Telefonálás + még egy szabályszegés = ugrik a jogsi

  • Naponta átlagosan tíz olyan halálos vagy súlyos sérüléses balesetet okoznak a francia utakon, mely vezetés közbeni telefonhasználatra vezethető vissza.
  • A francia belügyminisztérium a szigorítás mellett döntött.
  • Az új szabály értelmében: aki vezetés közben kézben tartott telefont használ és emellett más közlekedési szabályszegést is megvalósít, vezetési jogosultságát automatikusan, maximum egy év időtartamra elveszíti. Emellett egyéb szankciók is megvalósulnak (pénzbírság, büntetőpontok stb.).
  • A vezetés közbeni telefonálás átlagosan háromszorosára, az sms írás pedig huszonháromszorosára növeli annak az esélyét, hogy a járművezető baleset részesévé váljon – állapítja meg a francia baleset-megelőzési szervezet.
  • Franciaországban a gépjármű vezetője olykor még álló gépkocsiban sem telefonálhat.

Franciaországban eddig még nem alkalmazott szlogenje van egy közlekedésbiztonsági kampánynak: „A telefonhívás gyilkol!” A szlogen meglehetősen durva, ugyanakkor tényleg ez a valóság. Naponta átlagosan tíz olyan halálos vagy súlyos kimenetelű közúti balesetet okoznak a francia utakon, amikor az érintett jármű vezetője telefonját használja az ütközés bekövetkezésekor, illetve az azt megelőző másodpercekben. Ezt a tényt tartotta tűrhetetlennek és elfogadhatatlannak a francia belügyminisztérium, ezért az alábbi szigorítás mellett döntött: minden járművezető, aki vezetés közben kézben tartott telefont használ, és emellett más közlekedési szabályszegést is megvalósít, vezetési jogosultságát automatikusan, ideiglenes jelleggel, maximálisan egy év időtartamra elveszíti. Az új rendelkezés 2020. május 22-én lépett hatályba.

Természetesen nem minden közlekedési szabályszegés tartozik abba a körbe, amikor a vezetői jogosultság automatikus korlátozását jelentő „duplikált jogsértés” megvalósul, csak az olyan súlyosabbak és veszélyesebbek, mint például a sebességtúllépés, kijelölt gyalogos-átkelőhelyre vonatkozó szabályok megszegése, tilos jelzésen való áthaladás, elsőbbség meg nem adása stb.

„A halálos kimenetelű közúti balesetek 11%-a a járművezetők figyelmetlensége miatt következik be, és ennek első számú oka a jogellenes telefonhasználat” – jelentette ki David Julliard a minisztérium képviseletében, majd hozzátette: „az okos telefonok vezetés közbeni használata sajnálatos módon rendkívül elterjedté vált, és a legutóbbi jogszabályi módosításban nevesített kettős közúti szabályszegéseket is ezrével követik el a francia utakon. Ennek kívánjuk a továbbiakban az elejét venni, és egy igazán komoly fenyegetettség megteremtésével a figyelmetlenségre visszavezethető nem kívánatos események, balesetek, sérülések és tragédiák számát visszaszorítani”.

A vezetői engedély elvesztése mellett egyéb szankciók is várnak a közlekedési szabályok ellen vétőkre. Aki például vezetés közben telefonál és ezzel egyidejűleg a forgalomellenőrző fényjelző készülék tilos jelzése ellenére hajt be az útkereszteződésbe, az kétszer 135, azaz 270 eurós (kb. 95 ezer Ft) bírságra számíthat, amennyiben persze baleset nem következik be. Emellett a sofőr 7 büntetőpontot is veszít, tekintettel arra, hogy a jogellenes telefonálásért 3 pont, a tilos jelzésen való áthaladásért pedig 4 pont levonás jár. (Megjegyzés: Franciaországban nem az Európában általánosan elterjedt, Magyarországon is alkalmazott „pontszerző”, hanem az úgynevezett „pontvesztő” büntetőpont rendszer működik. Ennek lényege, hogy minden gépjárművezető alanyi jogon kap egy meghatározott pontszámot, melyből szabályszegés esetén pontok kerülnek levonásra. A pontok elfogyása esetén a vezetői engedélyt automatikusan visszavonják).

Ha a sofőr az említett szabályszegések elkövetésével balesetet is okoz, akkor az ütközés kimenetele, a keletkezett sérülések súlyossága, valamint az elkövetés egyéb körülményei lesznek a meghatározók a bírói ítélet, valamint az alkalmazott szankciók szempontjából.

Az okos telefonokat, illetve annak valamely alkalmazását a járművezetők jelentős része használja – ezt állapította meg egy 2019. évi francia kutatás, mely egyrészt megfigyelte a közlekedők szokását, másrészt anonim kérdőíves felmérést végzett a járművezetők körében. A forgalom megfigyelésekor kiderült, hogy a francia autópályákon közlekedő személygépkocsi vezetők átlagosan 6 %-a, míg a tehergépjármű sofőrök 15%-a a kezében tartotta telefonkészülékét, miközben a megfigyelőpontok mellett elhaladt. A kérdőíves felmérés során a megkérdezettek több mint fele ismerte el, hogy vezetés közben telefonálni is szokott, míg egyharmaduk jelezte azt, hogy elolvassa a beérkező elektronikus leveleket, valamint sms üzeneteket, és esetenként maga is ír szöveget anélkül, hogy vezetését megszakítaná.

Márpedig a vezetés közbeni telefonálás átlagosan háromszorosára növeli annak az esélyét, hogy a járművezető baleset részesévé váljon – állítja a francia balesetmegelőzési szervezet, az APR (Association Prévention Routière). Ha pedig a sofőr a szöveges üzeneteivel van elfoglalva, akkor ez a baleseti kockázat a huszonháromszorosára nő. Ha valaki lakott területen belül 50 km/h sebességgel vezet, és a telefon használata 5 másodperc időtartamra elvonja a figyelmét, akkor ezalatt a járműve 70 métert tesz meg mindenféle kontroll nélkül. Márpedig eközben bármikor kialakulhat veszélyhelyzet: egy gyalogos leléphet az úttestre, megváltozhat a forgalom ritmusa, lefékezhet az előttünk haladó jármű vagy jelzést válthat a forgalomirányító fényjelző készülék.

A telefonáló sofőr az APR álláspontja szerint nem tekinthető teljes értékű járművezetőnek, hiszen a készülék használatakor átlagosan 50%-kal csökken az olyan információk megszerzésének a képessége, melyek a biztonságos vezetéshez nélkülözhetetlenek. Emellett a figyelemelvonásnak jól felismerhető „külső” jegyei is vannak: a sofőr nem, vagy csak ritkán használja a visszapillantó tükröket, bizonytalan a sávtartása, nem egyenletes a sebessége (esetenként indokolatlanul lassan halad), jellemzően átlépi a terelővonalat, illetve a záróvonalat, nem megfelelő ívben veszi a kanyarokat, nem áll meg a gyalogos-átkelőhely előtt, késedelmesen fékez stb.

A vezetés közbeni telefonhasználat rendkívüli kockázatai miatt az APR egyetért a 2020. május 22-én hatályba lépett kormányzati szigorításokkal. A sofőröknek pedig azt javasolja, hogy próbáljanak meg kialakítani magukban egy reflex-szerű magatartást: az autó indítókulcsának elfordítása előtt némítsák le telefonjukat, és helyezzék azt látóterükön kívül eső helyre, például a kesztyűtartóba. Ha pedig a mobiltelefont menet közben GPS-ként kívánják használni, akkor még az elindulás előtt adják meg az útvonalat és indítsák el az alkalmazást, de vezetés közben már ne nyúljanak a készülékhez.

Végezetül egy érdekesség: Franciaországban olykor még álló gépkocsiban is tilos telefonálni! A francia KRESZ alapján ugyanis: „tilos a kézben tartott telefon használata járműben lévő vezető számára.” A tilalom tehát a sofőr esetében nem csak a járművezetés idejére, hanem a járműben való tartózkodásra is vonatkozik, amennyiben részese a közúti forgalomnak. A francia Legfelsőbb Bíróság egy konkrét ügyben hozott döntésében tette világossá, hogy: „a közúti forgalomban való részvételt és a jármű tényleges mozgását nem szabad összekeverni. Egy úttesten vagy úttest szélén leállított jármű ugyanis akkor is részese a közúti forgalomnak, ha a motorja áll.” (Az említett konkrét ügyben egy sofőr menet közben telefonhívást kapott, ezért egy körforgalmon áthajtva az úttest jobb szélére húzódva megállt, bekapcsolta a vészvillogót, leállította a jármű motorját és fogadta a hívást. Ezért 135 eurós pénzbüntetést kapott, továbbá levontak tőle 3 pontot. A Legfelsőbb Bíróság a fenti indoklással utasította el a sofőr jogorvoslati kérelmét.)

A szabály alól az jelent kivételt, ha valaki nem részese a közúti forgalomnak (például a sofőr a járművel ténylegesen parkolóhelyre, autópálya pihenőhelyre, vagy saját házának parkolójába, udvarába áll be stb.), illetve a jármű meghibásodása miatt kell a telefonját használnia.

G.I.