Kik vezethessenek mopedeket?

  • Hat országban 14, tizenegyben 15, máshol 17 vagy 18 éves kortól engedik a segédmotoros kerékpár vezetését.
  • Az elméleti képzés és vizsga az Európai Unión belül mindenütt kötelező, ám ami a gyakorlati képzést illeti…
  • Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács magas szintű képzést és követelményrendszer kialakítását sürgeti.
  • Magyarország már ma is megfelel a tagállamok kormányainak és az uniónak javasolt ETSC követelményeknek.

Bár az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (European Transport Safety Council, ETSC) múlt év végén közzétett kutatási jelentése szerint nagyobb mértékben csökkent a gyermekek halálával, súlyos sérülésével járó közlekedési balesetek száma, mint a felnőtteknél, nyugalomra semmi ok. Az Európai Unió 27 tagállamára, valamint Norvégiára, Izraelre, Szerbiára, Svájcra és az Egyesült Királyságra vonatkozó adatokból ugyanis az is kiderül, hogy az 5-9 évesekénél magasabb a 10-13 évesek baleseti érintettsége. Még később, 14 év felett pedig már rohamosan nő a gyermek és a fiatalkorúakat érintő közlekedési tragédiák száma, ahogy a fiatalok egyre önállóbban és mind többféle módon kezdenek közlekedni.

Az ETSC jelentéséből kitűnik, hogy bár 2013 óta már nem lehet az Európai Unióban segédmotoros kerékpárt vezetni megfelelő jogosítvány nélkül, a vezetői engedélyek kiadása tekintetében a tagállamok gyakorlata igencsak eltérő. Miközben, mint a jelentés is rámutat, „a fiatal sofőrökkel és motorosokkal kapcsolatos kockázatok a tapasztalatlanságból, az éretlenségből és az életkorukhoz és nemükhöz kapcsolódó életmódból fakadnak”, a tagállamok gyakorlata épp a robogók vezetésére jogosító okmányok tekintetében tér el a leginkább, és e téren tűnik több ország szabályozása is a Tanács megítélése szerint túlontúl is megengedőnek.

A közlekedési szabályok megtanulása és a képzést követő elméleti vizsga a segédmotoros kerékpárok vezetői számára az unióban mindenütt kötelező, azonban a vizsgálatban érintett 32 országban a gyakorlati képzés és így a vizsga is már fakultatív. A legtöbb tagállamban szigorúbb engedélyezési követelmények vonatkoznak a segédmotoros kerékpárokra, azonban csak 20 uniós országban kötelező a gyakorlati képzés a 27 tagállamból.

A vonatkozó uniós irányelv azt javasolja, hogy az AM kategóriás jogosítvány megszerzésének alsó korhatára 16 év legyen. Észtországban, Franciaországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban és Lengyelországban azonban már ma is megszerezhető a segédmotoros kerékpárra érvényes jogosítvány a 14. életév betöltése után. Tizenegy országban, köztük Németországban, Dániában és Svédországban is 15 éves kortól, Cipruson viszont 17, Máltán pedig csak 18 évesen lehet AM-engedélyt szerezni.

Az ETSC jelentése hangsúlyozza: „A fiatalok jelentős biológiai és társadalmi változásokon mennek keresztül 15 és 25 éves koruk között. A pubertás alatti kognitív fejlődés nagyobb érzelmi instabilitáshoz vezethet, aminek számos, a vezetési képességet károsan befolyásoló következményei lehet. Következésképpen úthasználóként más korcsoportokhoz képest az érintett korosztályokhoz tartozók nagyobb kockázatot vállalnak a közlekedésben is, kevésbé értékelik súlyosnak az őket fenyegető veszélyeket.

A Tanács úgy véli, az egyéni (gépjármű)vezetés alsó korhatárának megemelése vagy legalábbis nem csökkentése életeket menthet meg, mivel megakadályozza, hogy a fiatal és tapasztalatlan sofőrök egyedül vezessenek idősebb korukig. Emellett elengedhetetlen a magas színvonalú képzés a biztonságos autóvezetéshez és motorozáshoz, a 15-30 évesek közúti halálozási arányának csökkentéséhez.

A balesetek kockázata közvetlenül a jogosítvány megszerzése után a legmagasabb, szögezi le a Tanács jelentése, amikor a fiatalok először vezetnek és közlekednek önállóan. Ennek az is az oka, hogy egyes alapvető készségek és képességek, mint például a személyes attitűdök, a kockázattudatosság, az öntudat, az olyan kockázatok kezelése, mint a figyelemelterelés, a társak nyomása és a vezetési zavarok ekkor még nem ismertek, és ezek nem is térképezhetők fel az elméleti vizsgán. De megbízhatóan és kellő alapossággal még a gyakorlati képzésben és vizsgán sem.

Épp ezért fontos a testület szerint, hogy a kormányok ne csökkentsék a jogosítványok megszerzésének az alsó korhatárát egyetlen járműkategóriában sem, beleértve a segédmotoros kerékpározást és az egyéni autóvezetést. Mivel sok ország ettől eltérő gyakorlatot követ, az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács azt szorgalmazza, hogy valamennyi tagállam – és a jelenleg nem uniós tagállamok is – az AM kategóriás jogosítvány megszerzését kössék az elméleti és gyakorlati képzés mellett kötelező gyakorlati vizsgához is.

Indítványozza továbbá a Tanács, hogy az Európai Unió tegye kötelezővé a vezetői engedélyekről szóló 2006/126-os irányelv közelgő felülvizsgálatának keretében az elméleti és gyakorlati képzést, valamint a gyakorlati vizsgát kötelezővé teszi az AM vezetői engedély megszerzéséhez. Állapítson meg minimum szabványokat az AM-kategória elméleti és gyakorlati képzésére, és általánosabban a jogosítványok egyéb kategóriáira vonatkozóan. Továbbá, hogy semmiképpen se csökkentse a minimális életkort egyetlen járműkategóriában sem.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács javaslatainak elfogadása nem változtatná meg a jelenlegi hazai gyakorlatot. A ma érvényes magyar szabályozás szerint ugyanis minden, a 14. életévét betöltött magyar fiatal „AM” kategóriában vezetői engedélyhez juthat, amellyel segédmotoros kerékpárt, állati erővel vont járművet, a 16. életévét betöltve pedig kerti traktort vezethet. Ehhez azonban szigorú feltételeket kell teljesíteni!

A magyar szabályozás egyfelől tudomásul veszi azt az álláspontot, miszerint „14 évesen a gyerek még éretlen a járművezetésre, nincs meg benne a kellő felelősségtudat, nem képes magára és másokra vigyázni”. Másfelől tiszteletben tartja azoknak a véleményét is, akik abból indulnak ki, hogy „miért ne lehetnének olyan 14 éves fiatalok, akik érettek arra, hogy önállóan, akár egy motor hajtotta járművel is közlekedjenek. Sokan vannak, akik óvodás koruk óta kerékpároznak, motoros családba születtek, szüleik, – ahogy elérte a lábuk a lábtartót – motorral szállították és a közlekedésre nevelték őket. Semmi nem indokolja, hogy pusztán életkorukra hivatkozva megfosszák őket a motorozás örömétől.

E két szempont oly módon érvényesül a hazai gyakorlatban, hogy a vezetési jogosultság megszerzéséhez a gyerekeknek előbb KRESZ tanfolyamon el kell sajátítaniuk a közlekedés alapvető szabályait, majd a végén sikeres vizsgát kell tenniük a tanultakból. Csakis ezek után vehetnek részt a gyakorlati képzésen, ami egy járműkezelési vizsgával folytatódik, majd az előírt óraszám levezetése után forgalmi vizsgával zárul. És természetesen az AM jogosítvány megszerzéséhez is el kell végezni egy elsősegélynyújtó tanfolyamot, aminek az anyagából szintén vizsgát kell tenni.

A magyar gyakorlat tehát már ma is az, aminek az általános bevezetését az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács szorgalmazza. S bár meglehet, a Tanács túl alacsonynak ítéli a 14 éves korhatárt, amitől Magyarországon valaki AM kategóriás vezetői engedélyhez juthat, de igen nagy a valószínűsége annak, hogy Magyarország – a Tanács ajánlásának megfelelően – az AM kategóriájú jogosítvány megszerzésének alsó korhatárát nem is fogja csökkenteni.

F.Gy.A.