Egyszer volt, hol nem volt… a TISPOL (II. rész)

Ünnepel az európai közlekedésrendészet. A napokban volt 25 éve, hogy létrehozták a TISPOL szervezetet (a név egy mozaikszó, mely a Traffic Information System of Police kezdőbetűiből áll). Az évforduló egyben azt is jelenti, hogy nemzetközi közlekedésrendészeti együttműködés negyedszázados múltra tekint vissza kontinensünkön. Sorozatunk első részében a TISPOL létrehozásának körülményeit tekintettük át, most – a befejező részben – egyebek mellett a magyar részvétel jelentőségéről olvashatnak.

Magyarország és a TISPOL

A magyar rendőrség első ízben – akkor még megfigyelőként – 2003. októberében vett részt TISPOL rendezvényen (Berlinben, a TISPOL első kongresszusán), majd a megszerzett kedvező tapasztalatokat követően az események felgyorsultak. Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2003. évi novemberi nemzetközi konferenciáján már holland TISPOL képviselők is előadást tartottak, majd az év végén a rendőrség hivatalosan jelezte a TISPOL szervezethez történő csatlakozási igényét. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály munkatársai 2004. márciusában részt vettek Baselban az Operational Group soros ülésén, majd a TISPOL főtitkárának budapesti látogatását követően 2004. májusában a magyar rendőrség teljes jogú taggá vált.

A hazai közlekedésrendészet a kezdetektől fogva nagyon komolyan vette a tagsággal járó teendőket, rendszeresen képviseltette magát a TISPOL különböző szakmai fórumain (tanácsi értekezletek, munkacsoport értekezletek, szemináriumok), kivette a részét az elektronikus úton történő mindennapos információcseréből, teljesítette az érkező külföldi megkereséseket, és 2005. márciusától kezdve – a térség minden bizonnyal legaktívabb tagjaként – részt vett az európai szintű közúti ellenőrzésekben. Első alkalommal az ORFK kommunikációs szolgálata 2005. márciusában tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy a magyar rendőrség kijelölt egységei (egészen pontosan Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Zala, Csongrád, Pest és Győr-Moson-Sopron megyék közlekedésrendészeti állománya) egy „Seatbelt” megnevezésű európai közlekedési akcióban vesz részt. Ez volt a „debütálás”, korábban ugyanis a magyar közlekedésrendészet nemzetközi kampányban még soha nem vett részt. Egy hónappal később a TISPOL Speed ellenőrzés már az ország teljes területét érintette, és az országos kiterjedésű akciók váltak gyakorlattá a mai napig.

Páneurópai ellenőrzések

A TISPOL egyik legjelentősebb, de mindenképpen legreprezentatívabb, a közlekedők legszélesebb körét érintő tevékenysége a nemzetközi közúti ellenőrzések szervezése és végrehajtása volt, melyek Európa területének jelentős részére kiterjedtek. A Műveleti Csoport éves munkaterve alapján szervezésre kerülő nemzetközi kampányokat a tagállamok rendőri szervei egy időben, azonos céllal hajtották végre. Évente általában nyolc-kilenc európai ellenőrzés szervezésére került sor, melyek témaköréről és időpontjáról a tagállamok közlekedésrendészeti szerveinek képviselői a Műveleti Csoport előző évi tavaszi találkozóján döntöttek. Ezek az ellenőrzések alapvetően az olyan nem kívánatos járművezetői magatartások ellen irányultak, melyek a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentették Európa útjain, és megfeleltek a közösségi közlekedéspolitikai elvárásoknak is (gyorshajtás, ittas vezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása stb.).

Az első TISPOL ellenőrzés az 1999. évi „Mermaid” volt (a „Sellő” kampány a nehéz-tehergépjárművek ellenőrzésére irányult), az akkori viszonyoknak megfelelően hét nyugat-európai ország közreműködésével. Egy évvel később, 2000-ben a „Mermaid” már európai szintű volt – ebben az évben alakult meg az Operational Group -, majd a következő években az ellenőrzés területei folyamatosan kibővültek. 2002-ben indult az „Alcohol&Drugs”, és a „Bus”, 2003-tól a „Speed” és a „Seatbelt”, 2015-től a 24 órás „Speed Marathon”, majd első ízben 2018-ban szervezték meg a „Focus on the Road”-ot a járművezető figyelmét elvonó cselekvések visszaszorítása érdekében.

Az ellenőrzések sajátossága, hogy az eredményeket és a tapasztalatokat az előzetesen megküldött egységes ellenőrzési íveken összesítették, majd az adatokat elektronikus úton továbbították a TISPOL részére. A beérkező adatok alapján a TISPOL európai összesítést végzett, melyet az Európai Bizottság részére is megküldött. Tekintettel arra, hogy a TISPOL a nyilvánosság-politikának is kiemelt jelentőséget tulajdonított, ezért valamennyi átfogó európai ellenőrzés végrehajtásáról nemzetközi sajtóközleményt („News Release”) adott ki. Az európai összesített értékelő táblázatot a kapcsolattartó személyeken keresztül a tagállamok rendőri szervei is megismerhették, ezek az adatok további szakmai elemzések és értékelések alapjául szolgálhattak.

Egyéb tevékenységi formák

A TISPOL munkája nem csak páneurópai akciók szervezéséből állt. A közlekedésbiztonság javítása és az egységes európai szabályozás megteremtése érdekében a szervezet számos javaslatot tett különböző közösségi normák megalkotására, valamint egyes szabályozási kérdésekre.

A közúti jelzések és meghatározott limitek egységesítésének igénye mellett (megengedett sebesség a különböző úttípusokon, szeszesital fogyasztás határértékei stb.) konkrét javaslatot fogalmazott meg az európai vezetői engedély bevezetésére, a járművezetést megelőző alkohol és drogfogyasztás teljes tilalmára, az illegális európai autóversenyek betiltására, valamint a különböző szankciók, pontrendszerek és közúti előírások (KRESZ) harmonizálására. Utóbbit indokolta, hogy az európai közlekedési előírásokban még napjainkban is több tíz olyan szabályozási terület van, amelyek kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól.

A fentieken túl a szervezet 2016-óta minden év szeptemberében meghirdette az Európai Bizottság által is támogatott úgynevezett EDWARD napot („European Day Without A Road Death”), mely fő célja, hogy az adott napon senki se veszítse életét Európa közútjain.

A TISPOL ezen kívül számos, a közlekedésbiztonság területét érintő európai kutatásban és projektben vett részt (VERA II, REMOVE, TIDE, LIFESAVER projektek stb.), továbbá szoros kapcsolatot ápolt az ECR-ral (Euro Control Route), a nemzeti közlekedési hatóságokat magába foglaló európai szervezettel.

És végezetül: a TISPOL munkájában részt vevő személyeket leginkább talán az éltette, hogy részesei lehettek egy közvetlen kapcsolatokra épülő nemzetközi közlekedésrendészeti információs hálózatnak. A munkamegbeszélések, szemináriumok, egyéb rendezvények, a közös „tisztcserés” ellenőrzések, valamint a napi szintű kapcsolattartás során olyan szakmai információkhoz, tapasztalatokhoz, bevált gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretekhez lehetett jutni, melyek nagy segítséget jelenthettek az „otthoni” munkában.

A TISPOL keretében szerzett ismeretek és tapasztalatok hozzájárultak például ahhoz, hogy hazánkban is megvalósuljanak olyan, sokak életét megmentő intézkedések, mint például az objektív felelősség elvének bevezetése, vagy a fix telepítésű automata kamerarendszer működtetése.

A változások azonban a TISPOL-t is elérték. 2020. első negyedévében a szervezet jelentős átalakításon esett át, és azóta a közlekedési rendőri együttműködés az új hálózat, a ROADPOL keretében zajlik tovább. Tény, hogy az új név jobban kifejezi a szervezet közúthoz való kötődését, továbbá jól illeszkedik az olyan európai rendőri szervezetek megnevezéséhez is, mint a vasútbiztonságot szolgáló RAILPOL, valamint a légi közlekedés felügyeletében érintett AIRPOL. A tagországok száma időközben 30-ra bővült, és jelenleg a portugál rendőrség csatlakozása is folyamatban van. Bár a ROADPOL teljes jogú tagja kizárólag az Európa Tanács valamely tagállamához tartozó rendőri erő lehet, társult tagságra, illetve megfigyelői státuszra más rendőri szerveknek is lehetőségük van. Az Egyesült Arab Emírségek Dubai rendőrsége például megfigyelő státuszt kapott.

A ROADPOL belső struktúrája is részben átalakult. A Tanács és a Végrehajtó Bizottság szerepe és hatásköre megmaradt, ugyanakkor a munkacsoportok száma az alábbi háromra csökkent: Műveleti Munkacsoport, Technikai Munkacsoport, valamint Tacho Web Munkacsoport.

A küldetés és a szlogen azonban nem változott: „Crossing Borders To Save Lives”, azaz életmentés határokat átlépve. A ROADPOL feltett szándéka, hogy folytatja neves elődje sikereit és követi hagyományait annak érdekében, hogy kontinensünkön 2020 és 2030 között felére csökkenjen a közúti halálos áldozatok száma. Sok sikert ROADPOL!

G.I.