Van egy újabb érvünk, miért ne vezessen megszokásból sehol!

  • Ötévente minden közútkezelőnek jogszabályban előírt kötelezettsége felülvizsgálni az útjain a forgalmi rendet.
  • Ha hirtelen nő a forgalom vagy a balesetek száma, kimenetelük súlyossága, rendkívüli felülvizsgálatot tarthatnak.
  • Szinte bárki kezdeményezhet felülvizsgálatot, de nem biztos, hogy az lesz az eredménye, amit a kezdeményezők szeretnének.
  • Ami az út egyik szakaszán áldás, lehet, hogy kissé távolabb talán már átok, ezért nem tanácsos hirtelen felindultságból változtatni a forgalmi renden.

Kisebb médiaszenzációként hatott a közelmúltban a vezess.hu egyik cikke, miszerint 2020-ban (egészen pontosan 2020. november végéig) 23 útszakaszon csökkentették a megengedett maximális sebességet, és mindösszesen négy szakaszon engedélyezték az addiginál gyorsabb haladást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfelülvizsgálatainak eredménye képen. A portál tételesen fel is sorolta, hol találkozhattak változásokkal a nem megszokásból vezető autósok.

Az útfelülvizsgálat amúgy a közútkezelők munkájának szerves részét képezi. Mindennapos feladatuk, bár tény, hogy erről az úthasználók keveset tudnak. Pedig ők is befolyásolhatják, hogy milyen legyen egy-egy út forgalmi rendje, kezdeményezhetik a meglévő rend megváltoztatását.

De mi alapján dönti el az út kezelője, legyen az a már említett Magyar Közút vagy egy önkormányzat, hogy hol enged gyorsabb haladást a közlekedőknek, és hol csökkenti a megengedett maximális sebességet? És sebességhatárok megváltoztatásán kívül még milyen következményei lehetnek egy-egy útfelülvizsgálatnak? Kik kezdeményezhetnek a forgalmi renddel, a megengedett sebességgel kapcsolatos változtatásokat? Kik és mi alapján döntik el, hogy végül milyen lesz az új forgalmi rend egy útszakaszon?

A közutak kezelőit jogszabály kötelező a kezelésükben lévő utak ötévenkénti felülvizsgálatára.  Különböző rendeletek számos szempontot határoznak meg, melyek alapján vizsgálni kell az utak beláthatóságától, kitáblázottságától kezdve számos tulajdonságát, paraméterét.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy amennyiben valahol hirtelen megnő a forgalom vagy a balesetek száma, rosszabbra fordul a közlekedési balesetek kimenetelének súlyossága, az illetékesek ne kezdeményezhetnék az út és a forgalom rend soron kívüli felülvizsgálatát, és amennyiben, ha a vizsgálatok alapján az indokolt a forgalmi rend vagy éppen magának az útnak a szükséges és lehetséges mértékű módosítását, átalakítását.

„Rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálatot kezdeményezhet a rendőrség, a közlekedési hatóság, az önkormányzat, de a Magyar Közút például rendkívüli felülvizsgálat kezdeményezésének tekinti az utazók bejelentéseit is”, írta lapunk kérdésére adott válaszában Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Kft. szóvivője.

Pécsi Norbert elmondta még, hogy „A forgalmi rend felülvizsgálat során amennyiben a megengedett sebesség változtatása szükséges, akkor az többségében sebességkorlátozás bevezetése. Hiszen a felülvizsgálat – ha az nem az ötévenként esedékes felülvizsgálat – akkor a baleseti helyzet vagy a forgalmi körülmények miatt következik be. Meglévő sebességkorlátozások megszüntetése átépítéskor, a közút fejlesztésekor lehetséges. Emelt sebesség bevezetésére pedig szintén fejlesztés során kerülhet sor”.

Már csak azért sem érdemes egyetlen úton sem megszokásból vezetni!

Fontos tudni, hogy az ilyen, rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálatok általában csak az adott hálózat egyes elemeire vonatkoznak, egy konkrét csomópontra vagy rövidebb szakaszra, az ötéves vizsgálat azonban a teljes útszakaszra.

A közútkezelők – nemcsak a Magyar Közút – a jogszabályban előírt felülvizsgálati időn belül általában csak a balesetek számának vagy a forgalomnak a hirtelen megnövekedése esetén módosítja az útszakasz forgalmi rendjét jelentősebben. Jellemzően rendkívüli felülvizsgálat keretében. Ez pedig szinte kivétel nélkül a sebességcsökkentés mellett új figyelmeztető, korlátozás elrendelő táblák kihelyezését jelenti, valamint például útburkolat prizmák telepítését.

Átfogó, az út teljes hosszát érintő változtatásokat inkább csak az ötéves felülvizsgálat alatt hajtanak végre, amikor az út teljes szakaszát, összes kereszteződését egyben vizsgálják, továbbá azt is, hogy a felülvizsgált úton végrehajtani tervezett változások milyen hatással vannak más utak forgalmára és azoknak a településeknek az életére, amelyeken áthaladnak.

Minden közlekedő tudja, vannak amolyan „idegesítő csomópontok”, amelyeken csak hosszas várakozás vagy, ha van forgalomirányító lámpa, többszöri lámpaváltás után lehet átjutni, és „senki nem érti”, hogy  „miért nem változtatnak a körülményeken az illetékesek”.

Nem egy esetben előfordult már, hogy miután a közútkezelők (ez főleg az önkormányzatokra volt jellemző egy időben) a közvélemény nyomásának engedve egy ponton megváltoztatták az addigi közlekedési rendet, az adott helyen sem sikerült a közlekedők többségének megelégedésére javítani a forgalmi viszonyokon, a változtatások hatására ugyanakkor máshol új közlekedési anomáliák keletkeztek.

Az úthálózat egy meglehetőségen összetett rendszer, amibe nem lehet csak úgy, a helyi és a pillanatnyi érdekeknek engedve „belenyúlni” anélkül, hogy annak más valahol ne okoznának ezzel akár súlyosabb közlekedési vagy gazdasági problémákat. Ezért nem tanácsos és nem is szabad hirtelen felindultságból megváltoztatni a meglévő forgalmi rendet.

Nem egy esetben a körforgalmú csomópont kialakítása, vagy éppen felüljáró-építés jelentené az igazi, a tartós megoldást, ezzel a szakemberek és a lakosság is tisztában van. Ám az ilyen volumenű megoldásokat magas költségeik miatt jellemzően csak több év alatt lehet megvalósítani, és az sem biztos, hogy azzal valóban a közlekedők által remélt eredményt érnék el.  Ám, ha a nagy volumenű útfejlesztésre, átalakításra nincs pénz, a szakembereknek a kisebb rossz elvét kell követniük, és olyan megoldásokat kell választaniuk, amik összességében az adott helyen és az útszakasz egészen is kényelmesebbé, biztonságosabbá tehetik a közlekedést.

A közutak felülvizsgálata (hogy a felülvizsgálat során mit kell ellenőrizni, mit milyen súllyal kell latba vetni a különböző szempontok közül) nemzetközileg elfogadott protokoll szerint zajlik. Európa valamennyi országában szinte betűre azonos ellenőrző listát használnak az útfelülvizsgálók.

Az utak ívét, szélességét, vonalvezetését, áteresztő képességét nem, vagy csak igen szűk határok között lehet rövid idő alatt megváltoztatni. Azt viszont viszonylag gyorsan és egyszerűen el lehet dönteni, hogy a megfelelő táblákat helyezték-e ki az utak mentén, s vajon szükséges és indokolt-e vala-mennyit megtartani. Olykor az út menti növényzet ritkítása, máskor épp a fásítás növelheti a biztonságot.

A jogszabály folyamatos és biztonságot haladást támogató forgalmi rend kialakítására kötelezi a közútkezelőket. Ehhez jól látható és követhető nyomvonalra és ahhoz igazított sebességhatárra van szükség. A nyomvonal adott, az csak korlátozottan (és jelentős költségekkel) módosítható a már meglévő utakon, a sebességhatárokat pedig közlekedésbiztonsági megfontolásból jellemzően nem felfelé módosítják, főleg akkor nem, ha a rendőrség, a közlekedési hatóság vagy éppen a lakosság kérésére soron kívüli útfelülvizsgálatot tartanak.

Ez nem jelenti azt, hogy az útfelülvizsgálat végén nem dönthetnek úgy az illetékesek (végső soron a közút kezelője), hogy felemeli a megengedett maximális sebességet. Erre általában jelentős fejlesztések, útfelújítások, kapacitásbővítés esetén kerülhet sor.

A közlekedők bizonyos csomópontok, útszakaszok miatt gyakorta háborognak. Olykor jogosan, és csak a források hiánya miatt nem történik látszólag semmi az adott szakaszon. Valójába az útkezelők minden bejelentésre odafigyelnek, és megvizsgálják azokat. Nyilvánvaló, oda kell figyelni az olyan kereszteződésekre, amiket autósok tömege tart veszélyesnek vagy rosszul kitáblázottnak. Azonban az már sok más szemponton is múlik, hogy mikor és milyen változtatásokat hajt végre ott a közútkezelő, és annak kik fognak örülni, és kik kevésbé.

Ne feledjük: az útfelülvizsgálatok célja nem elsősorban az örömszerzés a közlekedőknek, hanem a folyamatos és biztonságos közlekedés fenntartása.

Hogy mindenki eljusson az úti céljába.

F.Gy.A.