70 vádlott egy korrupciós ügyben

  • Kenőpénzért előre szóltak mikor számíthatnak az ügyfelek „jóindulatú” ellenőrzésre.
  • 2014-2018 között tevékenykedett a bűnszövetség a műszaki engedélyezési osztályon.
  • Főügyészség: Az utolsó fillérig kobozzák el mindenkitől a korrupcióval szerzett pénzt.

70 személy ellen emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség a Fővárosi Törvényszék előtt egy, az egyik kormányhivatalt érintő korrupciós ügyben – erről minapi közleményében számolt be a Központi Nyomozó Főügyészség. Eszerint egy budapesti illetőségű férfi, aki a közleményben meg nem nevezett kormányhivatalban műszaki engedélyezési referensként, majd osztályvezetőként dolgozott, 2014 és 2018 között követett el a különböző korrupciós és más bűncselekményeket.

A tavaly kirobbant bűnügy feltárásában több hatóság titkosszolgálati eszközöket és módszereket is bevetve vett részt. Talán ezért is bővül olyan gyorsan és nagy mértékben a vesztegetési botrányban érintettek köre és lett végül az eredetileg pár ember ellen indult eljárásnak 70 vádlottja. Ellenük a Központi Nyomozó Főügyészség „vezető beosztású hivatalos személy által hivatali kötelessége megszegésével, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt” emelt vádat.

Mit mond a Btk.? [Értelmező rendelkezések 459§. 2.]
Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.

Vádiratában az ügyészség – egyebek mellett – arra tett indítványt, hogy a bíróság közülük 43 vádlottat ítéljen letöltendő börtönbüntetésre. Továbbá az ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást minden érintettel szemben, akik akár csak a legkisebb mértékben is gazdagodtak a korrupciós ügyek kapcsán.

A vádirat szerint az egykori osztályvezető munkaköri feladatai közé tartozott a gépjárművek átalakításának és összeépítésének műszaki engedélyezése, valamint a járművek időszakos műszaki ellenőrzésével foglalkozó megyei vizsgáló állomások személyi és tárgyi feltételei meglétének rendszeres hatósági ellenőrzése. Ő azonban az irányítása alatt álló osztály ügyfeleivel (döntően a műszaki vizsgáztatást végző állomások képviselőivel) külön megállapodásokat kötött, miszerint: ellenszolgáltatás fejében soron kívüli és természetesen kedvező elbírálást biztosít számukra – például oly módon is, hogy hivatali kötelességét megszegve, előre tájékoztatta őket az ellenőrzések időpontjáról.

Nem csak számára volt azonban jövedelmező ez a fajta együttműködés. A vádirat szerint a szóban forgó hatósági ellenőrzések során a vizsgáló állomás képviselői – az ellenőrzés „jóindulatú” lefolytatása érdekében –, az ellenőrként dolgozó további kilenc vádlottnak is rendszeresen juttattak készpénzt.

Mit mond a Btk.? [Hivatali vesztegetés elfogadása, 294§]
(1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személy által kért vagy harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt vezető beosztású hivatalos személy követi el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki
a) a jogtalan előnyért
aa) hivatali kötelességét megszegi,
ab) hatáskörét túllépi, vagy
ac) hivatali helyzetével egyébként visszaél, illetve
b) a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el.

Úgy tudjuk, nem minden ügyfél volt hajlandó elfogadni a vádlottak korrupciós ajánlatát, s az egyikük bejelentést is tett a hivatal illetékesétől kapott ajánlat miatt. Bejelentésük alapján kezdett el vizsgálódni a Nemzeti Védelmi Szolgálat, és az ő kutatásaik alapján robbant ki végül az ügy.

A kormányhivatal időközben valamennyi érintett hivatali jogviszonyát megszüntette.

A vádlottak, akik közül hatan voltak korábban letartóztatásban, jelenleg már kivétel nélkül szabadlábon védekeznek. A főügyészség közleménye szerint közülük többen beismerő vallomást tettek a nyomozás alatt.

F.Gy.A.