Ha gép hajtja, ittasan nem vezethető!

  • Ha rajtakapják, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nem ismeri a Kúria döntését arról, szabad-e ittasan e-rollerezni!
  • Néhány sör után e-rollerre pattant, ami közel félmillió forintjába kerül, és most fél évig még személygépkocsit sem vezethet.
  • Sokakat ez még ma is meglep, pedig a Kúria már tavaly kimondta az e-rollerre: az elektromos roller gépi meghajtású jármű.
  • Hiába nem kell hozzá vezetői engedély, bukósisak, sem kötelező felelősség biztosítás, attól még ittasan tilos közlekedni vele.

Közel félmillió forintja bánja egy szombathelyi fiatalembernek, hogy tavaly néhány sör elfogyasztása után bérelhető e-rollerrel indult haza. Útközben a rendőrök megállították, megszondáztatták. A készülék azonnal jelezte, hogy ittas. Ezt ő nem is tagadta. Biztos volt abban, hogy ez nem lehet gond, hiszen az e-roller még csak utalás szintjén sem szerepel ma még a KRESZ-ben, így annak előírása sem vonatkoznak rá.

Úgy gondolta, és ezzel koránt sincs egyedül, hogy mivel az e-roller még csak nem is közlekedési eszköz, sokak – köztük számos bíróság – álláspontja szerint az e-rolleresek jogilag gyalogosnak minősülnek. Ittasan gyalogolni pedig nem tilos.

Főleg fiatalok, de ma már nemcsak ők, épp azért bérelnek e-rollert a bulik végén a hazaútra, mert sokkal olcsóbb a taxinál, és – ők eddig így hitték – ittasan is lehet használni. Nem lehet.

Bár a rendőrök már a helyszínen közölték vele, hogy az intézkedéssel még nincs vége az ügynek, és az ittas rollerezésnek még következményei lesznek, a fiatalember – elmondása szerint – igencsak meglepődött, amikor megkapta a határozatot, miszerint

150 ezer forint bírságot kell fizetnie és hat hónapra bevonják a B kategóriára érvényes vezetői engedélyét is.

A fél éves eltiltás nem mellesleg nemcsak azt jelenti, hogy fél évig nem vezethet személygépkocsit. Utánképzésre is kell még járnia, és csak annak eredményes teljesítése után kaphatja vissza a vezetői engedélyét. Annak ellenére sem vezethet addig személygépkocsit, hogy az ittas vezetés vétségét nem azzal, hanem egy kölcsönzött e-rollerrel követte el.

Az RTL Klub televíziójának arcát vállalva teljes névvel nyilatkozó fiatalembernek a rendőrség négy hónappal az eset után postázta a 150 ezer forintos pénzbírság és a féléves eltiltásról szóló határozatot. A szabálysértési bírság és az utánképzés költségei együttesen elérhetik a félmillió forintot.

Sokan hiszik még ma is, hogy mivel e-roller nem szerepel a KRESZ-ben a közlekedési eszközök között, ezért nem vonatkoznak rá a KRESZ szabályai. Hiszen nem kell a használatához jogosítvány, se kötelező felelősségbiztosítás. Hivatalosan nem is jármű, a leginkább mikromobilitási eszközként emlegetik ezeket a kétkerekűeket. Az e-rollerekre és a hozzá hasonló eszközökre vonatkozó szabályozás még csak előkészület alatt áll. Így marad az a szabály, hogy „Amit pedig a jog nem tilt, azt szabad…”

Ez mind igaz. De nem teljesen, és emiatt nem lehet ittasan e-rollerezni. Legalábbis következmények nélkül! A Kúria még tavaly levezette egy felülvizsgálati eljárásban meghozott döntésében, hogy miért nem!

Még 2020. augusztus 6-án 15 óra 50 perckor történt, hogy egy vidéki település közútján ittasan közlekedett egy férfi a saját tulajdonát képező elektromos rollerjével. Megállították és megszondáztatták a rendőrök. Mivel a többszöri vérvizsgálat 0,69 ezrelékes alkoholos befolyásoltságot állapított meg nála, gépjárművezetés ittas állapotban vétségért eljárás indult ellene.

Később az ügyészség ugyanezen a jogcímen vádat emelt ellene, azonban az illetékes járásbíróság, majd az ügyészi fellebbezést követően a vármegye törvényszéke is, bűncselekmény hiányában felmentette a férfit.

Ezután fordult a vármegye főügyészsége a Kúriához, arra hivatkozva, hogy álláspontja szerint az eljáró bíróságok által vizsgált és a felmentő, illetve az azt helyben hagyó ítéletekben hivatkozott jogszabályokból az ítéletek indoklásában leírtakkal ellentétes következtetések vonhatók le – szerintük.

A járásbíróság az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette a részegen e-rollerező férfit. Azért, mert az általa közlekedésre használt elektromos roller nem tekinthető járműnek – olvasható az elsőfokú ítélet indoklásában. Ez esetben pedig hiányzik a bűncselekmény megállapításához szükséges egyik fontos feltétel: a jármű.

A járásbíróság az elektromos roller, mint járműkategória fogalmát, besorolhatóságát az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék II. fejezete, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: ER), továbbá a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet alapján vizsgálta.

Összevetették továbbá a történeti tényállást és annak jogi hátterét a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 168/2013/EU rendelete  vonatkozó előírásaival is. Azonban elektromos roller tekintetében ezen utóbbi jogszabály alkalmazása egyáltalán fel sem merül, mert a rendelet hatálya nem terjed ki a rollerre és az elektromos rollerre sem.

Végül a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a KRESZ alapján az elektromos roller egyik járműkategóriába sem sorolható be, a KÖHÉM rendeletek alapján az elektromos rollerrel kizárólag járdán lehetne közlekedni. A másodfokú bíróság az elsőfokú bírói okfejtéssel egyetértett, mert az elektromos roller járműnek nem minősül.

A törvényszék is megvizsgálta a járásbíróság által hivatkozott jogszabályokat. Ők is úgy találták, az elektromos roller az azokban felsorolt és nevesített járműfogalomnak nem feleltethető meg, ezért nem tekinthető járműnek, arra a gyalogosokra vonatkozó szabályok érvényesek.

Mindezekből pedig a törvényszék szerint is az következik, hogy az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége egyik törvényi tényállási eleme – maga a jármű – hiányzik, így a terhelt által elkövetett cselekmény nem bűncselekmény, ezért a másodfokú bíróság a járásbíróság ítéletét helybenhagyta.

A vármegyei főügyészség álláspontja szerint az eljáró bíróságok által vizsgált jogszabályokból ellentétes következtetés vonható le. A KRESZ 1. számú függelék II. a) pontja értelmében

Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek. Az e-roller itt sem szerepel, nem tartozik a kivételek közé!

Az e-rollert beépített erőgép hajtja, tehát jármű – állította az ügyészség és ezt az álláspontot fogadta el a Kúria is. Azzal, hogy az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül a fentiekre tekintettel annak ellenére is, hogy a használatához nem szükséges vezetői engedély, bukósisakot viselni, sem kötelező felelősségbiztosítást kötni. Azonban aki az elektromos rollerrel ittas állapotban közlekedik, a beépített gépi meghajtás működtetésével közlekedő járművezető ittas állapotban elkövetett járművezetést valósít meg.

Azaz: Egy átmulatott este után, ittasan bárki hazatolhatja a saját e-rollerét, de nem hajthat vele haza!

A fentiekre tekintettel az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Kúria helyezze hatályon kívül a jogerős felmentő ítéletet, és utasítsa új eljárás és határozat meghozatalára a járásbíróságot. A Kúria megalapozottnak ítélte az ügyészi indítványt és annak helyt is adott.

F.Gy.A.