Az ittas járművezetés jelenlegi helyzete, javaslatok a további feladatok végrehajtására

 • Az ittas vezetés az európai közutak második fő gyilkosa.
 • Átlagosan minden negyedik közúti halálozás hátterében az ittas vezetés áll, holott az ittas vezetőknek az összes járművezetőn belüli aránya mindössze 1%.
 • Tény, hogy 1,5 g/l véralkohol érték esetén a baleseti kockázat a 22-szeresére nő.
 • A közúti járművezetéshez szükséges feladatoknak, képességeknek és készségeknek három különböző szintje van.
 • Már kis mennyiségű szeszes ital, 0,5 g/l alatti BAC érték alatt is romlanak azok a képességek, melyek a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlenek.
 • Az ittas vezetés problematikája nem újkeletű, Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatásfokú intézkedése volt a kézi elektromos légalkohol teszterek alkalmazásának megkezdése.
 • Az ittas vezetés szabályai nemzetközi szinten folyamatosan szigorodnak.
 • A további fő feladatok sorában szerepel a véletlenszerű légvételi tesztek gyakoribb alkalmazása, az alkoholszondás indításgátló elrendelésének a lehetősége, a preventív kampányok és oktatási programok reformja, valamint a szeszesitalok elérhetőségének korlátozása – utóbbi különösen a fiatal járművezetőket érintően

Az Európai Bizottság legfrissebb adatokra épülő kommunikációja szerint kontinensünkön a közúti halálozások mintegy 25%-a előzetes szeszesital fogyasztásra vezethető vissza. Ezzel szemben mindössze 1%-ra tehető azoknak a járművezetőknek az aránya, akiknek a véralkohol-értéke a baleset bekövetkezése idején a 0,5 g/l-t eléri, vagy meghaladja. Az arányok közötti jelentős különbség egyértelműen jelzi az ittas járművezetés rendkívüli biztonsági kockázatát. A járművezetők véralkohol-koncentrációjának (BAC) növekedésével a balesetek bekövetkezésének gyakorisága progresszív mértékben nő. A 0,8 g/l BAC értékkel rendelkező járművezetők átlagosan 2,7-szer gyakrabban érintettek közúti balesetben a józan állapotú sofőrökhöz képest, míg 1,5 g/l véralkohol-érték esetén ez a különbség már 22-szeresre nő. A BAC érték növekedésével azonban nemcsak az ütközések kockázata növekszik progresszív mértékben, hanem a bekövetkezett balesetek súlyossági foka is. Az adatok azt mutatják, hogy 1,5 g/l BAC esetén a halálos kimenetelű balesetek okozásának kockázata átlagosan 200-szorosára nő a józan sofőrökhöz képest.

Miért veszélyes az ittas vezetés?

Az alkohol minden lehetséges szinten károsan hat a járművezetésre. A biztonságos vezetéshez szükséges feladatoknak, képességeknek és készségeknek három szintje különböztethető meg.

 • Az első szinthez a jármű vezetésével, irányításával (haladás, fékezés, gyorsítás, kanyarodás stb.), valamint a megfelelő sebesség megválasztásával kapcsolatos feladatok tartoznak. A mindezek biztonságos teljesítéséhez szükséges képességek és készségek többsége (vizuális észlelés, reakcióidő, veszélyelhárítás stb.) már 0,5 g/l alatti véralkohol érték alatt romlani kezd.
 • A második a közlekedési helyzet változásaival, az információk észlelésével és értékelésével kapcsolatos döntéshozatalok szintje (biztonságos-e az előzés végrehajtása, elsőbbséget kell-e adni az útkereszteződésben, át akar-e haladni a kijelölt gyalogos-átkelőhely közelében tartózkodó gyalogos stb.). Az ehhez a szinthez kapcsolódó készségek közé a figyelemmegosztás, az úgynevezett szkennelési (megfigyelési és a rögzítési) képesség, és általában véve az információ-feldolgozás tartozik. Vizsgálatok bizonyítják, hogy már ezek a készségek is romlani kezdenek alacsony véralkoholszint mellett.
 • A harmadik szint a biztonságos vezetési képesség megítélésével kapcsolatos. Köztudott, hogy szeszes ital fogyasztását követően a veszélyérzet jelentősen csökken (szélsőséges esetben akár meg is szűnhet), és a járművezetők önbizalma az esetek többségében nő. Mindezek következtében az önkontroll kedvezőtlen irányba változik, az érintettek felelőtlenebbé válnak, és kevésbé lesznek szigorúak önmagukkal szemben. Ilyen esetekben a járművezetők hajlamosabbak azt gondolni, hogy még mindig képesek a jármű biztonságos vezetésére, az előzetes alkoholfogyasztásuktól függetlenül.

Az ittas vezetés problematikája nem új keletű, ennek megfelelően az ellene történő fellépés jegyében az elmúlt évtizedek során számos intézkedést hoztak kontinensünkön, közösségi és nemzeti szinten egyaránt. Az ittas vezetés kiemelt veszélyességének felismerésével megnőtt az ittasság ellenőrzések száma, szigorodott a kapcsolódó szabályozási háttér (csökkenő jogszabályi limitek, a magasabb szintű vér- és légalkohol értékek bűncselekménnyé nyilvánítása, szigorodó szankciórendszer, járműelkobzás és az alkohol interlock elrendelésének lehetősége több tagállamban, utánképzésre, ill. járművezetői vizsgára kötelezés lehetősége stb.), és jelentős fejlődés következett be az ellenőrzések során alkalmazott eszközök és módszerek terén is. Az Európai Bizottság a legnagyobb hatásfokú intézkedések közé sorolja azt, amikor az európai rendőrségek az 1970-es évektől megkezdték a kisméretű (akár zsebben is elférő) elektromos légalkoholmérő készülékek alkalmazását.

Napjainkban az ittas sofőrök bármikor számíthatnak arra, hogy tetten érik őket, felelősségre vonásuk esetén szigorú szankciókat szabhatnak ki rájuk, és tudhatják azt is, hogy cselekedetüket a társadalom tagjainak többsége mélyen elítéli (ezen a területen a közvélemény jelentős változáson esett át, az európai emberek többsége elfogadhatatlannak tartja az ittas vezetést). Mindezek ellenére a közúti járművet ittasan vezető személyek száma még mindig magas, melyet a statisztikai adatok is igazolnak. Ezért az ittas vezetés visszaszorítása érdekében további beavatkozásokra, újabb, és az eddigieknél hatékonyabb intézkedések meghozatalára van szükség. Az Európai Bizottság fontosnak tartja, hogy a jogszabály által engedélyezett véralkohol-érték az általános járművezetői populációban 0,5 g/l, vagy ennél alacsonyabb, a kezdő vezetők esetében pedig lehetőleg 0,0 g/l, vagy ezt kismértékben meghaladó legyen.

Ajánlott feladatok

 • Véletlenszerű légvételi tesztek alkalmazása valamennyi járművezető esetében, nem csak az „ittas gyanús” járművezetők körében;
 • A lebukás, tettenérés esélyének növelése több véletlenszerű közúti légvételi teszt végrehajtásával (különösen olyan helyeken és időpontban, ahol és amikor az ittas vezetés nagyobb valószínűséggel előfordul);
 • Alkoholszondás indításgátló (alcohol lock) felszerelése valamennyi, első alkalommal, de súlyosan ittas, továbbá visszaeső ittas járművezetők gépkocsijába, járművezetői továbbképzéssel kombinálva;
 • Tudományos kutatásokon alapuló hatékonyabb közlekedésbiztonsági kampányok és oktatási programok végzése (minden korosztály számára).
 • Az alkoholtartalmú italok elérhetőségének korlátozása, különösen a fiatal, kezdő járművezetők számára. Ez első sorban az alkoholvásárlás korhatárának emelésével, valamint az alkoholtartalmú italoknak a benzinkutakon, pihenőhelyeken, utak mentén lévő étkezőhelyeken, kávézókban stb. történő értékesítési tilalmával érhető el.

G.I.