Hatályos véralkohol értékek Európában

 • A külföldön hatályos közlekedési előírások ismerete különösen fontos az országhatárainkat gépjárművel átlépők számára.
 • Az ittas vezetés szabályai Európában nem egységesek, a nemzeti-szintű jogalkotás hatáskörébe tartoznak.
 • A legális véralkohol-értékek terén az egyes országok között akár jelentős különbségek is lehetnek.
 • Kontinensünk legtöbb országában a 0,5 g/l a leggyakoribb általános érték, de az Egyesült Királyság nagy részén 0,8 g/l, míg máshol teljes tilalom, azaz zéró tolerancia van érvényben.
 • Az elmúlt évtizedek trendje egyértelműen a szigorítás irányába mutat, egyetlen ország sincs Európában, amely a BAC értéket akár csekély mértékben emelte volna.
 • A hivatásos, valamint a kezdő vezetőkre az országok többségében szigorúbb szabályok vonatkoznak.
 • A cikk végén látható táblázat a 2023. decemberi BAC értékeket szemlélteti, országok szerinti kimutatásban.

Aki külföldön autózik, nem árt, ha ismeri az adott országban hatályos közúti közlekedési szabályokat, valamint a kapcsolódó egyéb normákat, különösen azokat, amelyek eltérnek a hazai gyakorlattól. Ilyen lehet például a megengedett sebesség szabályozása, valamint a szeszes ital fogyasztásával kapcsolatos értékek meghatározása. Közismert, hogy az ittas vezetés szabályai országonként eltérnek, amely részben arra vezethető vissza, hogy ezek a szabályok nem a közösségi, hanem a nemzeti normaalkotás hatáskörébe tartoznak. Több olyan ország van kontinensünkön, ahol egy-két pohár átlagos alkoholtartalmú sör elfogyasztása után még jogi következmények nélkül lehet beülni az autó volánja mögé, az Egyesült Királyságban – Skócia kivételével – akár még ennél valamivel több szeszes ital is legálisan fogyasztható). Más országokban ugyanakkor jelentősen szigorúbb a szabályozás, négy uniós tagállamban pedig hagyományosan teljes körű tilalom, azaz zéró tolerancia van érvényben (megjegyzés: utóbbiak számítanak példaértékű országoknak az Európai Bizottság, valamint az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács ittas vezetés szabályozásával kapcsolatos nyilatkozataiban).

Az elmúlt időszakban az vált jellemzővé Európában, hogy a hivatásos, valamint a kezdő járművezetőkre az általánosnál szigorúbb előírások vonatkoznak, így ezekkel is fontos tisztában lenniük mindazon érintetteknek, akik az országhatárt gépjárművel átlépik. Németországban például 0,5 g/l a hatályos BAC (Blood Alcohol Content, azaz véralkohol érték), mely alatti tartományban a járművezetők még legálisan vezethetnek, ugyanakkor a hivatásos és a kezdő sofőrökre a 0,0 g/l limit vonatkozik, tehát egyetlen korty szeszesital sem engedélyezett a vezetés előtt és alatt. Csak megjegyezzük, hogy a „kezdő vezető” kategória ugyancsak eltérhet országonként (Magyarországon és Németországban 2 év, de Dániában már 3 év), és a vezetői engedély kiállításának, illetve a kategóriák megszerzésének dátuma egyértelműen árulkodik arról, hogy az adott országban jogi értelemben kezdő vezetőnek minősülünk-e, vagy sem.

A hivatásos, azaz tehergépjármű, valamint autóbuszsofőröknek ugyancsak fontos ismerniük az esetenként eltérő, hatályos értékeket, hiszen például aki a holland-német határt Hollandia felől átlépi, a 0,5 g/l-es limit helyett azonnal a zéró toleranciával találja szemben magát. Bár az lenne a kívánatos és leginkább elfogadható magatartás, amennyiben ezeknek a járműveknek a vezetői soha nem fogyasztanának alkoholtartalmú italt a vezetést megelőző órákban. A tehergépkocsik vezetői azért, mert a legnagyobb méretű és tömegű közúti járművek baleset bekövetkezése esetén aránytalanul veszélyesek, a velük való ütközéskor, illetve az általuk történő elütéskor a súlyos sérülések és halálozások kockázata kimagasló. Az autóbuszok vezetői pedig azért, mert utasokat szállítanak, akiknek a biztonsága, élete és testi épsége ilyenkor a kezükben van.

Az engedélyezett BAC értékek sokat változtak az ezredforduló óta, és az elmúlt tíz év során is számos ország változtatta meg saját korábbi szabályozását. A trend egyértelmű: mindenhol a szigorítás felé mutat. Egyetlen olyan ország sincs Európában, amely az elmúlt időszakban az engedélyezett véralkohol értéket akár csekély mértékben is emelte volna. Az Európai Bizottság 2001-ben adott ki ajánlást az ittas vezetők véralkohol értékének szabályozásával kapcsolatban (száma: 2001/115/EK), melyet követően legalább 8 ország vezetett be a korábbinál alacsonyabb általános BAC értékeket, 14 országban pedig a hivatásos, valamint a kezdő vezetőkre vonatkozó limiteket szigorították. Az ETSC (Európai Közlekedésbiztonsági Tanács) 2020-ban arra tett javaslatot, hogy valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezessen be az ittas vezetés visszaszorítása, az ittasan okozott balesetek, súlyos sérülések és halálozások megelőzése érdekében.

Az ETSC folyamatosan aktualizálja az Európában hatályos BAC értékeket. A következő táblázat a 2023. decemberi állapotnak felel meg, és a kontinensünk 30 országában jelenleg érvényes értékeket mutatja be (az európai uniós tagállamokon kívül az Egyesült Királyság, Norvégia és Svájc értékeit). Megállapítható, hogy az országok többségében az általánosnak tekinthető BAC érték 0,5 g/l, ugyanakkor nyolc ország 0,2 g/l, vagy ennél alacsonyabb értéket határozott meg (utóbbiak a bizonyíthatóság sajátosságaira tekintettel a zéró toleranciával egyenértékűek). Kontinensünkön a legmagasabb limittel (0,8 g/l) az Egyesült Királyság rendelkezik, de az egységes szabályozás már a nemzetközösségen belül is megtört: Skócia 2014-ben bevezette a 0,5 g/l BAC értéket, Walesben jelenleg hasonló szigorításon gondolkodnak, és bő egy évtizeddel ezelőtt Angliában is felmerült a véralkohol érték esetleges csökkentése, de a kérdéskör – többszöri nekifutásra – mindeddig csak a javaslat szintjéig jutott.

A táblázatból megfigyelhető, hogy 25 országban (ebből 23 uniós tagállamban) a kezdő vezetőkre és/vagy a hivatásos sofőrökre az általánosnál szigorúbb előírások vonatkoznak, ami az esetek többségében 0,2 g/l, vagy ennél alacsonyabb BAC értéket jelent.

Ittas vezetés jogszabály által meghatározott felső értékei Európában

a véralkohol érték (BAC) alapján

(2023. decemberi állapot)

 

Országok

 

Általános érték Hivatásos vezetőknél Kezdő vezetőknél
Ausztria 0.5 0.1 0.1
Belgium 0.5 0.2 0.5
Bulgária 0.5 0.5 0.5
Horvátország 0.5 0.0 0.0
Ciprus 0.5 0.2 0.2
Cseh Köztársaság 0.0 0.0 0.0
Dánia 0.5 0.5 0.5
Észtország 0.2 0.2 0.2
Finnország 0.5 0.5 0.5
Franciaország 0.5 0.5 /busz vezetők:0.2 0.2
Németország 0.5 0.0 0.0
Görögország 0.5 0.2 0.2
Magyarország 0.0 0.0 0.0
Írország 0.5 0.2 0.2
Olaszország 0.5 0.0 0.0
Lettország 0.5 0.5 0.2
Litvánia 0.4 0.0 0.0
Luxemburg 0.5 0.2 0.2
Málta 0.5 0.2 0.2
Hollandia 0.5 0.5 0.2
Lengyelország 0.2 0.2 0.2
Portugália 0.5 0.2 0.2
Románia 0.0 0.0 0.0
Szlovákia 0.0 0.0 0.0
Szlovénia 0.5 0.0 0.0
Spanyolország 0.5 0.3 0.3 /18 év alatt 0.0
Svédország 0.2 0.2 0.2
Norvégia 0.2 0.2 0.2
Egyesült Királyság* 0.8 0.8 0.8
Svájc 0.5 0.1 0.1

 

Megjegyzések:

 • A kimutatás 30 ország értékeit mutatja (Európai Unió tagállamai + Norvégia, Egyesült Királyság és Svájc).
 • Az értékek g/l-ben vannak feltüntetve (a BAC limit egységes számítási elve alapján)
 • Az általános, valamennyi közúti járművezetőre vonatkozó érték 8 ország esetében 0,2 g/l, vagy az alatti (0,0 g/l – „zéró tolerancia”)
 • 18 országban (ebből 17 EU tagállamban) a hivatásos és/vagy kezdő vezetőkre szigorúbb értékek vonatkoznak.
 • A kezdő vezetőknél 25 ország (ebből 23 EU tagállam) esetében a véralkohol érték nem haladja meg a 0,2 g/l-t (ami a bizonyíthatóság tekintetében a zéró toleranciával egyenértékű).
 • *Az Egyesült Királyságon belül Skóciában az általános véralkohol-érték 0,5 g/l (2014 óta)
 • Forrás: ETSC, 2023 december

G.I.