Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság tagja lett a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Legutóbbi ülésén az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) tagjai közé lépett a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Ez a társaság végzi országos hatáskörrel a hazai járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáztatását, ők a felelősei emellett az alkalmassági vizsgálatok és utánképzések szervezéséért, lebonyolításáért is. Tevékenysége a közúti közlekedéssel összefüggő vizsgáztatásokon és vizsgálatokon túl kiterjed kiterjed a vasúti, a hajózási és a légi közlekedésre is. Náluk vizsgáznak a mozdonyvezetők, a hivatásos és az amatőr pilóták, továbbá a hajósok is.

A KAV minden megyében rendelkezik saját kirendeltséggel és ügyfélszolgálattal,  szolgáltatásait évente közel 400 ezer ügyfél veszi igénybe.

„Már csak a fentiek miatt is vétek lett volna a jövőre nézve nem kiaknázni a társaságban felhalmozódott tudást, tapasztalatot és innovációit”, fogalmazott lapunk kérdésére Óberling József ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke azt követően, hogy a KAV az ORFK-OBB tagszervezetei sorába lépett. Óberling emlékeztetett arra, hogy a közlekedésbiztonsági statisztikák szerint a közúti közlekedési balesetek több, mint 98 százaléka valamilyen emberi hibára vezethető vissza – a szabályok nem megfelelő ismeretére, szándékos megsértésére például, továbbá arra, hogy a járművezetők olykor túlértékelik saját és járművük képességeit vagy éppen rosszul reagálnak bizonyos váratlan helyzetekre. A KAV épp ezen a területen bír jelentős ismeretekkel és befolyással a vizsgáztatáson, valamint a járművezető-képzések megújításában játszott innovatív kezdeményező szerepe révén.

A 30 éve alapított ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a szervezet egészen pontosan novemberben lesz 30 éves) fő célkitűzése között az alapító okiratban egyebek között megjelölték a közlekedési balesetek számának csökkentését és a közlekedési ismeretek általános szintjének növelését, az önkéntes jogkövetés erősítését és annak tudatosítását a közlekedőkkel, hogy milyen valós és elképesztő veszélyhelyzetek adódhatnak közlekedési közben.

És épp ez a terület az, ahol az ORFK-OBB és a KAV céljai, törekvései és feladatai találkoznak.

„Mi is a biztonságos közlekedésért, a biztonságos munkavégzésért dolgozunk a magunk speciális szakterületén. Hisszük, hogy minden közös erőfeszítésünk azt célozza majd, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, és fejlődjön Magyarországon a közlekedési kultúra”, fogalmazott lapunknak nyilatkozva Benedek Szabolcs, a KAV ügyvezetője.

Óberling József és Benedek Szabolcs egyaránt rámutattak: Mivel a KAV bonyolítja – egyebek között – országosan a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjének a vizsgáztatását, és náluk végzik a pályaalkalmassági vizsgálatokat is, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont hatalmas mennyiségű olyan információval rendelkezik, amelyeket az OBB is jól és széles közben hasznosíthat az alapító okiratában megfogalmazott céljai érdekében. A leginkább a „közlekedési ismeretek átlagos szintjének a növelésében tudnak majd hozzájárulni az ORFK-OBB még sikeresebb tevékenységéhez.

 F.Gy.A.