A 30 éves jubileumát ünneplő ORFK-OBB legfontosabb közlekedésbiztonsági kampányai (II. rész)

  • Az ORFK-OBB kommunikációs tevékenységének egyik legfontosabb formája, hogy országos közlekedésbiztonsági kampánytevékenységet folytat.
  • Ezek a kampányok alapvetően öt fő témakörbe csoportosíthatók.
  • Három részes cikksorozatunk második részében a védtelen közlekedők, ezen belül különösen a gyalogosok és a kétkerekű járművel utazók biztonságának növelésére irányuló főbb kampányokat mutatjuk be.
  • Egyes képi elemek, óriásposzterek nemzetközi megmérettetésben is kiválóan szerepeltek és díjakat nyertek.
  • A fentiek mellett a legvédtelenebbnek számító korcsoport, a gyermekek – mint legkisebb közlekedők – biztonságának fokozása mindig is a létező legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatok közé tartozott.

 Az ORFK-OBB munkájának a közlekedők széles köre részéről legismertebb formája, hogy országos szintű közlekedésbiztonsági kampányokat folytat. A kampányok többnyire a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen irányulnak, de más területek – így a közlekedési szabályok változásával kapcsolatos kommunikáció, valamint a védtelen közlekedők biztonsága – is kiemelt figyelmet élveznek.

A védtelen közlekedők biztonságára irányuló kampányok

A különböző közlekedők veszélyeztetettsége eltérő mértékű. Míg a gépjárművek vezetői és utasai az átlagosnál nagyobb biztonságot élveznek, addig más közlekedők esetében – baleset bekövetkezésekor – a sérülési és halálozási arány jelentősen nagyobb. A közúti közlekedés során elszenvedett halálos és súlyos sérülések különösen a védtelen közlekedők, a gyalogosok, kerékpárosok, a segédmotoros kerékpárosok és a motorkerékpárosok körében gyakoriak. Ezen túl vannak olyan korcsoportok is, melyek közlekedésének biztonsági kockázata kiemelkedő másokhoz képest. A fokozottan veszélyeztetettek csoportjába tartoznak a gyermekek, akiknek megóvása a közlekedésbiztonsági tevékenység egyik legfontosabb feladata. A másik veszélyeztetett korosztályt az idősek képviselik, figyelemmel gyakran megromlott egészségi, valamint korlátozottabb fizikai és mentális állapotukra. Mindezek együttesen azt indokolták, hogy a védtelen közlekedők biztonsága az ORFK-OBB kommunikációjában az átlagosnál nagyobb figyelmet kapjon.

A KSH adatai alapján évente átlagosan minden negyedik közúti áldozat a gyalogosok köréből kerül ki. A halálos kimenetelű gyalogos gázolások aránya a téli hónapokban (különösen januárban) magas, ami azt indokolta, hogy az ORFK-OBB a gyalogos balesetek megelőzésére irányuló preventív munkát télen is intenzíven folytassa.

Egyes kampányok képi elemei nemzetközi sikereket értek el. A „Zebra a gyalogosoké!” kampány plakátja 2010. márciusában a Tunéziában megrendezett közlekedési kampányok nemzetközi fesztiválján első helyezést ért el, de 2005-ben is született hasonló siker (az akkori poszter a járművezetők figyelmét elterelő tényezők veszélyeire hívta fel a figyelmet).

Az elmúlt három évtizedben a kerékpáros kampányok is rendszeresek voltak. Ezek keretében az ORFK-OBB rendszeresen felhívta a figyelmet a kerékpár kötelező felszerelési tárgyainak a meglétére, a világítás és észlelhetőség fontosságára, a fényvisszaverő mellény, illetve ruházat kötelező használatára a jogszabály által előírt esetekben (lakott területen kívül éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok esetén), továbbá a tavaszi szezonkezdettel járó fokozott biztonsági kockázatokra (utóbbira a 2013. évi együttműködési megállapodást követően évekig a Magyar Kerékpáros Klubbal közösen tartott sajtótájékoztatók keretében került sor). A legutóbbi években a kerékpárosok melletti biztonságos oldaltávolság kérdésköre, valamint a városokban az úgynevezett ajtónyitásos balesetek megelőzése is a figyelem középpontjába került.

A gyalogosok és kerékpárosok felé 2013-ban folytatott kampány a szabálytisztelet, a fokozott figyelem és a partnerség fontosságára hívta fel a figyelmet a balesetek megelőzése érdekében. A kampány meghirdetésének hátterében az állt, hogy a statisztikai adatok szerint ez a két úthasználói csoport okozta a személysérüléses közúti balesetek mintegy egyötödét.

Ugyancsak a partnerség kérdéskörét helyezte középpontjába az ORFK-OBB „Figyeljünk egymásra!” megnevezésű kampánya is, célzottan a gépjárművezetők és a motorkerékpárosok vonatkozásában, mely a jogkövető közlekedői magatartásra, valamint a motorkerékpárosok nehezebb észlelhetőségére és rendkívül sérülékeny voltára hívta fel a figyelmet.

A 2012. évet az ORFK-OBB saját munkarendjében a „Motorkerékpárosok Évének” nyilvánította, ennek megfelelően a motorkerékpáros közlekedés biztonsága a prioritást élvező feladatok közé került. Ebben az évben az üzenetek a motorkerékpáros védőruha szerepét és fontosságát is rendszeresen kihangsúlyozták. Az ORFK-OBB egy nemzetközi felmérést végzett a motoros védőruházat európai szabályozásával és a jövőbeni tervekkel kapcsolatban, majd a tavaszi motorkerékpáros szezonnyitó sajtótájékoztatót követően intenzív kampánytevékenységbe kezdett.

Az uniós álláspont alapján baleset bekövetkezése esetén a motorkerékpáros halálozási kockázata mintegy 18-szor nagyobb, mint a személygépkocsiban utazóknak, hiszen a motorkerékpár vezetők és utasaik testét nem veszi körül acél karosszéria, s nem védik olyan életmentő passzív megoldások, mint például a biztonsági öv vagy a légzsák. Szakmailag nehezen indokolható, hogy amíg a személygépkocsi vezetők és utasaik részére a biztonsági öv használatát évtizedek óta jogszabály teszi kötelezővé, addig az egyébként is védtelenebb motorkerékpárosok akár pólóban, rövidnadrágban és strandpapucsban is legálisan közlekedhetnek nagyteljesítményű motorkerékpárjaikkal az autópályákon. Ezért az ORFK-OBB megfogalmazta ajánlását is, miszerint a nemzetközi gyakorlatot alapul véve célszerű lenne egy minimális standard meghatározása a motorkerékpáros védőruházat területén.

A legkisebb közlekedők, a gyermekek biztonságának fokozása egyike a létező legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatoknak. Ennek két fő oka is van. Egyrészt a gyermekek a jövő generációi, társadalmunk fejlődésének alapjai és nem mellesleg a családok, szülők „szemefényei”. Másrészt, a gyermekek testi adottságaikra, mentális képességeikre, közlekedési szokásaikra, kiszolgáltatottságukra, közlekedési ismereteik és veszélyérzetük hiányosságaira tekintettel a közúti közlekedés fokozottan veszélyeztetett képviselői közé tartoznak, és ez is indokolja a megkülönböztetett odafigyelést. A gyermek balesetek alakulása egyike a hazai közlekedésbiztonsági sikertörténeteknek. Amíg húsz évvel ezelőtt 48 gyermek veszítette életét közúti balesetben, addig az elmúlt évben a gyermek áldozatok száma hat főre csökkent (bár meg kell jegyezni: egy is több az elfogadhatónál!). A sikerek elérésében minden bizonnyal az ORFK-OBB tevékenységének is nagy szerepe volt.

A közúti gyermek tragédiák egyik fő jellemzője, hogy a balesetek túlnyomó többségében a gyermekek nem önállóan vettek részt a forgalomban (gyalogosként, kerékpárosként, rollerezve stb.), hanem gépjármű utasaként veszítették életüket – azaz kiszolgáltatott helyzetben, más közlekedők által elkövetett jogsértések miatt.

Ezért az ORFK-OBB a kampányai során a gyermekbiztonsági rendszerek használatára történő figyelemfelhívást közlekedésbiztonsági kommunikációjának középpontjába helyezte.

G.I.