Idős emberek mozgását szimuláló ruha felhasználása a közlekedésbiztonság javítását célzó rendezvényeken

Bevezetés

Európában a baleseti helyzetnek megfelelően a közlekedésbiztonság terén kiemelt figyelmet kapnak a védtelen közlekedők. A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramban külön pillérként szerepel ennek a közlekedői csoportnak (és azon belül a fokozottan védtelen közlekedési csoportoknak) kiemelt kezelése, biztonságuk további fokozása. Az európai közlekedésbiztonsággal foglalkozó szervezetek is kiemelkedően fontos területként kezelik az idős emberek közlekedésbiztonságának kérdését.

A védtelen közlekedők csoportján belül társadalmi, illetve közlekedésbiztonsági szempontból fokozott figyelemmel kell kezelni az idős közlekedőket. A társadalomban az idős emberek aránya folyamatosan növekszik, emellett az idősek relatíve magasabb arányban szereplői a közlekedési baleseteknek, melyben közrejátszik az észlelési, a reagálási képesség, illetve a helyzet-felismerési képesség romlása az életkor előrehaladtával. Ezen kívül a mozgásproblémák, ízületi fájdalmak is megnehezíthetik idős korban a gyors reagálást, és a nagyobb fokú sérülékenység is kockázati tényezőt jelent. Általában nagyon sok észlelési, gondolkodási funkció beszűkül, a szellemi, helyzet-felismerési képesség romlik.

A társadalmi érzékenyítés és szerepe az idősek közlekedésbiztonságában

Az érzékenyítés lényege, hogy egy személy, csoport, populáció figyelmét felhívjuk egy fontos (társadalmi) kérdésre. Célja, hogy a célcsoport figyelmét felkeltse, érzékenységét fokozza egy téma iránt. Az érzékenyítés az egyszerű tájékoztatásnál sokkal többet jelent. Az információ célja egy üzenet közvetítése. Az érzékenyítés során a résztvevőben nem tudatos folyamatok zajlanak, ez feltételezi az üzenet beépülését, az attitűd és a viselkedés megváltozását.

Amellett, hogy fel kell hívni az idős emberek figyelmét a romló képességeik okozta közlekedési veszélyekre, lényeges, hogy a többi közlekedőt is érzékennyé tegyük az idős emberek nehézségei iránt. Meg kell ismertetni őket az idős emberek közlekedési jellemzőivel, fontos, hogy megértsék őket, így türelmesebbé, odafigyelőbbé váljanak velük szemben a közlekedés során. Az idős emberek, főként a csökkent mozgóképességűek – a korlátozottságuk miatt – hátrányos helyzetben vannak, ezért a közlekedésben másoktól több figyelemben és pozitív megkülönböztetésben kell, hogy részesüljenek. Kiemelt figyelmet érdemelnek a bottal, járókerettel, mozgáskorlátozottakat segítő járművel, kerékpárral közlekedő és kézi csomagot cipelő idős emberek.

Kutatásaink eredménye

Az idős emberek körében végzett fókuszcsoportos vizsgálatunk során is többnyire az a tapasztalat merült fel az idősek részéről, hogy hiányolják az odafigyelést az utastársak részéről, ami pedig nagy segítséget jelentene nekik. Elsősorban gyalogosan, illetve közösségi közlekedést használva utaznak, fontos kérdés számukra a közlekedésben a hely átadása, hiszen nem tudják magukat állva biztonságosan tartani a mozgó járműveken. Rá vannak szorulva az utastársak segítőkészségére, főleg azok, akiknek látási nehézségeik vannak. Gyakori tapasztalat az is, hogy a busz és villamos vezetők nem figyelnek oda eléggé az utasokra, és azon belül az idősekre. Túl hamar elindulnak a megállóból, így nincs idejük leülni, akadnak balesetek is emiatt.

Gyalogosként a gyalogátkelőhelyen való átkelés is problémát okoz: az autósok nem szívesen engedik át az időseket, türelmetlenek velük. Nem állnak meg a zebránál, vagy az egyik irányból való átengedés után a másik irányból érkező autó továbbhajtása veszélyezteti a gyalogos idős embert. Idős korban gyakran már rosszul látnak, nem látják jól a jelzőlámpa jelzését, és ha elindulnak, akkor lassabban érnek át az átkelőn, ami türelmetlenséget vált ki az autóvezetőkből.

Addig, amíg a fiatalabbak csak kívülről látják az időseket, nem élik át saját tapasztalatként a mozgási, érzékelési nehézségeket, kevésbé türelmesek és kevésbé figyelnek oda rájuk.

Az idős korosztály közlekedési baleseteinek megelőzésében ezért fontos tevékenység a fiatalabb korosztály figyelmének felhívása az idősek közlekedésének sajátosságaira, a speciális veszélyekre, s arra, hogy az idősek sérülése és halálozási kockázata jóval magasabb a többi közlekedőéhez képest.

Az időskori mozgást szimuláló ruha felhasználása közlekedésbiztonsági rendezvényeken

A közlekedésbiztonsági programokon fontos tehát a fiatalok figyelmének felhívása az időskorral járó problémákra. Ha jobban megértik, milyen nehézségekkel néznek szembe az idősek a közlekedés során, akkor talán jobban átérzik a problémáikat, és segítőkészebben, odafigyelőbben viszonyulnak hozzájuk, amikor az utakon találkoznak velük. Egy idős ember számára a mozgás lassabb, nehezebb, olykor fájdalmas. A fiatalabbak számára olykor fel sem tűnő fizikai akadályok: magas járdaszegély, busz lépcsője, mozgó járműben talpon maradás, számukra balesetveszélyes helyzetet jelentenek. Ha a fiatalabbak érzékenyebbé válnak ezekre a nehézségekre, az elősegítheti, hogy türelmesen megvárják a gyalogátkelőhelyen átkelő idős embert, átadják a helyüket a buszon, vagy felajánlják a segítségüket az úton való átkeléshez.

Az idősek mozgását szimuláló ruha alkalmazása a közlekedésbiztonsági programokon erre nyújt lehetőséget: lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy saját bőrükön érzékeljék az időskorral járó nehezebb mozgást, rosszabb érzékelést. A ruhát, szemüveget felvéve átélhetik a járási nehézséget, homályos, beszűkült látást, érzékletesen szembesülhetnek az időskorral járó képességromlással.

A ruha különálló részek egy készletét jelenti, amelyek egymással interakcióban az időskori szenzomotoros képességromláshoz nagyon hasonló érzetet idéznek elő. Különösen az időskori járást és fogást szimulálják élethűen. De ezen kívül a megnövekedett mentális terhelést és mozgási bizonytalanságot is érzékelhetővé teszik. A csuklóra és a bokára helyezett súlyok lehúzzák a végtagokat, nehezebb megemelni őket, a könyökre és a térdre helyezett párnák akadályozzák az ízületek mozgását. Azok, akik kipróbálják, jobban megértik utána az idősek viselkedését, empatikusabbak lesznek velük szemben, ami a közlekedésben különösen fontos. Fiatalként néha nehéz megérteni, hogy az idős ember hogy lehet olyan lassú, miért kell annyit várni arra, hogy átérjen az autó előtt az úton. A szimuláló öltözék segít átélni, és megérteni ezt, így legközelebb a fiatalabb autóvezető már türelmesebb lehet az idős gyalogosokkal szemben.

A ruhával szimulált képességromlás a normál öregedési folyamatról való tudományos ismeretek alapján lett kidolgozva. Az alap felszerelés a speciális betegségekkel nem rendelkező, szokványos öregedési folyamattal járó állapotot érzékelteti. Kapcsolhatóak hozzá olyan részek, amelyek speciális, időskorral járó betegségekhez hasonló érzést idéznek elő: például szembetegségeket, hallási problémákat vagy kézremegést szimulálnak. Mivel a ruha részekből áll, egyénileg összeállítható az érzékeltetni kívánt állapot.

Az idősek mozgását szimuláló ruha nagyjából 30-40 évnyi öregedést szimulál, de ennél kisebb fokú öregedés is meghatározható. A ruha mindenféle alkatra beállítható, megfelelően illeszthető bárkire, és a saját ruhán viselhető vagy ráhúzható saját ruha, hogy ne látsszon. A ruhát nagyjából 2-3 perc alatt lehet felvenni, így a közlekedésbiztonsági programok keretei között is jól használhatónak bizonyult.

Az időskort szimuláló öltözéket más országokban is sikeresen alkalmazzák, Angliában például egészségügyi dolgozókat érzékenyítettek ezzel az eszközzel, akik így jobban megértették, hogy a pácienseiknek milyen nehézségeik vannak.

A KTI közlekedésbiztonsági programjain már számos alkalommal sikeresen alkalmaztuk az idősek mozgását, észlelését szimuláló öltözéket. A résztvevők tapasztalata szerint valóban másként látják az idős embereket a mindennapi életben, és a közlekedésben azután, hogy kipróbálták a ruha segítségével, hogy milyen érzés mozgásukban, érzékelésükben korlátozottnak, akadályozottnak érezni magukat.

Irodalomjegyzék:

[1] Idősek közlekedésbiztonságának növelése KTI tanulmány 2017. május Szerzők: Bíró Angelika, Barna Éva

[2] KSH (2015). Vén Európa – október elseje, az idősek világnapja. Központi Statisztikai Hivatal. Elérés forrás http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/veneuropa.pdf

[3] Egyenlő Biztonság. Fokozottan védtelen közlekedői csoportok biztonságának növelése. KTI Tanulmány 2018.

[4]A fokozottan védtelen közlekedők közlekedésbiztonsági helyzetének elemzése. KTI Tanulmány 2014.

[5] The ‘old age’ suit being used to teach hospital staff how it feels to be elderly. https://www.dailymail.co.uk/health/article-2573779/Deafness-shaking-hands-shuffling-The-old-age-suit-used-teach-hospital-staff-feels-elderly.html  2020. 03. 19.

[6] http://www.age-simulation-suit.com/age-simulation-suit.html

[7]Age simulation suit aged me 30 years in just a few seconds. https://www.eadt.co.uk/news/age-simulation-suit-aged-me-30-years-in-a-few-seconds-1-5519779  2020. 03. 19.

[8] Egyenlő Biztonság – Fokozottan védtelen közlekedői csoportok biztonságának növelése. KTI Tanulmány 2018. június

[9] Berti, Debacker, Chervin, Comte, Robert (1998): Awareness activities about handicap. Technical Coordination of social and community Rehabilitation, Handicap International, Bangladesh

KTI