Amikor kétirányú az egyirányú forgalmú út

  • Mire kell figyelni, amikor megengedett szembe menni a forgalommal az egyirányú forgalmú úton?
  • A jobbkéz-szabályt nem írja felül a biciklisek kétirányú közlekedését engedélyező kiegészítő tábla!
  • Nemcsak a gyalogosokra tekintettel fontos a „jobbkezes” utcába kanyarodás előtt balra is figyelni.

Hosszú dudaszó és a duda hangját is túlharsogó káromkodás jelezte a minap, ismét közlekedési affér történt az utcánkban. Egy kerékpáros nekikoccant a kereszteződésben balra kanyarodni készülő autónak. Szerencsére még időben leugrott a bicikliről, így nem sérült meg és az autóban sem okozott kárt.

Maga az affér azonban itt helyben felszította az autósok és a kerékpárosok évek óta tartó vitáját, hogy „kinek is kellene visszaadni a jogosítványát” és „ki mindenkinek kellene megtanulni rendesen a KRESZ-t”. És erről természetesen a bámészkodóknak is meg volt a maguk véleménye.

Az autós Budapesten az egyirányú Visegrádi utcából balra kanyarodni készült a Váci út felé szintén egyirányú Ipoly utcába. Annak megfelelően balra húzódott, miközben azt figyelte jobbról érkezik-e valaki, akinek elsőbbséget kell adnia, lévén, hogy a szóban forgó kereszteződésben a jobbkéz-szabály alkalmazandó. A kerékpáros azonban balról jött.

Néhány hete a városrész szinte valamennyi egyirányú utcájában engedélyezték a kerékpárosoknak az egyirányú utcák kétirányú használatát. Szabályosan, az egyes útszakaszok mindkét végén kihelyezték az autósokat erről tájékoztató kiegészítő táblákat. A kerékpáros eszerint szabályosan közlekedett, amikor az Ipoly utcában az autós forgalommal szembe, az ő menetirányából nézve az úttest jobb oldalán tekert.

Ő azonban úgy gondolta, legalábbis ezt üvöltötte a vele karambolozó autós arcába, hogy a kereszteződésben is neki lett volna elsőbbsége, lévén, hogy ő egyenesen haladt, míg az autós kanyarodni készült. Kifogásolta továbbá, hogy az autós miért a kerékpárosoknak fenntartott sávban áll (ami valójában csak egy kerékpár-nyom piktogram az aszfalton, ami csak azért látszik még, mert frissen festették fel sárga festékkel).

Egyáltalán miért kellett az autósnak az úttest bal oldalára húzódnia, tette fel a kérdést, amikor szerinte számítania kellett volna rá, hogy ott egy szabályosan közlekedő kerékpáros kis ívben bekanyarodhat a Visegrádi utcába és szintén szabályosan haladhatott volna tovább szemben a gépjárműforgalommal?

Csakhogy ebben tévedett.

Az egyirányú utcában a kiegészítő táblák nem írják felül a KRESZ egyetlen más szabályát, így a jobbkéz-szabályt sem. Lévén, hogy a hatályos KRESZ nem tartalmaz speciális szabályokat a példánkban leírt, vagy ahhoz hasonló esetekre, az egyirányú utcában a gépjárműforgalom számára kijelölt iránnyal szembe haladó kerékpárosnak a kereszteződésekben, ha közlekedési lámpák vagy táblák más utasítást nem adnak, a jobbkéz-szabály szerint kell közlekedniük. Azaz elsőbbséget kell adniuk a jobbról érkezőknek, függetlenül attól, hogy egyenesen folytatnák az útjukat vagy balra kanyarodnának.

Tehát: míg a balra kanyarodó autóssal szemben az egyirányú utcában a táblával jelölt irányba haladó kerékpárosnak elsőbbsége van, a forgalommal szembe haladónak nincs. Neki ugyanúgy kell az elsőbbségadás szabályait alkalmaznia, mintha kétirányú lenne az utca; végül is az ő szempontjából az is, hiszen a kiegészítő táblák megengedik a kétirányú közlekedést a kerékpárosoknak.

A táblával jelzett menetiránnyal szembe haladó kerékpárosnak elsőbbséget kell adnia a kereszteződésbe jobbról érkező járműnek, legyen az autó, kerékpár vagy bármi más közlekedési eszköz, függetlenül attól, hogy az egyenesen haladna tovább, vagy balra kanyarodni készül.

Az általunk megkérdezett gépjárművezető-oktatók a példánkban említett közlekedési szituáció kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a kerékpárosoknak az egyirányú utcák kereszteződéseiben azért is különösen tanácsos betartani a jobbkézszabályt, mert az egyirányú utcából kikanyarodó járművek ilyenkor balra húzódnak.

Az útnak pontosan arra a részére, ahová ők bekanyarodnának!

Fájdalmas következményei lehetnek annak, ha egy bringás épp akkor nem törődik a jobbkéz-szabállyal, és kanyarodik az utcába kis ívben, ám nagy lendülettel a forgalommal szembe, amikor onnan balra kanyarodna egy autó!

Elkerülendő az efféle afférokat fontos, hogy a balra kanyarodni készülő autósok ne csak jobbra figyeljenek, hogy onnan érkezik-e más jármű, amelynek elsőbbséget kell adniuk. Vessenek egy pillantást balra is! Ha van a kétirányú kerékpáros forgalmat engedélyező kiegészítő tábla az egyirányú forgalmú út jelző tábla alatt az utca elején, legyenek a szokásosnál is óvatosabbak. Számítsanak arra, hogy szemből kerékpáros érkezhet az út menetirány szerinti bal oldalán!

Kicsit nehezebben megválaszolható a „Mi a helyes magatartás ilyenkor?” kérdés olyankor, ha egy balra kanyarodni kívánó autó és egy szemből szabályosan egyenesen haladó gépkocsi találkozik ugyanebben a kereszteződésben.

A KRESZ szerint „Az egyirányú forgalmú úton az ellenirányban kijelölt autóbusz sávot és az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.” Azonban a szemből érkező kerékpárosnak elsőbbsége van azzal a járművel szemben, amely neki balról érkezik. Elvileg mehetne. Ám, ha elállja az útját egy szemből balra kanyarodni kívánó autó…

Ebben a helyzetben a legbiztonságosabb megoldás, mind az autósoktól, mind a minden más irányból érkezők számára a fokozott óvatosság és az előzékenység. Adott esetben egy sajnos kihalóban lévő szabályt alkalmazása lehet ugyanis a jó megoldás, hogy mindenki biztonságosan áthajthasson a kereszteződésen: ez az udvariassági szabály!

Felvetődhet persze a kérdés, hogy az ilyen utakon miért kell balra húzódni a balra kanyarodni szándékozó autóknak? Egyre nő a kerékpáros-forgalom a nagyvárosokban, a belvárosi utakon is, csak a konfliktushelyeteket szaporítja ez a gyakorlat.

Nem beszélve arról, hogy a szűkebb városi utcában (és amelyeket a parkoló autók tesznek azzá), a balra húzódás lényegében kivitelezhetetlen és túl sok értelme sincs, ha egy másik jármű amúgy sem lenne képes elhaladni a kanyarodni készülő jármű mellett.

F.Gy.A.