőttek tartsák be a közlekedési szabályokat és kiemelten figyeljenek, vigyázzanak a kis- és a nagy iskolásokra.

Természetesnek számít ma már az is, hogy az iskola rendőreihez a gyerekek nemcsak a kulturált és ez által biztonságos közlekedéssel kapcsolatban kérhetnek segítséget, hanem az élet, a közbiztonság más területein felmerülő problémákkal is megkereshetik őket. Függetlenül attól, hogy az iskola rendőreinek a munkájában a fő hangsúly mégiscsak a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésén, a közlekedési ismereteik bővítésén és elmélyítésén van.

Fontos tudni: A fiataloknak a szülők adják az elsődleges magatartásmintát a közlekedésben is. Felmérések bizonyítják ugyanakkor, hogy az iskoláskorúak a közúti közlekedéssel kapcsolatos információkat leginkább a rendőrtől, az iskola rendőrétől fogadják el. Újabban egyre több szülőt hallani „panaszkodni”, hogy kisiskolás korú gyereke leszólja, ha nem tart be egy általa már jó ismert és – az iskolarendőr mondta, hogy fontos – közlekedési szabályt.

Korántsem mindegy azonban, hogy az iskola rendőrei miképp adják át a biztonságos és szabályos közlekedéshez szükséges tudást a gyermekeknek. A módszer, ami 10-20 éve még modern és hatékony volt, mára elavult. Ezért a korszellemnek megfelelő eszközöket és módszereket kell alkalmazni, a virtuális tér eszközeit, szimulátorokat és a fiatalok körében népszerű és emiatt befolyásos influenszereket kell ma már csatasorba állítani. Trendivé kell tenni a kulturált közlekedést a fiatalok körében, mert ami kulturált, az biztonságos is.

Ehhez azonban nem feltétlen elég a központilag kidolgozott és meghirdetett programok végrehajtása. Helyben nem biztos, hogy úgy működik, amit központilag kitaláltak. Elengedhetetlen az egyes iskolarendőrök kreativitása, kezdeményezőkészsége ahhoz, hogy célt érjenek.

Ám ez fordítva is igaz. Az idei tanévben vezetik be országosan a „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) elnevezésű oktatóprogramot, amelyet a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Szegedi Tankerületi Központ közösen dolgozott ki. A program helyi szinten beváltotta a hozzá fűzött reményeket, minden adott ahhoz, hogy országosan is így legyen.

Szerdán a „VIII. Országos Iskolarendőr Szakmai Napon” azok az iskolarendőrök vehetnek át elismeréseket, akik kreativitásukkal, áldozatos munkájukkal kimagaslót nyújtottak a felnövekvő korosztályok kulturált közlekedésre nevelésében.

Szakmai napról lévén szó, több fontos előadást is meghallgathatnak majd az érdeklődők és a sajtó képviselői arról, miképpen vigyázunk (vagy éppen nem vigyázunk) magukra és gyermekeinkre, amikor autóba ülünk, és arról, hogy milyen új és hatékony gyakorlati módszereket dolgoztak ki a szakemberek a közlekedési nevelés segítésére. Erről a KTI Közlekedésbiztonsági Képzési Osztályának kollégái, Ötvös Viktória osztályvezető és Gulyás Anikó projekt koordinátor is előadást tartanak, a „Közlekedésre nevelés gyakorlati módszertani bemutatása” címmel.

F.Gy.A.