A 30 éves jubileumát ünneplő ORFK-OBB legfontosabb közlekedésbiztonsági kampányai (I. rész)

  • Az ORFK-OBB preventív tevékenységének egyik legfontosabb formája, hogy országos hatáskörrel közlekedésbiztonsági kampánytevékenységet folytat.
  • A közlekedők három évtizede lényegében nap, mint nap találkozhatnak az utak mentén elhelyezett óriás-poszterekkel, city-light plakátokkal, és más képanyagokkal.
  • Az ORFK-OBB kampányai alapvetően öt fő témakörbe csoportosíthatók.
  • A rövid, lényegre törő megfogalmazás és a félreérthetetlen képi elemek alkalmazása mindenkor alapkövetelmények voltak.
  • Egyes képanyagok nagy népszerűségre tettek szert, és nemzetközi díjakat is nyertek.
  • Az utóbbi időszak kétség kívül legnépszerűbb kampánya a „Pofátlan(TAN)ítás”volt.
  • Az ORFK-OBB kampányait három részes cikksorozatban mutatjuk be.

Az ORFK-OBB munkájának a közlekedők széles köre részéről legismertebb formája, hogy országos szintű közlekedésbiztonsági kampányokat folytat. A kampányok többnyire a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen irányulnak, de a védtelen közlekedők biztonsága is kiemelt figyelmet élvez. Ezeket a preventív kampányokat valamennyi közlekedő jól ismerheti, hiszen az elmúlt három évtizedben gyakorlatilag úton-útfélen lehetett velük találkozni.

Három részből álló cikksorozatunkban a három évtizedes jubileumát ünneplő baleset-megelőzési szervezet legfontosabb kampányait igyekszünk bemutatni. Az első részben az új jogszabályok megjelenéséhez kötődő, valamint a legveszélyesebb közlekedési magatartásokkal kapcsolatos kampányok ismertetésére kerül sor.

A) Új jogszabály hatályba lépésével kapcsolatos tájékoztató kampányok

Az ORFK-OBB a megalakulását követően szinte azonnal országos szintű intenzív felvilágosító és tájékoztató kampánytevékenységbe kezdett. Tekintettel arra, hogy a szabályokat tisztelő, önkéntes jogkövető magatartás alapfeltétele a közúti közlekedést érintő szabályok ismerete, ezért rendszeressé vált, hogy az ORFK-OBB a jelentősebb új jogszabályok, valamint jogszabályi módosítások hatályba lépése előtt tájékoztatja a közlekedők széles tömegeit a főbb változásokról.

Erre már a megalakulást követő évben szükség volt, tekintettel arra, hogy 1993-ban a KRESZ olyan jelentős módosítására kerül sor, melyre nemzetközi viszonylatban is felfigyeltek. Az új szabályok közé tartozott a tompított fényszóró használatának kötelezővé tétele lakott területen kívül, valamint az 50 km/h megengedett sebesség bevezetése lakott területen belüli utakon (a korábbi 60 km/h helyett). Az ezt követő időszakban jelentek meg, és hosszú ideig láthatóak voltak a „Lassabban!” kampány óriás poszterei országszerte az utak mentén.

Hasonló kampány kísérte a 2010. évi KRESZ módosításokat is, mely számos új közúti jelzést vezetett be.

Jelentős kommunikáció előzte meg a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló jogszabályok 2001. január elsején történt hatályba lépését. Az új szabályozás bevezetését rendkívüli érdeklődés kísérte, és – az ORFK-OBB kampányának is köszönhetően – visszatartó hatása az első hónapokban rendkívül érezhető volt. A rendőri tapasztalatok alapján a járművezetők eleinte jobban tartottak a kapható pontoktól, mint a pénzbüntetéstől.

A „Te vagy a felelős! Tiéd az autó, tiéd a felelősség!” kampány az objektív felelősség magyarországi bevezetését kísérte. Az objektív felelősség 2008. január 01-i hatállyal történő bevezetése, valamint a kapcsolódó, a közúti közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos közigazgatási bírságolás megkezdése vitathatatlanul kiemelt szerepet játszott a hatályba lépést követő években tapasztalható, a közlekedésbiztonság terén addig soha nem tapasztalt eredmények elérésében, a személysérüléses közúti balesetek és a halálos áldozatok számának jelentős csökkentésében. A tömör, félreérthetetlen szövegezés, valamint az egyszerű, letisztult képi megjelenítés fogadtatása a visszajelzések alapján nagyon pozitív volt.

A 2013. július elsején hatályba lépő új Btk. jelentős mértékben megváltoztatta az ittas és a bódult állapotban történő járművezetés korábbi szabályozását. A változások egyik eleme, hogy a bódult állapotban történő járművezetés önálló törvényi tényállá lett. A másik fontos változás, hogy az ittas vezetés bűncselekményi alakzatának értékhatárait a jogalkotó alacsonyabb befolyásoltsági szinttől határozta meg, ami egyértelmű szigorítást jelent a korábbiakhoz képest.

Mindezek miatt az ORFK-OBB 2013. júniusában – azaz még a módosítás hatályba lépése előtt – nagyszabású kampányt folytatott az ittas vezetéssel kapcsolatos jogszabályi változások megismerése érdekében, amikor a jogalkotó az ittas vezetés bűncselekmény elkövetését alacsonyabb küszöbértékekhez rendelte.

Végezetül a jogszabályi módosítások széles körű elterjesztését, magasabb szintű tudatosítását szolgálta ahhoz az új KRESZ szabályhoz kapcsolódó kampány magyar és angol nyelvű feliratot tartalmazó képanyaga, mely az előzés korlátozását rendelte el a 7,5 t megengedett legnagyobb össztömegű járművek részére 06.00 és 22.00 óra között.

B) Legveszélyesebb magatartások, főbb közlekedésbiztonsági kockázatok elleni fellépés

Az ORFK-OBB a balesetek megelőzésére irányuló tevékenységét, ezen belül a közlekedésbiztonsági kommunikációját évtizedek óta alapvetően a legveszélyesebb, s a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányítja.

Ezen belül kiemelhetők a legfőbb közúti gyilkosok, azaz a sebességtúllépés, az ittas járművezetés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása.

Hazánkban a biztonsági öv használati aránya évtizedek óta elmarad a fejlett közlekedésbiztonsággal rendelkező országokban tapasztalható állapotoktól, ezért a használati arány fontosságát és szükségességét hangoztató üzenetek mindig is helyet kaptak az ORFK-OBB kommunikációjában.

A „VÉD!” kampány során alkalmazott képanyag a tömörsége, az egyszerűsége és a félreérthetetlen üzenete miatt volt nagy siker.

A passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére irányuló hazai és nemzetközi (TISPOL, majd ROADPOL) közúti ellenőrző akciók hatása egyidejűen végrehajtott felvilágosító és tájékoztató jellegű közlekedésbiztonsági kommunikációval jelentős mértékben növelhető. Ez a felismerés az ORFK-OBB preventív munkájára is hatott.

Az ittasan okozott balesetek száma három évtized alatti csaknem felére csökkent. A folyamatban minden bizonnyal szerepet játszott az ORFK-OBB célirányos tevékenysége is.

A közúti ellenőrzések tapasztalataira, valamint a baleseti trendekre tekintettel az ezredfordulót követően egyre nagyobb szerepet kapott a járművezetői figyelem elterelését előidéző mobileszközök használata, a fáradtan történő járművezetés, valamint a vasúti átjárók biztonsága is.

A mobiltelefon használattal kapcsolatos jogsértések az okos telefonok megjelenését követően rendkívül elterjedtek, a rendszeres közlekedésbiztonsági kommunikáció és a figyelemfelhívó kampányok ellenére. Az ORFK-OBB a kampányai során tudatosította, hogy a telefonálás kockázata egyrészt fizikai jellegű: a készülék kézben tartása a járművezető egyik kezét lefoglalja, s így a rendszeresen változó forgalmi szituációk megfelelő kezelése, valamint a veszélyhelyzetek elhárítása jelentős akadályokba ütközik. A fizikai korlátozásnál is súlyosabb kockázatot jelent a telefonhasználat miatt bekövetkező jelentős mértékű figyelemelvonás. (Tudományos kutatások alapján a vezetés közben telefont használó járművezető reakcióideje átlagosan 50%-kal alacsonyabb a nem telefonáló vezetőkhöz képest.)

Napjaink egyik fontos feladata visszaszorítani a fáradtságra visszavezethető balesetek számát, továbbá tudatosítani a járművek vezetőiben a fáradtság kiemelt, ám rendkívül alábecsült veszélyeit. A járművezetők esetében a fáradtság egy „csendes közúti gyilkos”, egyike a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatoknak, mely hatása a szeszesitaltól befolyásolt állapottal mutat hasonlóságokat. A fáradt vezető csak korlátozottan képes (vagy szélsőséges esetben teljesen képtelen) a jármű biztonságos vezetésére, hiszen az információk észlelésének, valamint a veszélyek elhárításának képessége radikálisan lecsökken. Ha pedig a fáradtság elalváshoz vezet, a következmények beláthatatlanok.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság az elmúlt években több olyan közlekedésbiztonsági kampányt folytatott, melyek az elalvásos balesetek megelőzésére, a fáradtan történő járművezetés visszaszorítására irányultak.

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb, a közlekedők által nagy népszerűségnek örvendő közlekedésbiztonsági kampánya 2019-ban vette kezdetét.

A Pofátlan(TAN)ítás kampány keretében – először a fővárosban, majd országszerte, ide értve a gyorsforgalmi utakat is  – beépített kamerával rendelkező nem rendőri jellegű szolgálati gépkocsikkal a mozgás közben elkövetett különösen veszélyes, valamint „pofátlan” szabályszegéseket rögzítik, majd a helyszínen, illetve annak közelében az elkövetőt leállítják, felelősségre vonják, vagy vele szemben eljárást kezdeményeznek. A Pofátlan(TAN)ítás-sorozat videói – amelyeken a szabályszegés elkövetése mellett gyakran a kapcsolódó szankciók is láthatók – több százezres nézettséget értek el.

G.I.