Ne mutassa a GPS a dugókat elkerülő utakat?

  • Még nem biztos, hogy drasztikusan csökkentik a sebességhatárokat a fővárosban – állítja a főpolgármester.
  • Tíz év alatt hatodával csökkentené a városvezetés a főváros útjain futó autók számát.
  • Kialakítanának olyan övezeteket, ahová csak az ott élők hajthatnának be, esetleg mások, de hogy kik, azt még meg kell vizsgálni.
  • Egységesen állapítanék meg az egész fővárosra a sebességhatárokat a koncepció szerint, de ez csak egy lehetőség.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztés még arról szólt, hogy a jövőben a főváros egyetlen főútján sem hajthatnának 70 kilométer/órás sebességgel az autósok. Megszüntetné azt a gyakorlatot is, miszerint az utak kezelői – a közút állapota és a forgalom függvényében – maguk döntsenek az adott útszakaszra érvényes sebességkorlátozásról.

A  Javaslat fővárosi közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási terv kidolgozására című dokumentum Budapest egész területén 50 kilométer/órában maximálná a sebességet, a mellékutakon pedig 30 km/h-ra, a lakó- és pihenőövezetekben 20 km/h-ra csökkenne a sebességkorlát.

Elsősorban ez a belengetett drasztikus sebességkorlátozás, de más tervezett, az érintettek szerint autósellenes intézkedés is kivágta a biztosítékot az érintettek körében, annak ellenére is, hogy már ma is csak legfeljebb 28-30 kilométer/órás átlagsebességgel lehet autózni Budapesten.

De nemcsak ez és nemcsak az autósok körében. Karácsony Gergely épp a szerinte döntően félreértéseken alapuló felháborodás miatt döntött úgy, hogy előbb a Facebookon, majd internetes sajtótájékoztatón magyarázza el és meg, hogy mit akar valójában.

Azt mondta, örül a vitának, mert rávilágított arra, hogy mindenkinek ugyanaz a célja: egy élhetőbb, biztonságosabb, tisztább levegőjű Budapest. És mindenkivel egyeztetni fog, bár azt nem ígéri meg, hogy mindenkinek az érdekeit egyaránt figyelembe tudja majd venni a városvezetés a végső koncepció kialakításakor.

Karácsony már a főpolgármesteri kampányában a zöld Budapest ígéretével kampányolt. S bár a Főpolgármesteri Hivatal nyilvános megszólalásaiban tagadta, hogy a koncepció célja az autósok kiszorítása volna a belvárosból, a dokumentumban ez is olvasható. Csak udvariasabb megfogalmazásban: tíz év alatt hatodával kell csökkenteni a környezettudatos közlekedés arányát (az autósok rovására természetesen).

Az előterjesztésben olvasható, hogy a javasolt sebesség- és forgalmi korlátozásokat „fizikai eszközökkel” is ki kell majd kényszeríteni. Ezzel kapcsolatban az előterjesztés felveti, hogy egyes utcák egyirányúsításával, de behajtási korlátozásokkal is megvalósíthatónak tartja a forgalomcsillapítást.

Ez utóbbi azt jelentené, hogy bizonyos városrészekbe a közösségi közlekedés járművein kívül csak az ott lakók hajthatnának be. Ehhez azonban előbb tisztázni kellene mások mellett, hogy az érintett városrészekben dolgozókra, az ott működő vállalkozásokra miképpen vonatkoznak majd az új szabályok, nem beszélve a hotelekről és azok vendégeiről. Ezt a szakértői csoportoknak kell kitalálniuk október 31-ig.

Karácsony előterjesztése, és az egy személyben meghozott döntése (a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a főpolgármester gyakorolja a közgyűlés jogait), voltaképpen csak egy önkormányzati határozat arról, hogy a szakemberek október 31-ig dolgozzák ki, hogyan lehet az előterjesztésben leírtakat megvalósítani. A változások legkorábban jövőre következhetnek be.

„Szó sincs arról, írta Facebook oldalán a főpolgármester, hogy a hatalmammal visszaélve egymagam kívánok dönteni ezekről a kérdésekről”. Karácsony azt követően kényszerült magyarázkodni, hogy koncepcióját élesen kritizálta a Magyar Autóklub, Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, és heves támadások érték a közösségi médiában is.

A Fővárosi Önkormányzatban ellenzékben lévő Fidesz frakcióvezetője, Láng Zsolt a koncepció kapcsán felrótta Karácsonynak, hogy a választási kampányban azt ígérte, minden fontos kérdésben kikéri a budapestiek véleményét. Tegye meg hát ebben a kérdésben is. Karácson sajtóosztályának tájékoztatása szerint a főpolgármester erre ígéretet tett. De, hogy pontosan mire, arra nem kaptunk választ.

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP budapesti frakcióvezetője módosító javaslattal élt, miszerint minden útszakaszra készüljön egyedi elemzés, kérjék ki az ott élők véleményét, és szakaszonként döntsenek az esetleges sebességkorlátozásról. Karácsony azt mondta: elfogadta Láng javaslatát.

Karácsony Gergely meghirdetett célja egy élhetőbb, tisztább levegőjű és biztonságosabb Budapest. Ennek érdekében javasolja a járművek megengedett maximális  sebességének csökkentését és, hogy

  • meg kell állítani az egyéni gépjárműhasználat növekedését,
  • csökkenteni kell a gépjárművek károsanyag-kibocsátását,
  • a közlekedésre visszavezethető zajterhelést,
  • javítani kell a főváros közlekedésbiztonságát, 2030-ra a felére kell csökkenteni a halálos és a súlyos személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát.

Az előterjesztésben egy helyen azt írja „Budapest közlekedésbiztonsági helyzete a könnyű személyi sérüléses kimenetelű balesetek abszolút számának tekintetében javult a 2006 és 2019 közötti időszakban, de a súlyos és halálos kimenetelű balesetek tekintetében nem tapasztalható javulás.

Ez utóbbi állítás tényszerűen nem igaz, és ez az előterjesztés mellékletéből egyértelműen kiderült. Budapesten, ahogy országosan is, 2006 és 2011 között folyamatosan csökkent a súlyos sérülésekkel járó és a halálos balesetek száma. Előbbi 1053-ról 521-re, utóbbi 97-ről 28-ra. Hosszabb távon a főpolgármester azt szeretné elérni, hogy nullára csökkenjen a közlekedési balesetekben meghaltak száma.

Az előterjesztés ugyanakkor rámutat, hogy 2011 óta – szintén a romló országos trendet követve – a súlyos sérüléses balesetek száma 919-re, a halálos kimenetelűeké pedig 49-re nőtt. Arra azonban nincs egyértelmű bizonyíték, hogy a változások egy az egyben ok-okozati összefüggésben lennének az abszolút vagy akár csak a relatív gyorshajtással is.

A baleseti statisztikák szerint jó ideje már, hogy 30 százalék körül vagy az alatt van azon személyi sérüléses balesetek száma, amelyeket a vizsgálatok a sebesség helytelen megválasztására vezetnek vissza. Ezt állítja a Magyar Autóklub is a főpolgármesternek írt levelében.

„Kellő indokunk van annak feltételezésére, hogy forgalomtechnikában jártas szakembereknek a megelőző időszak baleseti adatainak elemzése nyomán kialakult szakmai véleménye áll a hátterében azoknak a döntéseknek, amelyek az általános lakott területi sebességkorlátozáshoz képest egy-egy útszakaszra ajánlanak magasabb vagy éppen alacsonyabb megengedett mértéket”.

Ezt már arra az elképzelésre reagálva írta Milovukovics Györgyi főtitkár és Kovács Kázmér az Autóklub vezető jogásza Karácsony Gergely főpolgármesternek címzett levelükben, hogy a koncepció szerint a jövőben az utak forgalmától, állapotától függetlenül mindenütt, egységesen kellene megállapítani a megengedett. maximális sebességet.

Emlékeztették továbbá a főpolgármestert, hogy a Magyar Autóklub kész a konstruktív együttműködésre, az átgondolt és a teljes feltételrendszert áttekintő, megalapozott, az élhető várost és valamennyi közlekedő szempontrendszerét figyelembe vevő kezdeményezések támogatására.

Hivatkoztak egy korábbi egyeztetésre, ahol a Főpolgármesteri Hivatal biztosította a mintegy 80 ezer autós érdekeit képviselő Autóklubot, arról, hogy nem cél az „autók” kiszorítása a városból, hanem egy élhető közeget kívánnak létrehozni, valamennyi közlekedő szempontrendszerének a figyelembe vételével.

Ha az ígéret valóban így hangzott el, a városháza meg nem nevezett képviselői átverték az autóklubot. Karácsony Gergely előterjesztésében ugyanis egyértelműen az szerepel, hogy 2030-ra 15 százalékponttal növelni kell az úgymond „környezettudatos közlekedési módok arányát”.

Az ezzel kapcsolatos felvetésünkre, hogy tudniillik jogosan érzi-e úgy az Autóklub, hogy átverték, Karácsony azt felelte: tiszteli az Autóklubot, de ők is csak egy szervezet azoknak a sorában, akiknek figyelembe kell vennie a véleményét. ezt a jövőben is megteszi majd, de azt nem garantálja, hogy minden döntése maximálisan meg fog felelni az Autóklubnak.

Az előterjesztésben látható ábra nem hagy kétséget afelől, kinek a rovására. A környezettudatos módok között nemcsak a hibrid, de még az elektromos autókat sem jelölték meg. A cél tehát egyértelmű: ki kell szorítani az autókat a fővárosból, amennyire csak lehetséges, hogy a jövőben döntően gyalog, kerékpárral és a közösségi közlekedés használatával lehessen mozogni a fővárosban.

Karácsony Gergely koncepciója nem nyerte meg Vitézy Dávidnak, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójának a tetszését sem, aki az Autóklub illetékeseihez hasonlóan maga is elhibázottnak tartja a fűnyíróelv alkalmazását a sebességkorlátozás terén. Vitézy emellett furcsállotta, hogy ő maga is csak a sajtóból értesült Karácsony grandiózus elképzeléseiről.

Lapunk úgy tudja, hogy a városháza nemcsak Vitézy Dávid hivatalával nem egyeztetett, hanem a kormánnyal és a témában érintett minisztériumokkal, hatóságokkal sem.

Márpedig még pusztán a sebességkorlátozás betartatásához is szükség lenne kormányzati (rendőrségi) szerepvállalásra, nem beszélve a koncepcióban felsorolt átalakítások finanszírozásáról. Emellett a teljes Karácsony-terv (a zöld Budapest koncepciójának) megvalósítása megvalósíthatatlannak tűnik kormányzati finanszírozás nélkül.

Budapest levegőminőségének a javítását a forgalom lassítása aligha szolgálja. Csökkentheti viszont a balesetek kimenetelének a súlyosságát (és akár a számát is) az által, hogy kisebb tempó mellett több idejük marad a közlekedőknek (nemcsak az autósoknak) a veszélyhelyzet észlelésére és a megfelelő reakcióra.

Karácsony Gergely korlátozná az átmenő forgalmat, például a belvárosba vezető nagy sugárutak keresztmetszetének átalakításával, a „felesleges, túlméretezett közúti kapacitások csökkentésével”.

A közösségi közlekedés előnyben részesítésével (buszsávok kialakításával), a gyalogos közlekedés feltételeinek javításával és a megosztott mobilitási megoldások támogatásával, még inkább élhetővé válna – a főpolgármester tervezete szerint – Budapest.

De más módon is fellépne Karácsony a légszennyezettség ellen. Például azzal, hogy a gépjárműforgalomtól visszavett felületek részben zöldfelületekként  létezhetnének tovább, részben a kerékpáros-infrastruktúra és szélesebb gyalogosfelületek létesítésére használnák.

Forgalomtechnikai eszközökkel korlátoznák az átmenő forgalmat és megakadályoznák, hogy a forgalom-csillapított városrészek útjait menekülőútként használják a dugóba keveredett autósok.

Az előterjesztés javasolja továbbá, hogy kössön a Városháza egy olyan tartalmú megállapodást a navigációs szoftvereket gyártó cégekkel, hogy azok ne tereljék az autósokat ezekbe az övezetekbe. Azt majd a szakértőknek kell tisztázni, hogy ez vajon lehetséges-e, és hogy egy baleset esetén milyen következményekkel járhat, ha az autósok nem találnak menekülő utat. (Sok városnak sikerült ilyen tartalmú megállapodásokat kötni a szolgáltatókkal, a waze például eleve nem is jelöli lehetséges útvonalként a csendes lakóövezetek amúgy sem nagy átmenő forgalomra tervezett útjait.)

A szakmai előterjesztések és az egyes kerületekben e témában indított pilot programok tapasztalatait az év végéig gyűjti a főváros vezetése, azt követően kerülhet a közgyűlés elé az a program, ami alapján megkezdődhet Budapesten  a forgalomcsillapítás és egy új, biztonságosabb közlekedési rend kialakítása.

F.Gy.A.