Emelkednek a fedezetlenségi díjak

  • December elsejéig mintegy egymillió autósnak kell döntenie váltanak-e biztosítót.
  • Átlagosan hét százalékkal emelkednek a biztosítatlan autósok fedezetlenségi díjai.
  • Kivonják a forgalomból a biztosítatlan autókat, a tulajdonosaikat megbírságolják.
  • Aki biztosítatlanul okoz kárt, attól követelhetik az okozott kár teljes megfizetését.

Átlagosan hét százalékkal nőnek jövőre a fedezetlenségi díja azoknak az autóknak, amelyekkel érvényes Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nélkül vesznek részt a forgalomban – figyelmeztette az autótulajdonosokat és üzembentartókat a MABISZ. Egyben arra is felhívták a figyelmet, hogy közel egymillió autósnak már csak néhány napja van hátra dönteni, december elsejéig nyilatkozniuk kell ugyanis arról, hogy akarnak-e biztosítót váltani.

A 2010 után kötött szerződéseknél a gépjármű vásárlásának az időpontja egyben a biztosítási évforduló napja is. Azonban a korábban vásárolt autóknál (azaz a mintegy 5,7 millióból egymilliónak) továbbra is december 31. a biztosítási évforduló. Arról pedig a hatályos jogszabály rendelkezik, hogy a biztosítottaknak egy hónappal a szerződés lejárta előtt kell jelezniük a biztosítójuknak, ha nem kívánnak szerződést hosszabbítani. Aki nem vált biztosítót, annak nincs semmi teendője.

Az év végén lejáró szerződések esetleges módosítása, avagy a felelősségbiztosító-váltás lehetősége egymillió gépjárművet érint, ezek többsége, mintegy 580 ezer autó, amelyek átlagéletkora meghaladja a 11 évet és többnyire magántulajdonban vannak.

Tulajdonosaiknak számára a piacon érdekelt 12 biztosító közül 10 hirdetett meg új tarifákat.

Érdemes tájékozódni, nemcsak a fizetendő díjról, hanem a biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokról és kedvezményekről is. Segíthet a tájékozódásban a MABISZ Díjnavigátora, amely vala-mennyi piaci szereplő összes kedvezményét tartalmazza. A biztosítók a díjkalkulációk helyességét folyamatosan tesztelik és jóváhagyják, így az egyfajta fogyasztóvédelmi eszközként hasznosul.

Tavalyhoz képest a fedezetlenségi-díjak átlagosan hét százalékkal emelkedtek, így személygépjárművek esetében – gépjármű-kategóriától függően – az üzemben tartónak 600-1290 forintot kell fizetni azokra a napokra, amelyeken a gépjármű nem rendelkezett érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítási szerződéssel. Autóbuszoknál a fizetendő díj – a busz férőhelyszámától függően – 900-5570 forintot tesz ki, tehergépkocsik esetében pedig akár a 4560 forintot is elérheti naponta.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást azért kell kötni, mert erre törvény kötelezi a járművek tulajdonosait, üzembentartóit. Nem elég azonban csak megkötni a biztosítást, azt érvényben is kell tartani, azaz minden évben be kell fizetnie a biztosítási díjat. Aki ezt elmulasztja, első alkalommal öttől ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a rendőrség, de ha később újra ellenőrzik és még mindig nincs érvényes biztosítása, a bírság már akár 70 ezer forint is lehet.

És ez még nem minden.

Azt a gépjárművet, melyre nem kötöttek felelősségbiztosítást, vagy nem fizették be a biztosítás díját, kivonhatják a forgalomból. A biztosítóknak jogukban áll szerződést bontani a nem fizetőkkel és erről tájékoztatják a gépjármű-nyilvántartót, ők pedig a területileg illetékes kormányhivatalt. Akinek nincs vagy díjtartozás miatt nem érvényes a felelősségbiztosítása, számítania kell arra, hogy előbb-utóbb előbb a biztosítás megkötésére és a díjtartozás rendezésére szólítják fel, majd, ha e felszólításnak sem tesz eleget, kivonják a járművét a forgalomból.

Jó, ha az érintettek tudják: nem lehet trükközni. Nem járható az az út, hogy hosszabb-rövidebb ideig nem fizet valaki, majd, ha lelepleződik úgy „rendezi a járműve biztosítási jogviszonyát”, hogy másik biztosítónál köti meg a Kötelező gépjármű felelősségbiztosítását. A biztosítók szerződéskötés előtt ugyanis ellenőrzik leendő ügyfelük előéletét, és ha kiderül, hogy máshol tartozása van, elküldik.

Nem ad felmentést a kötelező felelősségbiztosítás befizetése alól, ha valaki nem használja az autóját, hacsak nem kéri a jármű ideiglenes kivonását a forgalomból.

A nem fizetőknek az utolsó biztosítással fedezett napig visszamenően fedezetlenségi díjat kell fizetnie, aminek az összege jóval magasabb, mint amennyi a biztosítás díja lett volna, ha időben megfizetik.

Ráadásul ezt az összeget a biztosítók öt évre visszamenőleg is követelhetik az autósoktól.

Fontos tudni, hogy nem maradnak magukra azok, akiknek egy nem biztosított autóval okoztak kárt. Nekik a MABISZ Kártalanítási számláról rendezik a kárukat. Kárigényüket ilyenkor a saját biztosítójukhoz kell benyújtaniuk.

Azok a biztosítatlanok, akik baleset szenvednek, de a balesetet nem ők okozták, szintén nem járnak rosszabbul, mint a biztosítottak, illetve csak annyiban, hogy miután lebuktak (kiderült, hogy nincs érvényes biztosításuk) a rendőrség megbírságolhatja őket és sürgősen rendezniük kell a díjtartozásukat, majd új biztosítást is kell kötniük, különben kivonják az autójukat a forgalomból

Mélyen a zsebébe kell azonban nyúlnia annak, aki biztosítatlanul okoz balesetet. Amellett, hogy szabálysértési bírságot  és fedezetlenségi díjat kell fizetnie, a károkozása miatt lényegesen magasabb díjjal köthet csak majd új biztosítást, mint egyébként tehette volna. Mindemellett a biztosító utólag kifizetteti vele a kár teljes összegét, sőt, még 10 százalékos költségátalányt is felszámolhatnak velük szemben.

F.Gy.A.