Több mint játék Újbudán

  • Hogyan vált Újbuda összes óvodája Biztonságos Óvodává?
  • Milyen közlekedési ismereteket kell tudniuk az óvodásoknak?
  • Az 1200 óvodással együtt félszáz óvodapedagógus is tanult.

Nem lehet elég korán kezdeni a gyermekek tanítását, felkészítését a biztonságos és kultrált közlekedésre. Már csak azért sem, mert amit az utcán láthatnak és tapasztalhatnak sokszor nem kulturált, és a legkevésbé sem biztonságos közlekedés. Ezért fontos, hogy már óvodás kortól megtanulhassák és begyakorolhassák az apróságok a koruknak megfelelő szinten és formában a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait, hogy miképpen kell utasként viselkedni egy autóban vagy a közösségi közlekedés járatain.

Az önálló közlekedésre felkészítés első színtere a család mellett az óvoda. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint a gyermekeknek az óvoda végére ismerniük kell és képesnek kell lenni a gyakorlatban is alkalmazni a gyalogos közlekedés legalapvetőbb szabályait.

Kérdés: hogyan taníthatók meg mindezekre az apróságok? Az egyes óvodák egyedileg, saját pedagógiai programjukban határozzák meg milyen módszert választanak, emiatt azok jelentősen eltérhetnek egymástól országrészenként, városonként, de akár még óvodánként is.

Újbuda Önkormányzata és a Közlekedéstudományi Intézet szakmai együttműködése a Biztonságos Óvoda Programban 2015/2016-ban kezdődött. Az Újbudai Önkormányzat nyolc székhely és 20 telephely óvodájában pedagógiai programjuk szerinti elvárás, hogy a gyermekeknek az óvodai nevelés végére

  • képesnek kell lenni segítséget kérni a felnőttektől az óvodában előforduló vészhelyzetek esetén vagy ha baleset történik,
  • ismerniük kell az alapvető baleset-megelőzési szabályokat,
  • ismerniük kell a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait és be is kell tartaniuk azokat,
  • képesnek kell lenniük biztonságosan használni a mini KRESZ-pályákat, és
  • el kell sajátítaniuk a helyes táplálkozás és mozgás gazdag életmód szabályait.

Forrás: ujbuda.hu

A fenti célok elérésének támogatására speciális módszertani útmutató mellett a KTI kidolgozta az Újbudai Közlekedési Játékok koncepcióját. A céljuk a programban résztvevő gyerekek közlekedési ismereteinek, tudásának elmélyítése volt a láthatóság, észlelhetőség, a közösségi közlekedés, illetve a biztonságos téli közlekedés tekintetében.

A projekt kidolgozói szerint a már óvodás korban megkezdett és hatékony biztonságos közlekedésre nevelés formálhatja a legifjabb közlekedők attitűdjét, és hosszú távon a segítségükre lesz abban is, hogy a veszélyhelyzeteket időben felismerjék saját és a közlekedés több résztvevőjének a biztonsága érdekben.

A kiskorban kezdett, majd egymásra épülő rendszerben folytatott hatékony közlekedésre felkészítés a program kidolgozói szerint jótékony, hosszútávú társadalomformáló hatásokkal bír. A gyerekek nemcsak kicsiként közlekednek majd biztonságosan a pontosan megtervezett és szakszerű felkészítésüknek köszönhetően, hanem felnőttként is. Nem utolsó sorban pedig olyan viselkedésmintát is kapnak a közlekedésre nevelés közben, amit felnőttkorukra is megőriznek, majd továbbadják környezetüknek, és saját gyerekeiknek.

A Biztonságos Óvoda Program a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében 2016-ban indult útjára. Abban különbözött a korábban az óvodás korosztályoknak szóló közlekedésre nevelési programoktól, hogy olyan egységes módszertant kínált a résztvevő óvodáknak, amit integrálhattak saját pedagógiai programjukba.

A Biztonságos Óvoda Program 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére, 2020-ban és 2021-ben az ORFK-OBB védnökségével valósult meg. Egyre nagyobb volt az érdeklődés a program iránt minden évben, országosan már több mint ezer óvodát sikerült bekapcsolni programba.

Forrás: ujbuda.hu

Újbuda Önkormányzata 2015 óta működik együtt a KTI-vel. Budapest XI. Kerületének helyhatósága ugyanis mindig is kiemelt fontosságúnak tartotta és ennek megfelelően is kezelte, kezeli ma is a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.

A KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont által kidolgozott „óvodai közlekedési ismeretek” módszertanát 2016-tól beépítették a pedagógiai programjukba. Nem véletlen, hogy a kerület minden óvodája elnyerte a Biztonságos Óvoda címet, s a programon belül Újbudán szervezték meg először a Biztonságos Óvoda Kupát, ami egy mintaprojekt és még 2017 tavaszán indult útjára a XI. kerületi önkormányzati óvodák között.

A sikeres együttműködés eredményeként 2022-ben újra felvette Újbudai Önkormányzata a kapcsolatot a KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjával, a program megújításában és tovább fejlesztésében kérve segítségüket.

Novemberben zárult a nagycsoportosoknak szóló közlekedési tudásfrissítő program, melynek keretében összesen 1200 kisgyerek ismételhette át azokat a közlekedési ismereteket, amiket már nekik is tudniuk kell. De nemcsak a gyerekek tanultak ez idő alatt. A program ugyanis amolyan „2 in 1” projekt volt. Miközben az 1200 gyermek a közlekedési ismereteket, a programban résztvevő 50 óvodapedagógus azzal ismerkedhetett meg, hogy az eddig alkalmazottakon kívül még milyen módszerekkel segíthetik a gyermekek fejlődését.

Forrás: ujbuda.hu

A programhoz módszertani kézikönyvek és bemutatók is készültek, hogy az óvodapedagógusoknak minél több eszközük legyen a gyermekek tudásának hatékonyabb elmélyítésére a láthatóság és észlelhetőség, a közösségi közlekedés és a téli közlekedés specialitásai témakörökben.

Helyszíni bemutatót szerveztek és előadásokat tartottak a kerületi óvodapedagógusok számára a KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjának munkatársai a megújított közlekedésbiztonsági tartalmak pontos megismertetése és bemutatása érdekében. Minden székhely és telephely óvodában a nagycsoportosoknak olyan csoportos foglalkozást dolgoztak ki, mely felkészíti őket a részvételre a program további játékos feladataira.

Újbudai Közlekedési Játékok címmel egy olyan játéksorozat is a program részét képezte, amelyben a nyolc önkormányzati fenntartású óvoda 5-7 éves, azaz nagycsoportos korú gyermekei játékos feladatok megoldásával bizonyíthatták tudásukat.

Miután a program népszerű volt a gyermekek és az óvodapedagógusok körében egyaránt, és az önkormányzat továbbra is elkötelezett a gyermekek közlekedésre nevelése mellett, a program alighanem az elkövetkező években is folytatódhat.

F.Gy.A.