A szabálytalan átalakítást végzők trükkjeit lehet e-learning rendszerben oktatni

  • Az elméleti anyagot bárki megtanulhatja otthon a saját számítógépén
  • A továbbképzések best of tantárgya a szabálytalan gépjármű átalakítások
  • A gyakorlati képzés a mindennapi tapasztalatok megosztásának színtere is

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján úgy tűnik, a műszaki vizsgabiztosoknak tetszik az új továbbképzési rendszer, amit az után vezettek be, hogy a parlament döntése nyomán tavaly tavasszal a BME-től a KTI Közlekedéstudományi Intézet, azon belül a Szaktanfolyami Képzési Központ vette át a műszaki vizsgabiztosok továbbképzését.

A képzési hely változásával némiképp átalakult a tananyag és az oktatás formája is. De amit a vizsgabiztosok a visszajelzések alapján a leginkább díjaztak az az, hogy a vidékieknek egy nappal kevesebbet kell a továbbképzés miatt Budapesten tölteniük, mert a tananyag egy részét otthon is megtanulhatják a saját számítógépük mellett ülve.

A KTI Szaktanfolyami Képzési Központja (SZKK) a műszaki vizsgabiztosok továbbképzésénél kombinálta az oktatók által vezetett gyakorlati foglalkozásokat az e-learning elméleti képzéssel. Medgyesi Judit központvezető szerint az elsajátítandó anyag elméleti része minden további nélkül megtanulható otthon, a számítógép előtt ülve. A jogi ismeretek, a jogszabályváltozások, de az alapvető műszaki ismeretek is tipikusan ilyenek. Ezek többségének a megtanulásához és megértéséhez nincs szükség külön oktatói magyarázatra.

Más a helyzet a gyakorlattal! Az SZKK vezetője elmondta: mivel a korábban egy alaptanfolyamon végzett vizsgabiztosok engedélye egyszerre jár le, értelemszerűen egy időben jelentkeznek a továbbképzésre is. Vannak olyan 20-30 fős csoportok, akik már 10-20 éve vagy még hosszabb ideje ismerik egymást, hiszen minden továbbképzésen együtt vettek részt. Egy csapatot alkotnak. Nekik egyfajta csapatépítő tréning is a kétévente esedékes továbbképzés. Egy lehetőség a találkozásra és persze a szakmai tapasztalatcserére.

Nemcsak emiatt ragaszkodtak azonban ahhoz, hogy a továbbképzések anyagának egy részét továbbra is kontaktórák: tantermi vagy műhelygyakorlatok keretében tanulhassák. És persze a minisztérium sem pusztán a továbbképzések csapatépítő funkciójának a megőrzése végett tartja továbbra is fontosnak ennél a szakmánál az – akár távoktatással is elvégezhető – elméleti képzés mellett a személyes jelenlétet igénylő gyakorlati képzés megtartását is.

A kép illusztráció

A kontaktórákon fontos ismereteket mélyíthetnek el hatékony és élvezetes formában, melyeket az e-learning rendszerű elméleti képzés bevezet és megalapoz. Medgyesi Judit példaként említette a Szabálytalan gépjármű átalakítások című tárgyat. Siska Zoltán órái a best of kategóriába tartoznak. Az előadó ugyanis számtalan példán keresztül mutatja be, hogy a jármű-átalakítók fantáziája tényleg nem ismer határokat, ami különösen hasznos gyakorlati tudást jelent a műszaki vizsgabiztosok számára.

Ezeken az órákon azonban nemcsak ő tanítja a hallgatóit, a résztvevők is megosztják ilyenkor a személyes tapasztalataikat a többiekkel. Így olyan elképesztő és szabálytalan megoldások válnak közkinccsé, amikre nem is gondolnánk. Nem egyszer előfordult, hogy a beszélgetések közben derült ki, hogy egy bizonyos szabálytalan átalakítási módszer, amivel az egyik vizsgabiztos szinte naponta találkozik, máshol még ismeretlen. Vagy, hogy az oktató által előadott trükk helyett – miután a műszaki vizsgákon több szabálytalanul átalakított jármű megbukott – az illegális átalakítók időközben már más megoldást alkalmaznak.

Az ilyen tapasztalatok megosztása különösen fontos a továbbképzés során, ezért miután e tevékenység a KTI-hez került – megnövelték a szabálytalan átalakításokkal foglalkozó óraszámot. Nemcsak közkívánatra, a műszaki vizsgabiztosok kérésére és örömére, szakmai érdekből is.

Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a sokat látott és tapasztalt műszaki vizsgabiztosok kisebb, 10-12 fős csoportokban elképesztő esetekről számolnak be egymásnak. Tapasztalataik megosztásával nemcsak az általuk elmesélt trükköket esetleg még nem ismerő kollégáik tudását bővítik, hanem gyakran az oktatójukét is. Így (is) visszajelzést kap a tanár és maga a képzőszerv is, hogy mik azok az új jelenségek, amelyek felismerésére a továbbképzéseken fel kell készíteni a vizsgabiztosokat.

A továbbképző-szerv változása azonban más következményekkel is járt. A Szaktanfolyami Képzési Központnak egyebek között fel kellett (fel kell) készülnie, és fel kell készítenie a műszaki vizsgabiztosokat arra is, hogy az időszakos műszaki vizsgákon megjelennek az elektromos és hibrid autók is. Egyre több olyan modern autóval találkoznak  majd a vizsgasorokon, amilyeneket eddig nem vagy csak elvétve láttak ott. Ezek ellenőrzése eltérő szakmai ismereteket, készségeket és a vizsgáztatásuk más felszerelést kíván, mint a hagyományos autóké.

A megszokottól alapjaiban eltérő műszaki megoldások mellett arra is fel kell hívni a műszaki vizsgabiztosok figyelmét, hogy a különböző technikai megoldások esetén milyen kezelési, szerelési, érintésvédelmi szabályok betartásának ellenőrzésére kell hangsúlyt fektetniük és mi mindenre kell ügyelniük nekik maguknak az ellenőrzés közben. Például, hogy milyen speciális kesztyűt kell viselniük annak érdekében, hogy biztosan ne érje őket áramütés, ami szélsőséges esetekben akár az életüket is veszélyeztetheti.

Kiderült az elmúlt egy évben az is, hogy a KÖKIR, azaz a Közúti Központi Információs Rendszer használata sokaknak gondot jelent. Számos kérdés vetődik fel a továbbképzéseken a használatával kapcsolatban. Jószerivel ahány vizsgabiztos, annyiféle probléma és kérdés. Épp ezért az elmúlt egy évben átalakították a KÖKIR-re vonatkozó tananyagot is. Míg a rendszer, illetve az azzal kapcsolatos változások általános áttekintése az elméleti távoktatás része, addig a továbbképzés gyakorlati óráin mindenkinek gyakorolnia kell a KÖKIR használatát – így fény derülhet az egyéni problémákra, melyeket ki is küszöbölhetnek.

A tananyagot – elméletet és gyakorlatot – folyamatosan az élethez igazítják, mind a tanfolyamokon átadandó tudás tekintetében, mind pedig a képzési módszert illetően. Fontos, hogy a kontaktórák anyagát és az e-learning tananyagot egyaránt gyorsan és rugalmasan igazíthatják a változó környezethez, és folyamatosan biztosítható azok összhangja is.

F.Gy.A.