Magyar tagja van a TISPOL irányító testületének

Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály munkatársa, Zsinkai Elvira r. őrnagy személyében magyar tagja lett a TISPOL Végrehajtó Bizottságának.

  • A 23 éves múlttal rendelkező TISPOL (European Traffic Police Network) az európai közlekedésrendészeti szerveket foglalja magába.
  • A szervezet legismertebb tevékenysége, hogy évente 9 európai-szintű közúti ellenőrző akciókat szervez. Emellett európai szintű rendezvényeket szervez, rész vesz uniós projektekben, továbbá a közlekedésrendészeti információ-és tapasztalatcsere első számú területe.
  • A TISPOL hat fős irányító testületébe magyar rendőrtisztet is beválasztottak.

Nagy megtiszteltetés érte a magyar rendőrség közlekedésrendészeti szolgálati ágát. Zsinkai Elvira r. őrnagy, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály nemzetközi kapcsolatokban érintett kiemelt főreferensét a TISPOL Tanács (TISPOL Council) legutóbbi, Prágában megtartott soros ülésén a TISPOL Végrehajtó Bizottság tagjává választották. A TISPOL Végrehajtó Bizottsága teljes felelősséggel tartozik a szervezet pénzügyi helyzetéért, a sajtóban megjelenő közleményekért, valamint a szervezet jövőjét befolyásoló döntésekért.

A TISPOL Tanács a hatékonyabb munkavégzés érdekében a Végrehajtó Bizottság létszámát két fővel bővítette, az új tagok megválasztásról szavazás útján döntöttek. Zsinkai Elvira r. őrnagy asszonyt a Tanács ülésén 100%-os támogatással választották meg, aki a jövőben a nemzetközi szervezet sajtómunkálatait is ellátja majd. A Végrehajtó Bizottság további tagjai az alábbi országokból kerülnek ki: Németország, Írország, Olaszország, Hollandia és Horvátország.

A TISPOL (Európai Közlekedési Rendőrségek Hálózata) szervezetet az Európai Bizottság kezdeményezésére bő két évtizeddel ezelőtt, 1996-ban hozták létre. A szervezők eleinte csak néhány főváros közlekedésrendészeti együttműködésére számítottak, azonban a kooperáció hónapok alatt országok közötti szintre emelkedett. A tagállamok köre – önkéntes jelentkezés alapján – gyorsan bővült és jelenleg 28 ország érintett a TISPOL tevékenységében (25 európai uniós tagállam, továbbá Norvégia, Svájc és legutóbb Szerbia).

Magyarország 2004-ben csatlakozott az európai közlekedésrendészeti hálózathoz, és térségünk legaktívabb tagjaként ismert a szervezetben. A magyar közlekedésrendészet a kezdetektől fogva aktívan és rendszeresen képviselteti magát a TISPOL különböző szakmai fórumain (tanácsi értekezletek, munkacsoport értekezletek, szemináriumok), kiveszi a részét az elektronikus úton történő mindennapos információ- és tapasztalatcseréből, teljesíti az érkező megkereséseket, s 2005 márciusától kezdve részt vesz azokban az európai közúti ellenőrzésekben, melyek a legnagyobb közúti kockázatok visszaszorítására irányulnak.

TISPOL a közúti közlekedésbiztonság javításában való közreműködést tűzte ki fő céljaként, feladatainak első számú prioritása a közúti balesetben meghalt és súlyosan sérült személyek számának csökkentése Európa útjain – igazodva a hatályos európai uniós célkitűzésekhez.

A TISPOL Tanács a szervezet döntéshozó testülete, amely a stratégia kidolgozásáért is felel. A Tanács kétszer ülésezik egy évben, elnöke a TISPOL évente választott elnöke. A Végrehajtó Bizottság (TISPOL Executive) évente több alkalommal ülésezik, többek között végrehajtja a Tanács által hozott döntéseket, előkészíti a Tanács számára a megvitatandó dokumentumokat, menedzseli a TISPOL tevékenységének finanszírozását biztosító uniós projekteket, végzi a szervezet sajtómegjelenéseivel, közleményeinek kiadásával kapcsolatos teendőket stb.

Zsinkai Elvira r. őrnagy asszony a második magyar rendőrtiszt, aki részt vesz a Végrehajtó Bizottság munkájában (2014 szeptemberétől 2016-ig Szász Zsófia r. alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály akkori nemzetközi főreferense töltött be hasonló funkciót).

G.I.