Valóban komolyan gondolják a sebességkorlátozást a spanyolok!

 • Spanyolország a 2021. május 11-én hatályba lépett új szabályozással világelső lett az általános sebességkorlátozások terén.
 • A lakott területen belüli utak többségén, mintegy 80%-án a megengedett sebesség a korábbi 50 km/h-ról 30 km/h-ra csökkent.
 • A hivatalos indoklás szerint a lépéstől a közlekedésbiztonság további javulását, a sérülékeny úthasználók biztonságának fokozását várják.
 • Szakértői álláspont alapján a korlátozás 90%-ról 10%-ra csökkenti a halálos sérülés kialakulásának esélyét, amennyiben baleset következik be.
 • A spanyolok a szabály kikényszerítésére is ügyelnek: jelentős mértékben növelik a sebességmérő eszközök számát.
 • Az elmúlt években megvalósított törekvéseknek kézzelfogható eredményei vannak: Spanyolország a legjobban teljesítő tagállamok közé emelkedett a közúti közlekedésbiztonság terén.
 • A spanyolok lendülete nem állt le: megszületett a javaslat a 90 km/h helyetti 70 km/h sebességkorlátozás bevezetésére a lakott területen kívüli másodrendű utakon.

Mi lehet az, ami napjainkban a közúton járművet vezetők véleményét a leginkább megosztja?  Vélhetően több ilyen téma is van (szabályozás, szankcionálás, egy-egy közlekedési szituáció megítélése stb.), de hogy a lakott területen belüli 30 km/h megengedett sebesség bevezetése ezek közé tartozik, az egészen bizonyos. Vannak, akik szerint ez a sebesség olyan alacsony, hogy már-már a tolatással egyenértékű, míg mások alapvetően elfogadják a hivatalos indoklást, mely szerint a sebességkorlátozás által emberi életek menthetők meg úgy, hogy eközben az utazás menetideje jelentős mértékben nem változik, és további előnyként egy élhetőbb környezet valósul meg.

A legfrissebb – és esetenként az indulatos véleménycseréktől sem mentes – közlekedési hírek közé tartozik, hogy Spanyolországban 2021. május 11-től a lakott területen belüli utak túlnyomó részén, mintegy 80%-án a járművek megengedett sebességét 30 km/h-ban korlátozták. Ezek szerint a spanyolok meglépték azt, amit előre jeleztek, és amiben oly sokan kételkedtek! A szabályozás hatályba lépésével Spanyolország lett a világ első olyan országa, mely általános sebességhatárként 30 km/h-t vezetett be a belterületi utakon. A történet azonban nem ezzel a lépéssel kezdődik. Az általános sebességkorlátozás bevezetése ugyanis Spanyolországban hosszabb múltra tekint vissza, és amint a következőkben láthatjuk, a szigorítások eleinte nem is a lakott területen belüli utakat érintették.

A mostani szabályozás egyik előzménye, hogy több év előkészítő munkát követően, 2019. január 31-én lépett hatályba az a jogszabály, mely az addigi 100 km/h-ról 90 km/h-re csökkentette a megengedett sebesség felső határát Spanyolország lakott területen kívüli útjain – a gyorsforgalmi utak kivételével. A megvalósítás már fizikai értelemben sem volt egyszerű feladat, hiszen a hatályba lépés előtt több ezer közúti jelzőtáblát kellett kicserélni a spanyol úthálózaton. A kormányzati indoklás alapján a szigorítás hátterében a közúti közlekedésbiztonság kedvezőtlen trendjének megváltoztatása, valamint a sérülések és halálozások számának csökkentése állt. A baleseti statisztikai adatok alapján ugyanis Spanyolországban az összes közúti halálozás mintegy 80%-a lakott területeken kívüli úton következett be (a halálos kimenetelű balesetek 40%-ában az okozó jármű hagyta el a forgalmi sávját, és átlagosan számítva minden negyedik halálesetben a járművek frontálisan ütköztek). Már a szabály hatályba lépésekor nyilvánvaló volt, hogy a spanyol kormányzat nem elégszik meg ezzel a lépéssel, és további sebességkorlátozások bevezetését tervezi. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter már akkor bejelentette, hogy az Országos Közúti Biztonsági Főigazgatóság egy terv kidolgozását kezdte meg a lakott területen belüli általános 30 km/h sebességcsökkentés bevezetése érdekében. A tervezett intézkedés hírét számos nagyváros kedvezően fogadta, így többek között Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valencia és Málaga városvezetése a kezdetektől fogva támogatásáról biztosította a kormányzatot.

És a terv meg is valósult. A jogszabály tavaly tavasszal készült el, a kabinet novemberben hagyta jóvá, és fél év „felkészülési időt” követően néhány nappal ezelőtt lépett hatályba. Eszerint 2021. május 11-től Spanyolországban a megengedett sebesség 50 km/h-ról 30 km/h-ra csökkent azokon az utakon, ahol az eltérő irányú közlekedésre egy-egy forgalmi sáv áll rendelkezésre. Ehhez hasonlóan 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe az egyirányú forgalmú utakon, melyek mentén a gyalogosok közlekedésére szolgáló járda az útburkolat szintjénél magasabban van megépítve. Ahol viszont az úttest és a járda magassága között nincs szintbeli eltérés – függetlenül attól, hogy az út egy-vagy kétirányú forgalmat bonyolít le –, az előzőeknél is lassabban, legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad haladni.

A legnagyobb forgalmat lebonyolító többsávos városi gerincútvonalak forgalmát a kormányzat nem korlátozta. Nem vonatkozik ugyanis a 30 km/h-s általános sebességkorlátozás azokra a belterületi utakra, ahol a forgalmi irányok számára legalább két-két sáv áll rendelkezésre, itt továbbra is a korábbi sebességértékek érvényesek. Kivétel azonban itt is van, mert a veszélyes árut szállító járművek ezeken az utakon is legfeljebb 40 km/h-val közlekedhetnek.

Az új előírások hatálya az úgynevezett „vías urbanas”-okra terjed ki, melyet egyszerűen „városi utak”-ként fordíthatunk le. A Spanyol Közlekedési Főigazgatóság (DGT) magyarázata szerint azonban az általános sebességkorlátozás valamennyi lakott település belső úthálózatát képező útjára vonatkozik. Azaz: a szigorítások minden olyan útra kiterjednek, ahol eddig 50 km/h sebességhatár volt érvényben, függetlenül attól, hogy az út városban vagy falun belül található. Ha figyelembe vesszük azt, hogy Spanyolország mintegy 165 600 km hosszúságú aszfaltozott úthálózatának túlnyomó része „vías urbanas” (a gyorsforgalmi utak, valamint az egyéb, legalább négy sávos utak hossza mindössze 17 228 km-t tesz ki), nyilvánvaló, hogy az új szabályozás a legtöbb spanyol sofőr életére jelentős hatást gyakorol a mindennapi közlekedés során.

A sebességkorlátozás túllépése Spanyolországban „súlyos”, illetve „nagyon súlyos” szabályszegésnek minősül, és az elkövetők különböző szankciókra számíthatnak. A pénzbírság összege 100 és 600 euró között változhat, továbbá akár 6 büntetőpont is begyűjthető, attól függően, hogy a sofőr milyen gyorsan haladt a tettenérés pillanatában (ez a szabály a sebességkorlátozást legfeljebb 60 km/h-val túllépő járművezetőkre vonatkozik).

 • Aki a 30 km/h megengedett sebességű úton 31-50 km/h közötti sebességgel halad, mindössze 100 eurós büntetést kell fizetnie.
 • Amennyiben a tényleges sebesség 51-60 km/h közötti, a pénzbírság 300 euróra emelkedik, és a sofőr 2 büntetőpontot kap.
 • 61-70 km/h között a bírság összege 400 euró, és az elkövetésért automatikusan négy büntetőpont jár.
 • A 71-80 km/h közötti haladáskor a pénzbírság már 500 euró, emellett a sofőr 6 büntetőpontot is kap.
 • 81-90 km/h közötti sebességgel való száguldozás szankciója 600 eurós pénzbírság, valamint 6 büntetőpont rögzítése a vezetői engedély nyilvántartó rendszerben.

Az előzőeknél jelentősebb mértékű, a lakott területen belüli úton 60 km/h-t meghaladó sebességtúllépés már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. A hatályos spanyol büntető törvénykönyv 379. §-a alapján a közúti közlekedésbiztonság elleni bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie annak a járművezetőnek, aki a 30 km/h-s sebességkorlátozással érintett belterületi úton 91 km/h-val, vagy annál nagyobb sebességgel halad. Ebben az esetben az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik, és az elkövető „3-tól 6 hónapig terjedő szabadságvesztés büntetéssel, illetve 30–90 napig tartó közérdekű munkával büntetendő”. Emellett a vezetési jogosultság minden esetben korlátozásra kerül, így a sofőr 1-től 4 évig terjedő időszakra mondhat búcsút jogosítványának, az engedélyhez kötött közúti járművek, valamint a mopedek vezetésének.

Az általános sebességkorlátozás májusi elrendelésével a spanyol kormány célja a közúti közlekedésbiztonság javítása, ezen belül kiemelten a sérülékeny úthasználók (gyalogosok, kerékpárosok, más kétkerekű járművek vezetőinek) fokozottabb védelme, a súlyos sérülések és halálozások számának erőteljes visszaszorítása. Spanyolországban 2019 volt az első év, amikor a közúti balesetben meghalt személyeken belül a sérülékeny úthasználók száma meghaladta a járműben utazókét. A városokon belül az arány ennél is kedvezőtlenebb, hiszen az összes közúti halálos áldozat 80%-a sérülékeny úthasználó (többnyire gyalogos) volt. Pere Navarro, a DGT vezetője az új szabályozással kapcsolatban kijelentette, hogy szakértői vélemények szerint a haladási sebesség 50 km/h-ról 30 km/h-ra történő csökkentése 90%-ról 10%-ra csökkenti a halálos sérülés kialakulásának esélyét, amennyiben baleset következik be. A 30 km/h-s sebességkorlátozás egyébként nem új ötlet Spanyolországban, hiszen az elmúlt években számos nagyváros korlátozta saját hatáskörben belterületi útjain a járművek sebességét. Bilbao város vezetése büszke arra, hogy a legalább 300 ezer fős lakossággal rendelkező nagyvárosok közül elsőként alkalmaztak általános, a város valamennyi útjára vonatkozó 30 km/h-s korlátozást kontinensünkön (ide kapcsolódik, hogy április elején Bilbao nyerte el az EU Városi Közúti Biztonsági Díjat a közlekedésbiztonság terén tett erőfeszítései elismeréseként).

Nagyon úgy tűnik, hogy a spanyolok lendülete továbbra sem áll le. A DGT nemrégiben arra tett javaslatot, hogy az úgynevezett „másodrendű” lakott területen kívüli utakon (ahol a megengedett sebesség jelenleg 90 km/h) ugyancsak sebességkorlátozást vezessenek be, megfontolva a 70 km/h általános alkalmazását

Spanyolország az elmúlt időszakban nem csak a megengedett sebességet csökkentette (először a lakott területen kívüli, majd bő két év elteltével a lakott területen belüli utakon), hanem az új szabályok fokozottabb érvényre juttatására is törekszik. Például azzal, hogy jelentősen növeli a sebességmérők számát. Az ismert tervek szerint 2021-ben jelentős technikai fejlesztések veszik kezdetüket, melyek során a szakemberek főleg az automatizált forgalomfelügyeleti megoldásokra helyezik a hangsúlyt. Az elhaladó járművek átlagsebességének mérésére szolgáló úgynevezett section control rendszerek számát a jelenlegi 82-ről 127-re növelik, mely 50%-os fejlesztést jelent a jelenlegi eszközparkhoz képest. Az útszakaszra vonatkozó ellenőrzésnek a hagyományos módszerekkel szembeni legnagyobb előnye, hogy az ellenőrzés nem csak egy mérési ponton, hanem hosszabb pályaszakaszon valósul meg. Ezen túlmenően a fix telepítésű, a járművek pillanatnyi sebességét mérő kamerák száma is növekedni fog (néhány napja jelentették be, hogy hamarosan 550 db új kamerát telepítenek a belterületi utak mentén). A spanyolok jelenleg 750 db fix sebességmérő kamerát és 543 db mobil készüléket vetnek be a gyorshajtók kiszűrésére, emellett egyre inkább előtérbe kerülnek a légi úton, azaz drónnal, illetve helikopterrel végrehajtott közúti ellenőrzések is.

Végezetül: az elmúlt időszakban megvalósított spanyol törekvéseknek már most kézzelfogható eredményei vannak. A legfrissebb adatok alapján 2020-ban egymillió lakosra vetítve 29 fő vesztette életét közúti balesetben Spanyolországban, amely – Svédország, Málta és Dánia után – a negyedik legjobb eredmény kontinensünkön (megjegyzés: az EU átlaga tavaly 42 fő/egymillió lakos volt). Emellett a közúti balesetben meghalt személyek számát az elmúlt évtizedben az uniós átlagot meghaladó mértékben, 44%-kal sikerült csökkenteni. Egy évtizeddel ezelőtt Spanyolország a közúti közlekedésbiztonság terén a tagállamok középmezőnyébe tartozott, mára azonban a legbiztonságosabb úthálózattal rendelkező, a legjobban teljesítő országok közé emelkedett.

G.I.