Mobiltilalom bringásoknak

  • A vezetés közbeni mobil telefonálás szabályozása nem egységes kontinensünkön.
  • Hollandiában az eddig meglévő szabályozást a kerékpárosokra is kiterjesztették.
  • A bírság összege inkább jelzésértékű, mintsem elrettentő erejű.
  • Szakértői álláspont szerint szöveges üzenet vezetés közbeni írása esetén a járművezető baleseti kockázata a 25-szörösére nő!

Ha valaki úgy gondolja, hogy a kézben tartott mobil telefonok vezetés közbeni használatának egységes európai szabályozása van, az bizony téved. Bár napjainkban kontinensünk országainak többségében a magyarországihoz hasonló szabályozás van érvényben, mégis vannak eltérések, szigorúbb és kevésbé szigorú előírások – és nem csak az alkalmazott szankciók, pénzbírságok és büntetőpontok tekintetében.

Némiképp meglepetésként hatott, hogy Svédország csak 2018. február 1-jén léptette hatályba azt a rendelkezést, mely szerint kézben tartott mobilt telefont jármű vezetésekor használni tilos. A szabály megszegője azóta nagyjából 50 ezer forintnak megfelelő bírságra számíthat, persze a nemzeti valutában, svéd koronában megfizetve. Ezzel Svédország lett az utolsó az európai országok sorában, mely büntetni rendelte a vezetés közbeni telefonálást, valamint az okos telefonok bármely alkalmazásának használatát.

Az pedig egészen friss hír, hogy a nagy – vagy talán a legnagyobb – kerékpáros nemzetnek számító Hollandiában eddig nyugodtan, pontosabban szólva mindenféle jogi következmény nélkül lehetett bringázás közben telefonálni. De csak eddig! A törvényhozás ugyanis elfogadta a „holland KRESZ” ama módosítását, mely értelmében Hollandiában is jogellenes lett a telefon használata kerékpározás közben. Aki másként cselekszik, 95 euró bírságra számíthat.

Ez az összeg természetesen nem túl nagy, így a szankcionálásnak inkább „üzenetértéke”, valamint magatartásformáló hatása van, mintsem elrettentő ereje. De utóbbira vélhetően nincs is szükség, hiszen az új rendelkezést a szabályokat jellemzően tiszteletben tartó Hollandiában a bringások többsége vélhetően be is fogja tartani (szakmai berkekben ismeretes, hogy Hollandia Svédország és az Egyesült Királyság mellett immár évtizedek óta Európa legbiztonságosabb úthálózatával rendelkezik, és a holland úthasználók úgynevezett önkéntes jogkövető hajlandósága is átlag felettinek számít).

Az új szabályozás bevezetésének hátterében a kerékpárosok közlekedésének biztonsága, a kerékpározás közbeni telefonhasználat, mint folyamatosan terjedő jelenség visszaszorítása, valamint a személyi sérülések és a halálozások megelőzése áll. A jogszabályi tilalom a „klasszikus” telefonálás mellett a bringások esetében is kiterjed az okos telefonok egyéb applikációira, mint például a szöveges üzenetek írására, szelfizésre, zenehallgatásra, internetezésre stb.

A tapasztalatok szerint a kerékpárosok egy része nem tartja különösebben veszélyesnek a bringázás közbeni telefonhasználatot, részben azért, mert állításuk szerint nem haladnak nagy sebességgel. Pedig a telefonhasználat veszélyei két oldalról is jelentkeznek. Egyrészt a készülék leköti az egyik kezet, így a biztonságos haladás, a megfelelő egyensúly tartása, az akadályok kikerülése, valamint veszély esetén a balesetet elhárító manőverezés képessége jelentős csorbát szenved ( „hands-free” telefonálás esetén kedvezőbb a helyzet). De, ami még ennél is nagyobb probléma, hogy a telefonhasználat jelentős mértékben elvonhatja a kerékpáros figyelmét, melynek következtében a kerékpáros nem, vagy csak későn veszi észre a közúti jelzéseket, a forgalmi viszonyok változásait, az útburkolat hiányosságait, esetleg „elnéz” egy tilos jelzést, vagy figyelmen kívül hagy egy „macisajtot”, azaz elsőbbségadást jelző táblát. Márpedig, ha egy bringás balesetet szenved, akkor soha nem a sérülés keletkezése, hanem annak súlyossági foka a kérdés.

Más járművek, azaz a gépjárművek, motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok és a villamosok vezetőire már korábban is élt ez a tilalom. Az említett járművek vezetői esetében a bírság összege magasabb, mint a kerékpárosoknál: 240 euró, persze csak akkor, amennyiben a szabályszegés által súlyosabb cselekmény (például baleset) nem következik be.

Holland szakértők álláspontja szerint az a járművezető, aki vezetés közben mobiltelefonján szöveges üzenetet ír, 25-szörösére növeli annak kockázatát, hogy balesetet okoz.

G.I.