Veszélyeztetett korosztályok

  • Miért akarja szigorítani az Európai Unió az 70 év feletti sofőrök vezetési alkalmasságának ellenőrzését?
  • A 18-24 évesek körében drasztikusan csökkent a baleseti halálesetek száma, azonban a 65 felettieké nőtt.
  • Milyen jelek utalnak arra, hogy az idős sofőröknek érdemes felülvizsgáltatniuk saját egészségi alkalmasságukat?

„Fajsúlyos”, „Óriási”, „Hatalmas”. Ilyen és hasonló jelzőkkel közölte a hazai sajtó azokat az uniós terveket, amelyeket a közúti közlekedési balesetek halálos áldozatai számának drasztikus csökkentése érdekben szándékozik bevezetni az Európai Unió. Bár sok részletkérdés még tisztázatlan, a tervezet jelzésértékű: az Európai Unió komolyan gondolja, hogy 2030-ra a 2020-as szint felére kell csökkenteni a közúti balesetekben elhunytak számát, 2050-re pedig el kell érni, hogy senki ne haljon meg Európa útjain, és tenni is kész e célok elérése érdekében.

A részleteikben még kidolgozás előtt álló tervezet szerint minden tagállamában kötelezővé tennék például a vezetési alkalmasság ellenőrzését, ami jelenleg nem mindenhol kötelező. A tagállamok önállóan dönthetnének arról, milyen módon és időközönként ellenőrzik a vezetési alkalmasságot. Előírhatnak kötelező egészségügyi szűrővizsgálatot és vizsgát is az alkalmasság bizonyítására.

A tervezet legfajsúlyosabb része, hogy a jövőben 70 év felett valamilyen formában mindenképpen bizonyítaniuk kellene a gépjárművezetőknek, hogy még alkalmasak a vezetésre.

Bár az elmúlt évben Európa útjain történt közlekedési balesetek 22.600 halálos áldozatának a 40 százaléka 30 évesnél fiatalabb volt, nem ok nélkül fókuszál az unió és a változásokat kezdeményező Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) az idősek alkalmasságának ellenőrzésére. Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának adatai szerint 2018-ban a közlekedési balesetekben elhunytak között a 65 év felettiek aránya 28 százalék volt. 2010-ben e korosztály aránya a halálos áldozatok között 22 százalék volt.

Még rosszabb a kép, ha csak a városokban történt halálos kimenetelű közlekedési baleseteket vizsgáljuk. Ezekben a 65 év felettiek aránya 38 százalékos, míg a gyalogosok között közelít a 60 százalékhoz.

Az elmúlt évben az utakon történt balesetekben elhunytak 40 százaléka 30 év alatti. Ám annak, hogy az ETSC javaslata és az EU még kidolgozásra váró törekvései mégis az idősekre fókuszálnak, az az oka, hogy míg az összes baleseti haláleseten belül az idős áldozatok aránya nő, a 18-24 évesek között például 43 százalékos csökkenés tapasztalható.

Európa számos tagállamában persze már ma is igazolniuk kell az idős sofőröknek, hogy „még birtokában vannak” a biztonságos vezetéshez szükséges képességeknek.

Dániában a 75 év felettieknek orvosi igazolást kell mellékelni, ha meg akarják újítani vezetői engedélyüket. 80 éves kortól minden évben be kell nyújtani a kérelmet.

Spanyolországban a vezetői engedélyt 65 éves kortól – előzetes orvosi vizsgálatot követően – ötévente meg kell újítani.

Nagy-Britanniában a 70 év felettiek vezetői engedélyét háromévente meg kell újítani. A kérelemben fel kell tüntetni minden olyan egészségügyi problémát, amely a vezetés szempontjából releváns lehet.

Svájcban minden 70 év feletti járművezetőnek ellenőrzésen kell részt vennie.

Olaszországban már 50 évesen is ötévente kell megújítani a vezetési jogosultságot. A 70 év felettieknek háromévente, a 80 év felettieknek pedig kétévente kell elmenniük az orvoshoz – mindig orvosi vizsgálattal egybekötve döntenek a vezetési jogosultáguk meghosszabbításáról.

Magyarországon – e tekintetben a magyar szabályozás az Unión belül a szigorúbbak közé tartozik – 50 éves kor alatt tíz évig érvényes a vezetői engedély, 50-60 év között öt, 60-70 között 3, felette kétévente kell a sofőröknek egészségügyi vizsgálatot követően meghosszabbíttatni a jogosítványuk érvényességi idejét.

Más kérdés, hogy az életkor előrehaladtával nem feltétlen csökken a sofőr vezetési képessége. Továbbá közlekednek olyan fiatalok is az utakon, akiknek a fizikai-szellemi képességeik alapján a vezetésre alkalmasságuk finoman szólva vitatható.

Aki úgy dönt, hogy két kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat között időnként önvizsgálatot tart, a következőkre figyeljen:

  1. Ha olvasás közben elmosódott folt jelenik meg a látótere közepén, vagy a közeli dolgok homályosnak tűnnek, érdemes sürgősen felkeresni egy szemorvost, még mielőtt előzés közben derül ki, hogy bajok vannak a látásával.
  2. Ha vezetés közben még a rendőr, a mentő vagy a tűzoltó szirénáját sem hallja tisztán, élesen, nemhogy egy másik gépjármű dudáját, itt az ideje egy alapos hallásvizsgálatnak.
  3. Aki összezavarodik a napi időbeosztásában, vagy a megszokott házimunkák elvégzése és az azokkal kapcsolatos döntések egyre nehezebbek számára, mind több és több időt vesznek igénybe, gondolja végig: Biztos, hogy kellő gyorsasággal és pontossággal reagálna egy bonyolult közlekedési szituációban?
  4. Amikor pedig már reggelente nehéz felkelni az ágyból, vagy nap közben felállni a kényelmes fotelból fájdalommal jár, el kell menni egy teljeskörű mozgásszervi vizsgálatra.

Nem ilyen kedvező persze a helyzet akkor sem, ha a 2-18 évesek baleseti érintettségét vizsgáljuk. Az Eurostat adataiból az olvasható ki, hogy ez a korosztály a népességen belüli 8 százalékos részarányához képest jelentősen túlreprezentált a balesetek halálos áldozatai között. Ebből a korosztályból kerül ki a baleseti halottak 13 százaléka.

A még formálódó uniós koncepció szerint a közúti közlekedési balesetek számának jelentős csökkentése érdekében számos új szabályt vezetnének be Európa-szerte.

Bár a részletszabályok kialakítása a legtöbb esetben továbbra is nemzeti hatáskörben maradna, a jelek szerint az ETSC több olyan javaslatát is magáévá tette az Európai Unió, amelyek határokon átnyúló hatósági fellépést tennének lehetővé a közlekedési szabálysértések megelőzése és az elkövetett szabályszegésekért kiszabott büntetések be-, illetve végrehajtásában.

Napjainkban milliók közlekednek Európa útjain úgy, hogy valamelyik tagállamban megbírságolták őket a közlekedésbiztonságot veszélyeztető cselekedeteik miatt, de még az előtt elhagyták az adott országot, hogy a büntetést behajthatták volna rajtuk. Később pedig azonosítási, végrehajtási hiányosságok miatt a hazájukban már nem lehetett behajtani rajtuk a más országokban kiszabott bírságokat.

Ezen a gyakorlaton változtatna az Európai Unió. Ha sikerül, a szabályszegők nem úszhatnák meg a szabálysértéseikért kiszabott bírság megfizetését.

Napjainkban négy ország, Bulgária, Horvátország, Magyarország és Ausztria között van érvényben (2013 óta) olyan együttműködési megállapodás, melynek értelmében az egymás országában elkövetett közlekedési szabálysértések büntetéseit kölcsönösen behajtják.

Ugyancsak a közlekedésbiztonság javítását, a másokat súlyosan veszélyeztető közlekedők kiszűrését szolgálja az a tervezet is, melynek értelmében, ha bármelyik tagállamban eltiltottak valakit a gépjárművezetéstől, az eltiltása az Európai Unió vala-mennyi tagállamára érvényes lesz. Bármely országban jogerősen eltiltanak egy sofőrt a vezetéstől, az nemcsak abban az országban nem vezethet az eltiltás ideje alatt, ahol az eltiltást eredményező szabályszegést elkövette, hanem még a saját hazájában sem.

A hatósági döntések határokon túl nyúló végrehajtásától az ETSC és az EU egyaránt azt reméli, hogy Európai szinten javítja a szabálykövetést az olyan nagy kockázatot jelentő szabálysértések esetében, mint a gyorshajtás és az ittas vezetés.

A javaslatok között olvasható még egyebek között – osztrák mintára – a jogosítványhoz jutás feltételeinek szigorítása, többszintűvé tétele. Felmérések szerint a balesetek kockázata a friss jogosítvánnyal vezetők körében a legmagasabb. Minden ötödik balesetben érintett gépjárművezető a jogosítvány megszerzését és az önálló vezetés megkezdését követő első hat hónapban okoz vagy szenved el balesetet.

A javaslat azt is tartalmazza, hogy még azokban az országokban is rendeljenek el nulla toleranciát a kétévesnél frissebb jogosítvánnyal közlekedők számára, ahol a kis mértékű alkoholfogyasztás megengedett a gépjárművezetők számára.

A kezdő sofőrök védelme és az általuk okozott balesetek csökkentése érdekében a Tanács felnőtt jelenlétéhez kötné a kezdő sofőrök éjszakai vezetését, hogy egy csapat egy autóban utazó fiatal ne kergethesse bele a fiatal (még rutintalan, a közlekedés valós kockázatait felmérni nem mindig tudó) sofőrt veszélyes helyzetekbe.

F.Gy.A.