Határon átnyúló kerékpártúrák megvalósításához nyújt támogatást idén is a Kerékpárral 7 határon át pályázat

A fenntartható és egészséges közlekedés népszerűsítése érdekében akár 700 000 forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető kerékpáros rendezvények megszervezéséhez.

Az elmúlt években kerékpáros rendezvények segítették a határmenti régiókban az újonnan megépült kerékpáros útvonalak népszerűsítését, hiszen a kerékpáros programok nemcsak a szabadidő hasznos eltöltésére ösztönözik az embereket, hanem a települések és határmenti régiók kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékeinek felfedezésére is.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium idén is támogatja a határon túli kerékpáros túrák szervezését, amelyek lehetőséget biztosítanak a szomszédos országokkal és magyarlakta területeikkel fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítésére, és a határmenti térségek kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékeinek felfedezésére.

A támogatás a biztonságos közlekedésre nevelést, a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek megszerzését, a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését is ösztönzi.

A nyertes pályázatok kiválasztása a pályázati felületre feltöltött anyagok (pályázati adatlap, költségterv és részletes túraprogram-beszámoló), alapján történik.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet utófinanszírozásos formában nyújt vissza nem térítendő támogatást a kedvezményezetteknek, amelyhez az elszámolási feltételeknek való megfelelés és a költségeket igazoló dokumentumok beküldése szükséges.

Pályázni 2024. május 5. 24:00 óráig lehet, a felhívásban található dokumentumok kitöltésével és elküldésével, az alábbi felületen:

https://www.kti.hu/7hataron/

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.