Szakszerű közlekedésbiztonság

Kutatási téma

A „Szakszerű közlekedésbiztonság” elnevezésű projekt célja tematikus konferenciák megvalósítása, illetve szakemberek képzése, továbbképzése.

A tematikus rendezvénysorozatok, konferenciák célja a hazai közlekedésbiztonsági helyzet bemutatása, az aktuális feladatok, problémák, kutatási eredmények ismertetése a közlekedési szakmai réteggel, illetve ez alapján véleménycsere és vita a helyzetértékelésről, tennivalókról.

A továbbképzések segítségével a közlekedési szakemberek aktuális és azonos tudásra tehetnek szert, illetve lehetőségük nyílik egyeztetni az irányvonalakat, melyek mentén közös célok tűzhetők ki.

A kutatás célja

„A Közlekedésbiztonság aktuális kérdései” c. szakmai roadshow 2012 óta évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat, melynek célja a hazai közlekedésbiztonsági helyzet bemutatása, az aktuális feladatok, problémák, kutatási eredmények ismertetése. További cél a konkrét helyi közlekedésbiztonsági problémák megismerése, illetve a jövőbeni kutatási területek orientálása.

Az országos közutak közlekedésbiztonságáért felelős szakemberek továbbképzésére szolgáló auditori konferencia teret biztosít a közúti biztonsági felülvizsgálat és audit módszereinek elmélyítéséhez, valamint az aktuális közlekedésbiztonsági feladatok kapcsán a szakemberek véleményének, tapasztalatainak megismeréséhez, összevetéséhez. Az együttműködés további célja – az egyéni szakmai fejlődés lehetőségén túl – a szakmai kapcsolatok megerősítésén keresztül egy egységes közlekedésbiztonsági rendszer kialakítása Magyarország területén.

Eredmények

A 2019. évi szakmai roadshow helyszínei Budapest, Balassagyarmat, Kecskemét és Kaposvár városai voltak. A helyszíneken összesen 26 előadás hangzott el, 17 előadó által, 17 témakör érintésével, a résztvevők hozzávetőlegesen 40 szervezet képviseletében érkeztek. A helyszíneken felvett kérdőívek kiértékelése megtörtént, mely alapján folytatódhat az esetleges jövő évi konferenciasorozat megszervezése, témák meghatározása.

Az előző években beérkezett visszajelzések és a feldolgozott kérdőívek figyelembe vételével, 2019-ben 3 vidéki nagyvárosban, + 1 budapesti helyszínen, az általános közlekedésbiztonsági helyzetkép, a közúti infrastruktúra biztonsági kérdései, a közlekedésre felkészítés és az aktuális helyi közlekedésbiztonsági problémák/eredmények témakörökbe csoportosított előadások hangzottak el.

Helyszínek (3+1 db):

 • Észak-magyarországi régió: Balassagyarmat
 • Dél-Alföldi régió: Kecskemét
 • Dél-Dunántúli régió: Kaposvár
 • Közép-magyarországi régió: Budapest

Előadások témái:

 • A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon
 • Bp. XI. ker. Domokos Pál Péter Általános Iskola környezetének közlekedésbiztonsági felülvizsgálata
 • BP. XI. ker. Pázmány Péter st. – Magyar Tudósok krt. déli csomópontjának közúti biztonsági felülvizsgálata
 • Lakott területen kívüli csomópontok személysérüléses baleseteinek pszichológiai, fizikai paramétereinek értékelése, várható élettani hatások bemutatása
 • RADAR projekt bemutatása
 • A Polgárőrség közlekedésbiztonsági tevékenysége
 • A fiatal korosztály közlekedési ismeretének és magatartásának aktuális helyzete
 • Az óvodai és iskolai közlekedésre nevelés tapasztalatai és lehetőségei
 • Közlekedési analfabétizmustól a mechanikai drogozásig
 • A sebesség hatása a közúti közlekedésbiztonságra, sebesség-menedzsment
 • Vezetés közbeni figyelemelterelő hatások vizsgálata
 • Első a biztonság!
 • A mobilizáció fejlődése és az innováció által támasztott kihívások kezelése a közlekedésbiztonság területén
 • Biztonságos rakományrögzítés és rakományszállítás tehergépjárműveken
 • Érintett megyék aktuális közlekedésbiztonsági helyzete

A balassagyarmati, a kecskeméti és a kaposvári szakmai konzultációval párhuzamosan Mobil Suli és Kétkerekű Suli – Moped Suli program került megrendezésre az egy-egy helyi általános iskolában.

A Mobil Suli programsorozat a 2015-2017. évben az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi „European Road Safety Tunes” projekt tapasztalatainak felhasználásával, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezdeményezésére, a Közlekedéstudományi Intézet gondozásában 2018-ban országos programsorozatként valósult meg 60 intézmény elérésével.

A Kétkerekű Suli – Moped Suli program, közlekedésbiztonsági felkészítő program a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával a Honda Safety Hungary szervezésében valósul meg.

A program segítségével az általános- illetve középiskolás diákok olyan vezetéstechnikai ismereteket sajátíthatnak el, mely az utakon akár életmentő is lehet egy esetleges bekövetkező konfliktushelyzetben.

Az auditori konferenciának a siófoki Balaton Hotel adott helyszínt, ahol első nap 59 fő, a második napon 60 fő vett részt. A részvevők főként a Magyar Közút központi, illetve megyei munkatársai voltak, és a Közlekedéstudományi Intézet képviselői is. A két nap alatt 15 kutatási témában hangzott el előadás, valamint sor került kerekasztal beszélgetésekre és szakmai vitákra, illetve a házi feladatok (megyei góckutatások) eredményeinek bemutatására is.

A továbbképzés előadásait a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjának munkatársai kezdték ismertetve az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetet Magyarországon. Az előadások során szó esett a balesetekben elhunytak és megsérültek számának alakulásáról, ezek csökkentési lehetőségeiről, a balesetek mélyelemzéséről, okairól, valamint a fiatal korosztály aktuális közlekedési ismeretének helyzetéről.

A Magyar Közút munkatársai ezek után előadásaikban ismertették az általuk tapasztalt problémákat, valamint a saját területükön alkalmazott megoldásokat. Az előadások során szó volt a közúthálózat jelenlegi állapotáról, gyorsforgalmi úthálózat bővítési lehetőségéről, valamint az intelligens megoldások alkalmazásáról is.

Következtetések

A konferenciák után felvett kérdőívek és a visszajelzések alapján, a hazai közúti szakmai réteg az elhangzott előadásokat és a kerekasztal beszélgetéseket kifejezetten hasznosnak találta.

A konferenciák megfeleltek előzetes várakozásaiknak, az elhangzott információkat pedig jövőbeni munkájukhoz hasznosnak találták.  A visszajelzések alapján az előadók teljesítménye megfelelő, magas színvonalú volt. A résztvevők a leghasznosabb előadásoknak a vezetés közbeni figyelemelterelő tényezőkről, a balesetek mélyelemzéséről, a fiatal korosztály közlekedési ismereteinek helyzetéről valamint az óvodai, iskolai közlekedésre nevelésről szóló előadásokat tartották.

A résztvevők többsége a települési önkormányzatok által kezelt helyi utakon tartana szükségesnek további vizsgálatokat és elemzéseket. A válaszadók véleménye szerint további vizsgálatok a legkevésbé szükségszerűek a II. rendű főutakon és az autópályákon.

A témaköröket illetőleg, a biztonságos közlekedésre nevelés-felkészítés területén látják a legszükségszerűbbnek a közlekedésbiztonságot javító kutatások, elemzések elkészítését.

A résztvevők az elhangzott előadásokat érdekesnek, lényegre törőnek, magas színvonalúnak és aktuálisnak találták. A résztvevők szerint a felvetett témakörök a mindennapi biztonságos közlekedésünk elősegítését tehetik lehetővé. Javasolták, hogy hasonló témájú konferenciákat nagyobb, szélesebb körben érdemes lenne tartani, hogy az átlagemberekben is tudatosuljanak a közlekedés veszélyei. A hallgatóság az infrastruktúra állapotáról, a közlekedési kultúra helyzetéről, a védtelen közlekedők baleseti kockázatairól valamint a közlekedésre nevelés fontosságáról célszerűnek tartana konferenciákat szervezni a jövőben.

Közlekedéstudományi Intézet