A közúti gépjármű állomány, a szállítási teljesítmények és az üzemanyag fogyasztási adatok alakulása Magyarországon 2022-ben

 • A közlekedésbiztonsági folyamatok elemzésekor a baleseti adatokon kívül az egyéb objektív mutatók vizsgálatára is szükség van.
 • A hazai gépjárműpark az elmúlt tíz év során folyamatosan, összesen 37.5%-kal növekedett.
 • 2022 végén a forgalomba helyezett gépjárművek száma megközelítette az ötmilliót.
 • A gépjárművek átlagéletkora egyre magasabb, 2022 végén 15,3 év volt.
 • A szállítási teljesítményeken belül az áruszállítás teljesítménye kis mértékben csökkent, a helyközi személyszállításé ugyanakkor jelentős mértékben nőtt.
 • A pandémia megszűnését követő időszakot folyamatosan növekvő üzemanyag-fogyasztási adatok jellemzik.

Bevezetés

Magyarországon a 2022. év a közúti közlekedésbiztonság területén részben kedvező, részben kedvezőtlen eredményeket hozott. A közúti közlekedésre, valamint annak biztonságára számos tényező hat. Az egyik ilyen mutató a közúti gépjármű állomány alakulása.

a) A közúti gépjármű állomány alakulása

Év Személygépkocsi Autóbusz Motorkerékpár Tehergépkocsi Vontató Gépjármű összesen
2012 2 986 028 17 301 151 405 414 405 52 596 3 621 735
2013 3 040 732 17 569 157 178 419 031 56 089 3 690 599
2014 3 107 695 17 923 161 540 429 969 60 875 3 778 002
2015 3 196 856 18 135 162 828 444 080 64 442 3 886 341
2016 3 313 206 18 482 162 148 460 845 68 117 4 022 798
2017 3 471 997 18 705 167 413 481 017 72 579 4 211 711
2018 3 641 823 19 134 176 070 503 951 76 870 4 417 848
2019 3 812 013 19 454 185 943 528 609 79 379 4 625 398
2020 3 920 799 16 979 194 594 542 848 81 317 4 756 537
2021 4 020 159 17 759 202 521 559 417 85 742 4 885 598
2022 4 094 129 17 597 210 746 568 012 90 449 4 980 933
Változás +37,1% +1,7% +39,2% +37,1% +72,0% +37,5%

Közúti gépjármű állomány 2012 és 2022 között (KSH)

Hazánkban az elmúlt tíz év során a gépjárműpark alakulásában jelentős növekedés történt. A KSH adatai alapján 2022. december 31-én a nyilvántartott közúti gépjárművek száma 4 980 933 db volt, mely 37,5%-kal meghaladta a 2012. évi értéket (3 621 735 db). Megfigyelhető, hogy az autóbuszok kivételével valamennyi gépjármű-kategória esetében 37%-ot meghaladó mértékű növekedés történt. Darabszám tekintetében a legnagyobb mértékű változás a személygépkocsiknál (1,1 millió darabot meghaladó), százalékos arányban kifejezve pedig a vontatóknál (+72,0%), majd a motorkerékpároknál (+39,2%) mutatható ki, de a személy- és tehergépkocsi állomány is közel azonos arányban bővült (37,1%) A vontatók és a tehergépkocsik számában tapasztalható növekedés egyértelműen a közúti árufuvarozás további térnyerésére utal.

Az autóbuszok száma csekély mértékben, 1,7%-kal nőtt. A hazai autóbusz állomány 2019-ről 2020-ra történt 12,7%-os csökkenése minden bizonnyal összefüggésben áll a Covid-19 járvánnyal. Akkor a pandémia és a kapcsolódó korlátozások miatt jelentősen kevesebben közlekedtek tömegközlekedési eszközökkel, az autóbusz turizmus teljesen visszaesett, ennek következtében számos autóbuszos cég és vállalkozás komoly deficittel küszködött. 2021-ben a nyilvántartott autóbuszok száma növekedett, ugyanakkor a jelenlegi állomány a 2013 évi helyzetnek felel meg.

A hazai gépjárműpark növekedése nem járt együtt a járművek átlagos életkorának csökkenésével. Erre példa, hogy a személygépkocsi-állomány átlagos életkora a 2012. évi 12,5 évről 2022 végére – a 15 évet átlépve – 15,4 évre emelkedett. Az életkor növekedés az eltelt tíz év során folyamatos volt, minden esetben meghaladta az előző évi értéket.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12,5 13,0 13,4 13,7 13,9 14,1 14,2 14,4 14,7 15,0 15,4

A személygépkocsi-állomány átlagos kora (2012-2022)

Az öregedés folyamata nem csak azt jelzi, hogy az elmúlt időszakban – különösen az utóbbi két évben – a személygépkocsit vásárlók többsége nem az új típusok mellett döntött, hanem a használt járművek piaca felé fordult, hanem azt is, hogy öt év alatt 295 431-ről 237 651-re, azaz csaknem 20%-kal csökkent a vásárlások száma, és egyre több tulajdonos tartja meg régebben vásárolt személygépkocsiját. Vélhetően ebben az elkövetkezendő időszakban sem lesz jelentős változás, megfelelő állami beavatkozás nélkül.

  2018 2019 2020 2021 2022
Új 141 819 162 944 131 786 125 138 115 764
Használt 153 612 151 554 126 725 129 053 121 887
Összesen: 295 431 314 498 258 511 254 191 237 651

Első alkalommal forgalomba helyezett új és használt személygépkocsik száma (2018-2022)

Tekintettel a hazai közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi érdekekre, a gépjármű-állomány további öregedését célzott intézkedésekkel célszerű megállítani, továbbá támogatni a nagyobb üzemi biztonságot és védettséget nyújtó, alacsonyabb károsanyag-kibocsátási értékekkel rendelkező gépjárművek kereskedelmét.

A KSH nyilvántartása alapján 2022-ben az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma az Európai Unióban átlagosan 560 db, Magyarországon 403 db volt.

Végezetül: a magyarországi közúti gépjármű állomány átlagos korának elmúlt öt évben bekövetkezett változásait a következő táblázat tartalmazza. A legidősebb járműpark a motorkerékpároké, átlagos koruk 2022 végén meghaladta a 20 évet, míg a legfiatalabb járműveknek a vontatók tekinthetők (9,9 év).

Év Személygépkocsi Autóbusz Motorkerékpár Tehergépkocsi Vontató Gépjármű összesen
2018 14,2 13,3 19,0 13,1 8,7 14,2
2019 14,4 13,2 19,3 13,2 9,0 14,4
2020 14,7 13,2 19,7 13,4 9,5 14,7
2021 15,0 12,5 20,1 13,7 9,8 15,0
2022 15,4 12,3 20,4 14,1 9,9 15,3

 Közúti gépjármű állomány átlagos kora 2018 és 2022 között (KSH)

Az elmúlt öt évben egyedül az autóbuszok átlagos kora csökkent (13,3 évről 12,3 évre), alapvetően a pandémiát követő időszak, a 2021. és a 2022. évek fejlesztéseinek köszönhetően.

b) A közúti gépjármű állomány és a balesetek, valamint a halálozások alakulásának összehasonlítása

A gépjárműpark fejlődése nem eredményezi természetszerűleg a közúti balesetek, valamint a balesetben meghalt személyek számának növekedését. Erre a markáns példát első ízben a 90-es évek adatai szolgáltatták, amikor a közúti gépjárműpark csaknem 20%-os bővülése ellenére a közúti halálozások száma több mint a felével csökkent (az azt megelőző évtizedekben a gépjárművek és az áldozatok száma egyaránt növekedett).

Ennek a folyamatnak lehettünk tanúi az elmúlt tíz évben is, hiszen – amint azt az előző ábra szemlélteti – amíg 2012 és 2022. között a gépjárművek számának alakulását jelentős mértékű folyamatos növekedés jellemezte (+37,5%), addig a személysérüléses közúti balesetek száma egészen másként alakult (összességében 2,8%-kal csökkent, a perióduson belül pedig 2020-ban erős visszaesés volt tapasztalható).

Hasonló megállapítás tehető a gépjárműpark és közúti halálozások alakulásával kapcsolatban is. A grafikonon az évek során csaknem teljesen eltérően, szinte egymástól függetlenül alakuló folyamatok láthatók. Amíg a hazánkban nyilvántartott gépjárművek száma az évek során folyamatosan nőtt, addig a közúti balesetben meghalt személyek számának alakulása tíz év alatt 11,2%-os csökkenést mutatott, az időközbeni hullámzó teljesítmény, valamint a 2014-2018 évek közötti kedvezőtlenebb adatok ellenére.

c) Szállítási teljesítmények alakulása

A Központi Statisztikai Hivatal a szakcikk készítésének idején a 2022. évi szállítási teljesítmények véglegesített adatait, a részletes megállapításokat és a kapcsolódó táblázatokat még nem hozta nyilvánosságra, így csak az előzetes adatok voltak elérhetők. A rendelkezésre álló információk alapján 2021 és 2022 között az áruszállítás teljesítménye kis mértékben csökkent, a helyközi (belföldi és nemzetközi) személyszállításé ugyanakkor jelentős mértékben nőtt.

Előzetes adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

 • 2022-ben az áruforgalom teljesítménye (55 milliárd tonnakilométer) 1,6%-kal, volumene (293 millió tonna) 5,4%-kal kisebb volt a 2021. évihez képest.
 • A belföldi forgalomban a tonnakilométer-teljesítmény 5,2%-kal csökkent, nemzetközi viszonylatban ugyanakkor stagnálás volt megfigyelhető.
 • Az áruszállítás összteljesítményéből a közúti 68%-kal, a vasúti 20%-kal, a csővezetékes 8,9%-kal, a belvízi szállítás 2,8%-kal részesedett.
 • A szállított áruk tömege (204 millió tonna) 7,1%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál.
 • 2022-ben a helyközi személyszállítás (belföldi és nemzetközi) teljesítménye (25 milliárd utaskilométer) 48%-kal, az utasok száma (543 millió fő) 23%-kal növekedett a 2021. évihez képest.
 • A nemzetközi forgalomban az utaskilométer-teljesítmény 178%-kal, belföldön 26%-kal bővült.

d) Üzemanyag forgalmazási adatok alakulása

Az elmúlt tíz évben az üzemanyag értékesítési adatok 2012 és 2019 között növekvő trendről, majd 2020-ban csökkenésről számolnak be. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai szerint 2020-ban a hazánk területén értékesített üzemanyagok mennyisége meghaladta a 3,6 milliárd litert (3 614 483 033 liter), melyből a motorbenzin 1,38 milliárd litert (1 383 623 291), a gázolaj 2,23 milliárd litert (2 230 859 742) tett ki. Alapvetően a pandémia következményeire vezethető vissza, hogy 2020-ban a MÁSZ tagvállalatok által forgalmazott üzemanyagok mennyisége 7,8%-kal csökkent az előző évhez képest (a motorbenzin értékesítés 6,9%-kal, a gázolaj 8,3%-kal esett vissza egyetlen év alatt). A járvány intenzitásának csökkenését, majd befejeződését követően, 2021-ben és 2022-ben az üzemanyag statisztikák ismét növekvő fogyasztási adatokról számolnak be.

Üzemanyag forgalmazási adatok 2021-ben és 2022-ben (Magyar Ásványolaj Szövetség)

2022-ben a MÁSZ több mint 4,6 milliárd liter (4 681 264 720 liter) üzemanyagot értékesített, mely 22,8%-kal haladja meg a 2021. évi értéket. Ezen belül a motorbenzin forgalmazás 21,1%-kal (2022-ben 1  734 730 454 literre), a gázolaj 23,9%-kal (2 946 534 266 literre) nőtt.

Nyilvánvaló, hogy az üzemanyag forgalmazási adatok hatással vannak a közúti járműforgalom alakulására, ez a megállapítás ugyanakkor a közúti balesetek és halálozások számával kapcsolatban már nem feltétlen igaz. Amíg a pandémiát megelőző utolsó évtől, azaz 2019-től 2022 végéig a MÁSZ által forgalmazott üzemanyagok mennyisége 3 919 939 891 literről 4 681 264 720 literre, azaz 19,4%-kal nőtt, addig ugyanebben a periódusban a személysérüléses közúti balesetek számában 11,3%-os, a közúti halálozások számában 10,8%-os csökkenés következett be.

Befejezés

A hatályos közlekedésbiztonsági program báziséve óta eltelt időszakban, azaz 2019 és 2022 között Magyarország közúti közlekedésbiztonsági helyzete összességében javult. A közúti balesetben meghalt személyek száma 10,8%-kal, a súlyosan sérültek száma pedig 8,1%-kal csökkent – a darabszámában fejlődő, ám egyre idősebbé váló gépjárműpark, a pandémia megszűnése után folyamatosan növekvő üzemanyag-fogyasztási adatok, a javuló személyszállítási teljesítmények, valamint az egyéb tényezők mellett. Az elért eredmények megfelelő alapot nyújthatnak a további folytatáshoz.

G.I.