30 km/h sebességkorlátozás önkéntesen?!

  • Németországban a Bodeni-tó mellett élők „Freiwillig 30 km/h” feliratú táblákat helyeztek ki az utak mentén, elsősorban gyermekeik biztonsága, valamint a környéken lakók nyugalmának biztosítása érdekében.
  • A táblákkal magánszemélyek önkéntes sebességcsökkentésre kérik az arra haladó járművek vezetőit; aki ennek nem tesz eleget, semmilyen szankcióra nem kell számítania.
  • A helyi járási hivatal szerint jogsértő az ilyen táblák kihelyezése, a lakók keresetét az első fokon eljáró bíróság elutasította.
  • Az ügy tovább folytatódik. Döntő kérdés lehet, hogy a polgárok a saját ingatlanjaik területén elhelyezett, nem szabványos tábláikkal vajon kérhetik-e a járművezetőktől, hogy lassabban vezessenek.
  • Az eset nem egyedi, Münster városában az önkéntes sebességkorlátozásra felkérő táblák témaköre ugyancsak vitákat gerjeszt. A városvezetés – bizonyos feltételek mellett – nem zárkózik el az ilyen tartalmú táblák kihelyezésének engedélyezésétől.
  • A Szövetségi Közlekedési Minisztérium 2023. október 16-án bejelentette, hogy az eddigieknél nagyobb teret ad a tartományi és helyi döntéshozatali szinteknek a sebességkorlátozások terén.
  • A tartományok szerint az önkormányzatokat kellene felhatalmazni arra, hogy eldönthessék, hogyan kívánják szervezni és irányítani a közúti forgalmat illetékességi területükön belül.

A Bodeni-tó németországi részén található Höri-félsziget lakói saját védelmük érdekében szokatlan közlekedésbiztonsági kezdeményezéssel éltek. Tekintettel arra, hogy a gyorshajtás, a nagyobb haladási sebesség és a magasabb fordulatszám alapvetően „zajos, büdös és veszélyes”, továbbá a lakott területen belüli 50 km/h megengedett sebesség korlátozására egyéb lehetőségük nem volt, nyugalmuk és biztonságuk érdekében ingatlanjaikon, annak a közúthoz közel eső részén „30 km/h önkéntesen” feliratú táblákat helyeztek ki. A táblák különböző változatban készültek. Vannak közöttük olyanok, amelyeknek a kivitelezése, tartalma, színvilága stb. alapján nyilvánvalóan semmi közük sincs a német KRESZ-hez, míg más táblák a szabványos 30 km/h sebességkorlátozás tábla jelzésképét tartalmazzák a „Freiwillig” (azaz „Önkéntesen”) felirat, valamint figurális alakok (pl. gyermekek) megjelenítése mellett.

A táblákat többnyire óvodák, általános iskolák, játszóterek közelében, valamint olyan helyeken helyezték ki, ahol a sebességkorlátozást különösen indokoltnak tartják. A 30 km/h-nál nagyobb sebességgel, és az adott útvonalon érvényes megengedett sebességen belül történő haladás önmagában semmilyen szankcióval nem jár, így a jelzés mindössze üzenet értékű, melynek sok járművezető a mindennapok során eleget is tesz. Amiatt viszont több panasz érkezett a helyi járási hivatalhoz, hogy egyes autók vezetéstámogató rendszere a 30 km/h jelzést felismeri, és a haladási sebességet automatikusan csökkentve igazodik is ahhoz, függetlenül a járművezető szándékától. Panaszok érkeztek továbbá egyéb okból is, például a tábla figyelmet elvonó hatására hivatkozva, illetve a megoldás jogszerűségét vitatva.

Az még korántsem biztos, hogy a táblák a helyükön maradhatnak, hiszen a konstanzi járási hivatal megengedhetetlennek és törvénytelennek minősítette az önkéntes sebességkorlátozó táblák kihelyezését.

Az StVO 33§ (2) bekezdése alapján: „A táblákhoz, vagy közlekedési eszközökhöz hasonló (…), azokkal összetéveszthető, vagy hatásukat rontó eszközök nem telepíthetők, illetve egyéb módon nem használhatók olyan helyen, ahol hatással lehetnek a forgalomra.”

Ezért a lakók közül hárman is keresettel éltek a bíróság felé annak érdekében, hogy az említett táblák továbbra is a helyükön maradhassanak. Az elsőfokon eljáró Freiburgi Közigazgatási Bíróság a kereseteket elutasította, mert álláspontja szerint a járási hivatal levele alaki és tartalmi tekintetben nem tekinthető határozatnak. Az érintetteknek 30 nap áll rendelkezésre, hogy a Mannheimi Közigazgatási Bíróság felé fellebbezést nyújtsanak be.

A felperesek, ügyvédeik, valamint a Német Környezetvédelmi Segélyszervezet (Deutsche Umwelthilfe, röviden: DUH) szerint a járási hivatal álláspontja több szempontból vitatható. A táblák ugyanis nem közterületen, hanem magánterületen vannak elhelyezve, semmilyen kötelezettséget nem jelentenek az autósok számára, a „Freiwillig” felirat mindegyiken szerepel, és több változatuk egyáltalán nem hasonlít a KRESZ-ben meghatározott jelzőtáblákra. Mindezek által a járművezetőknek egyértelműen tudniuk kell, hogy ha ilyen tábla felé közelítenek, mindössze a helyi lakók kérésével állnak szemben, és önmaguk dönthetnek arról, hogy eleget tesznek-e annak, vagy sem.

A DUH szervezet szerint döntő lehet a tábla saját ingatlanon történő elhelyezése jogszerűségének a megítélése: „A nagy kérdés az, hogy a polgárok saját tábláikkal felszólíthatják-e, kérhetik-e a járművezetőket arra, hogy lassabban vezessenek. Ennek a kérdésnek végleges tisztázása érdekében továbbra is támogatjuk a höri-félszigeti felpereseket minden szükséges lépésben.” – jelentette ki Jürgen Resch, a DUH szövetségi ügyvezető igazgatója.

A jelenség korántsem tekinthető egyedinek Németországban. Az önkéntes 30 km/h-s sebességkorlátozásra ösztönző táblák Észak-Rajna Vesztfália tartományban, azon belül Münster városában is vitát gerjesztenek. Ahogy a „Westfälische Nachrichten” megírta, a zöldek javaslata nyomán már ott is felmerült ez a téma. A városvezetés a hatályos szabályozás alapján nem érzi magát felhatalmazottnak arra, hogy önkéntesen vállalt 30 km/h sebességkorlátozásra figyelmet felhívó táblákat helyezzen el a város közigazgatási határain belül. Ilyen „tájékoztató” táblák kihelyezésére csak abban az esetben lát elvi lehetőséget, amennyiben azt magánszemélyek saját ingatlanuk területén belül helyezik el, és a táblák típusa, kialakítása nem hasonlít a hivatalos, az StVO-ban meghatározott közúti jelzőtáblákra.

A kialakult helyzetre tekintettel a Német Környezetvédelmi Segélyszervezet még októberben azzal a kéréssel fordult a szövetségi kormány felé, hogy „segítsen végre a nagy forgalomtól, a gyorshajtóktól, valamint a közúti forgalom zajától szenvedő embereken”, és rendeljen el általános 30 km/h sebességkorlátozást lakott településeken belül. Nem sokkal később a szövetségi és tartományi közlekedési miniszterek kölni találkozóján a 30 km/h sebességkorlátozással kapcsolatos szabályok napirendre kerültek. A Szövetségi Közlekedési Minisztérium október 16-án bejelentette, hogy az eddigieknél nagyobb teret ad a tartományi és helyi szintű döntéshozatalnak, különösen a tanintézetek és a játszóterek környezetét, valamint a kiemelt veszélyességű útszakaszokat érintő sebességkorlátozások terén.  A tartományok üdvözölték ezt a lépést, de ennél is nagyobb rugalmasságot kértek a szövetségi kormánytól, mely szerint az önkormányzatokat kellene felhatalmazni arra, hogy eldönthessék, hogyan kívánják szervezni és irányítani a helyi forgalmat.

G.I.