Nemzetközi körkép az OECD tagországokban bevezetett intézkedések közúti közlekedésre gyakorolt hatásairól

Élve a nemzetközi kapcsolatokból fakadó lehetőséggel, 2020. április 8-án kérdőívet küldtünk ki az IRTAD (OECD tagországok nemzetközi közúti és baleseti adatbankja) szakértőinek a koronavírus járvány közúti forgalomra, a közlekedők magatartására, stb. gyakorolt hatásairól. A kérdőívre 14 országból érkezett válasz, ezek közül a legtöbb érdekes, értékes és fontos ismereteket tartalmazott. Néhányan arra hivatkoztak, hogy még nem áll rendelkezésükre elegendő adat.

A válaszok alapján néhány általános változás meglehetősen egybehangzóan körvonalazható. Csaknem valamennyi ország a közúti forgalom jelentős csökkenéséről számolt be. Gyarapodott a kerékpáron és gyalog közlekedők száma, amit kedvezőnek minősítettek, nem csak egészségügyi (testmozgás), hanem távolságtartási szempontból is. Ugyanakkor a növekvő veszélyre is felhívták a figyelmet. Sajnálatos módon a gyorshajtások száma nagymértékben megnőtt, aminek oka egyrészt a kisebb forgalom, másrészt a hagyományos rendőri forgalomellenőrzés visszaesése. A rendőrség számára többlet feladatot jelent a korlátozások, tilalmak ellenőrzése, betartatása. A meghozott intézkedések nagyon különbözőek, ezért úgy hisszük, az a legjobb, ha a beérkezett válaszokat közre adjuk. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezek a válaszok rendkívül időszerűek, napra késznek mondhatók.

1./Változott-e a rendőri forgalomellenőrzés gyakorlata és hatásossága a koronavírus hatására?

Ausztrália:

Igen, tapasztalható változás a rendőri ellenőrzés gyakoriságában a koronavírus járvány kezdete óta. Új-Dél-Wales szövetségi államban a véletlenszerű alkoholszondás ellenőrzések gyakorisága jelentősen csökkent az ezzel összefüggő egészségügyi kockázatok miatt. Ez érthető, és ugyanez tapasztalható Ausztrália néhány más szövetségi államában is.

Dél-Korea:

Igen, az ittasság alkoholszondával való ellenőrzése ritkábbá vált a megnövekedett egészségügyi kockázatok miatt. Helyette az „S kanyar” vezetési ellenőrzést vezették be.

Hollandia:  

Jellemzően nem változott. Miután a forgalomnagyság március 16. után jelentősen csökkent, a rendőrségnek több ideje van az ellenőrzésre, de ugyanakkor feladatuk az emberek közötti megfelelő távolságtartás (1,5 méter) betartatása is.

Szlovénia:

A rendőri ellenőrzés gyakorisága nem változott, ugyanakkor a kisebb forgalom miatt kevesebb a rendőri intézkedés. Szlovéniában az állandó lakhelyhez tartozó közigazgatási terület elhagyása tilos. (Kivéve a munkába járás, áruszállítás, stb.) E tilalom betartását a rendőrség fokozottan ellenőrzi.

Írország:

Igen, az ír rendőrség ellenőrző pontokat állított fel az ország különböző pontjain annak biztosítására, hogy az emberek csak a legszükségesebb esetben utazzanak közúton (pl. otthonról nem végezhető munka, bevásárlás, gyógyszertár).

Finnország:

A rendőrség viszonylag nagy erőkkel vonult fel az Uusima régió forgalmi korlátozásaival kapcsolatban (lásd a 2. pontot!) Emiatt kevesebbet foglalkoznak másfajta ellenőrző tevékenységgel, beleértve a hagyományos rendőri forgalomellenőrzést is.

Cseh Köztársaság:

A cseh rendőrség elsősorban a határok ellenőrzésére összpontosít. A szokásos rendőri ellenőrzés végzése a rendőrség megmaradó teljesítőképességétől függ. Mindenesetre a hagyományos rendőri forgalomellenőrzés hatásossága lakott területeken csökkent.

Japán:

Japánban sem a rendőri forgalomellenőrzés gyakorlata, sem annak gyakorisága nem változott.

Németország:

Csak részben történt változás. Általában a rendőrség továbbra is végzi a forgalom ellenőrzését, ugyanakkor néhány szövetségi állam arról számolt be, hogy nem fognak nagyarányú forgalomellenőrzést végezni és néhány különleges ellenőrzési formát is mellőznek majd. Jelenlegi járulékos tevékenységük: ellenőrzik a gépkocsiban utazók számát, mert az legfeljebb kettő lehet. (Kivéve a nagyobb családokat, amelyeknek tagjai egy háztartásban élnek.)

Chile:

Igen. A rendőrség ellenőriz néhány – karantén alatt lévő – településbe be- és onnan kihajtó gépjárművet. Ennek során vizsgálják a maszk használatát a közforgalmú közlekedésben, ellenőrzik az emberek és gépjárművek mozgását a karantén alatt lévő településeken, valamint az egész országra érvényes éjszakai kijárási tilalom betartását.

Kanada:

Jelenleg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy jelentősen változott a rendőri ellenőrzés. Néhány nagyobb kanadai város kijelentette, hogy nyilvántartásuk szerint a rendőri forgalomellenőrzés folytatódik. Feltehető, hogy a közlekedési magatartás és a szabálysértések száma változott. Egyes szabálysértéseké nőtt, míg másoké csökkent. Például Edmonton és Toronto városai arról számoltak be, hogy a gyorshajtások száma növekedett. Természetesen a forgalom mértéke a vírussal kapcsolatos korlátozások következtében a legtöbb, ha nem az összes tartományban, illetve Kanada egész területén jelentősen csökkent. Ottawában pl. hozzávetőlegesen 50 %-kal csökkent a közúti forgalom nagysága.

Görögország:

Ebben az időszakban a rendőrség főként az olyan állampolgárok azonosítására összpontosít, akik nem tartják be a bevezetett forgalomkorlátozási intézkedéseket. Az ilyen ellenőrzések hatásosabbá váltak, nagyon szigorúak és gyakoriak.

Izrael:

A kormányzat forgalmi korlátozásainak betartatására vonatkozó rendőri ellenőrzés gyakorisága fokozódott, annak érdekében, hogy minimalizálják a koronavírus terjedését.

Svájc:

A kérdés megválaszolására a svájci szakértő az időpontot korainak tartotta, jelenleg még nincsenek megfelelő adataik.

 

2./Bevezettek-e bármilyen forgalomkorlátozást a koronavírus hatására? Ha igen, kérem, részletezze azokat!

Ausztrália:

Ausztrália néhány államában (Queensland, Dél- és Nyugat-Ausztrália) megtiltották a más államokból történő szükségtelen beutazást. A rendőrség útzárakkal ellenőrzi a behajtás okát. Ha a gépjárművezető nem tudja igazolni a lakhelyét, vagy az államba való belépés fontosságát, vissza kell fordulnia.

Dél-Korea:

Nem.

Hollandia:

Igen, főleg olyan utakat zártak le az önkormányzati hatóságok, amik a tengerpartra, parkokba, erdőkbe vezetnek, hogy megelőzzék emberek nagy csoportjainak kialakulását. A közforgalmú közlekedésben is több új szabályozás lépett életbe (nincs kapcsolat a személyzettel, a gépjárművezetővel, rövidebb utak, kevesebb megálló, kevesebb utazás csúcsidőben, stb.)

Szlovénia:

A kormány számtalan korlátozást vezetett be, ezek közül néhány a forgalmat is érinti. Mivel az állandó lakhelyhez tartozó közigazgatási terület elhagyása tilos, a forgalom nagysága csökkent. A gépkocsik megjelenhetnek műszaki vizsgán, ez engedélyezett. A gépjárművezető képző iskolák működése tiltott, nincs közhasznú közlekedés (csak taxi), nincsenek megelőző kampányok.

Írország:

Azon túl, hogy a nemzeti rendőrségi ellenőrző pontokat állított fel, a közforgalmú közlekedés (autóbusz, vasút) mérséklődött (kisebb gyakoriság, kisebb utasszám). Az ír emberek számára csak lényeges utazások engedélyezettek (otthonról nem végezhető munka, bevásárlás, gyógyszertár), vagy rövid tornagyakorlatok végzése lakásuktól nem messzebb, mint 2 km. A 70 évnél idősebbeknek, vagy akik különösen védtelenek a Covid-19 vírussal szemben (meglévő súlyos betegség) azt tanácsolják, hogy állandóan maradjanak otthon.

Finnország:

Az Uusimaa régió (Helsinki körüli terület) és Finnország más részei közötti utazás 2020.03.08. és 2020.04.19. között korlátozásra került. Az emberek régiók közötti mozgása csak kivételes esetben (munkával, vagy egy családtag halálával kapcsolatos, esetleg más súlyos családi ügyekben) engedélyezett. A régió határának átlépése például a nyaralóhelyre történő utazásra nem engedélyezett. Az áruszállítás nem korlátozott. Az utakon rendőrségi és katonai ellenőrzőpontokat állítottak fel, és a vonatokat is ellenőrzik. A külföldre való utazás tiltott, ez valamennyi utazási módra érvényes (szárazföldi, tengeri, légi közlekedés). A külföldről Finnországba visszatérő állampolgároknak 14 napig karanténszerű körülmények között kell lenniük. A finn állampolgárok és az állandó finnországi lakhellyel rendelkezők bármikor visszatérhetnek az országba. A Finnországban tartózkodó külföldi állampolgároknak el kell hagyniuk az országot. Finnország, Svédország és Norvégia között szükségessé váló “ingázás” engedélyezett. Észak-Finnországban gyakori a határ másik oldalán lévő munkahely. Ilyen esetben a munkaadótól hivatalos dokumentum szükséges a munka szükségességének és otthonról való el nem végezhetőségének bizonyítására.

Cseh Köztársaság:

Egyrészt a határon ellenőrzésre kerül sor. Másrészt a legkritikusabb területeket (Litovel, Uničov) két hétre lezárták. Ez azt jelenti, hogy senki sem hagyhatja el, illetve senki sem léphet be az érintett területet/területre.

Japán:

Nem vezettek be korlátozást.

Németország:

Németországban nem vezettek be közvetlen forgalmi korlátozást az országon belüli utazásokra. Az országba való belépés korlátozott, ami szintén hatást gyakorol a forgalom nagyságára. Csak az EU tagállamok polgárai és családtagjaik, Nagy Britannia, Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc polgárai és családtagjaik számára engedélyezett a Németországba való belépés abban az esetben, ha lakhelyük az országban van, vagy hazatérésük közben tranzitutasként át kell utazniuk Németországon, feltéve, hogy nem áll rendelkezésre alternatív útvonal. Léteznek további kivételek: tranzitutasok, diplomaták, egészségügyben dolgozók, fontos okból útra kelők. Külföldiek – hosszú távú letelepedésre vonatkozó jog nélkül – általában nem léphetnek be az országba, hacsak nincs nyomós okuk erre. Turisztikai célú belépés már nem engedélyezett. Az utazókat arra kérik, hogy legyen náluk utazásuk fontosságát bizonyító hivatalos irat, ha sürgős ügyben kell utazniuk.

Chile:

Igen, van néhány város, ahol teljes vesztegzár érvényes, míg másokban részleges a karantén. Este 10-től reggel 5-ig az egész ország területén kijárási tilalom van érvényben. Ezek a korlátozások hatást gyakorolnak a forgalom nagyságára, mert a karantén alatt lévő településekbe csak különleges engedéllyel lehet behajtani, illetve ezek a városok csak különleges engedéllyel hagyhatók el. Ráadásul a nemzeti éjszakai kijárási tilalom hatására a közforgalmú közlekedés üzemideje is csökkent, személygépkocsik számára tranzitutatás nem engedélyezett.

Kanada:

Nemzeti szintű korlátozásról nincs tudomásuk. Természetesen néhány város vezetett be korlátozásokat a járvány miatt. Pl. Calgaryban néhány utat lezártak, annak érdekében, hogy a gyalogosok és kerékpárosok nagyobb mértékben használhassák őket, elősegítve ezzel a fizikai távolságtartást.

Görögország:

Március 23-án a görög hatóságok az egész országra kiterjedő korlátozást vezettek be minden olyan utazásra, ami nem halaszthatatlan. Ettől az időponttól kezdve a lakóhely elhagyása csak az alábbi esetekben megengedett:

  • munkahelyre, vagy onnan haza történő utazás munkaidő alatt;
  • gyógyszertárba, vagy orvoshoz történő utazás;
  • élelmiszerboltba, vagy szupermarketbe való utazás;
  • bankba történő utazás olyan ügyekben, amik nem intézhetőek online;
  • segítségre szoruló személy kísérése;
  • temetésre, esküvőre, keresztelőre való utazás, elvált szülők látogatása, ami a gyermekekkel való kapcsolattartás miatt fontos;
  • lakás közelében való sportolás, kutyasétáltatás, egyedül, vagy párban.

A lakásukat elhagyó személyeknek személyi igazolványt, vagy útlevelet kell maguknál tartaniuk, valamint hiteles igazolást, vagy sms-t arról, hogy utazásuk melyik fenti (engedélyezett) osztályba esik. Április 4-én meghosszabbították ezeket a korlátozásokat április 27-ig.

Izrael:

Igen. Az egész gazdaság „leállt”, az embereket arra kérik, hogy – az élelmiszervásárlás és az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének kivételével – maradjanak otthon. A dolgozók csak 30 %-a dolgozhat munkahelyén, a többiek otthonról dolgozhatnak.

Svájc:

Jelenleg Svájcban nincs érvényben nemzeti szintű forgalomkorlátozás.

 

3./Mi az Ön tapasztalata a közlekedési módok megoszlását illetően? Tapasztalható-e annak lényeges változása? Ha igen, milyen irányban?

Ausztrália:

Nincs közvetlen tapasztalat ezzel kapcsolatban, de az elmondások szerint a délutáni forgalom lényegesen kisebb, mint a délelőtti.

Dél-Korea:

Jelentős változás tapasztalható, az összes napi utazás gyakorisága csökkent. A közforgalmú közlekedés igénybe vétele szignifikánsan visszaesett.

Hollandia:

Jelentős, közel 70%-os mérséklődés következett be a személyforgalomban és a nehéz haszongépjárművek forgalmában, ami sok ipari üzem bezárásával hozható összefüggésbe. Ez utóbbi visszaesés kisebb, mint a személyforgalomé, mert a legszükségesebb áruk és az élelem szállítása továbbra is szükséges. Az egymástól való távolságtartás és az otthon való munkavégzés miatt a motorizált kétkerekű járművek és a kerékpárok forgalma is csökkent.

Szlovénia:

A közforgalmú közlekedés nem működik (autóbusz és vonat). Az emberek csak gépjárművel közlekedhetnek. Nincsenek adataik a modal splitről. Teherszállításra csak a vasúti közlekedés megengedett. A szlovén autópályákat üzemeltető cég (DARS) adatai szerint március 15. és 31. között az autópályák forgalma 64 %-kal (könnyű gépjárművek), illetve 38 %-kal (nehéz gépjárművek) csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest.

Írország:

Nincsenek adataik a modal split szignifikáns változásának bizonyítására. Mivel az ír kormány utazási korlátozásokat vezetett be, feltételezhető, hogy az ír polgárok kevesebbet közlekednek akár saját gépjárművükkel (személygépkocsi, motorkerékpár), akár közforgalmú közlekedéssel, mint a járvány előtt. Több ember vállalja a lakóhelyétől legfeljebb 2 km-re lévő úticél gyalog, vagy kerékpárral történő megközelítését, ezeket testgyakorlásnak tekintik.

Finnország:

A közforgalmú közlekedést igénybe vevő utasok száma több mint 70 %-kal csökkent márciusban februárhoz képest Helsinki térségében. Más városok is hasonló mértékű visszaesésről számoltak be. A legtöbb város a nyári menetrendet használja közforgalmú közlekedésében, amit szokásos körülmények között csak júniusban vezetnek be. A főútvonalakon 17 %-kal kisebb forgalmat mértek 2020 márciusában 2019 márciusához képest. A csökkenés 19 %-os volt a könnyű gépjárművek és csupán 2 % a nehéz gépjárművek esetén. Mintegy 20 %-kal kevesebb közúti balesetet rögzítettek 2020. 03.15. és 2020.04.06. között, mint a megelőző év azonos időszakában.

Cseh Köztársaság:

Jelentős különbség tapasztalható a magánjellegű forgalomban. A mobiltelefon operátorok adatai szerint az emberek nagyjából 50 %-a dolgozik otthonról, így napi utazásaik számát minimumra csökkentették.

Japán:

A modal split vizsgálatával az ITARDA (Közúti balesetkutatási és adatelemző intézet) foglalkozik.

Németország:

A Német Autóklub kérdőíves felmérés formájában kérdezte meg a közlekedőket arról, hogyan változott közlekedési eszközválasztásuk a koronavírus kitörése óta. Sokan – a megkérdezettek 40-43 %-a – azt válaszolták, hogy vagy kevesebbet, vagy egyáltalán nem használják a közforgalmú közlekedést. Ez persze nem jelenti biztosan azt, hogy változott a modal split, annak is lehet következménye, hogy a forgalom általában csökkent. A közlekedők azt is jelezték, hogy többet gyalogolnak, mint korábban.

Chile:

Néhány változás mutatkozott a modal splitben, leginkább a kerékpárok és gépjárművek esetében tapasztaltak növekedést. Kismértékű növekedést mutatott az áruszállítási forgalom is, mind a kerékpárosok, mind a motorkerékpárosok tekintetében. Különösen az étel házhozszállításra igaz ez. A közhasznú közlekedés használata nagymértékű visszaesést mutatott.

Kanada:

Nincsenek igazán megbízható adataik erre vonatkozóan. Ugyanakkor tudni lehet, hogy Kanada sok nagyvárosában szignifikánsan csökkent a közforgalmú közlekedést és személygépkocsit használók köre. Ottawában például a közforgalmú közlekedést (autóbusz, helyi érdekű vasút) használók köre becslések szerint 80 %-kal csökkent. Valószínűleg más városok is hasonló mértékű (szignifikáns) csökkenést tapasztaltak. A taxik és telekocsi szolgáltatások igénybevétele 75 %-os mérséklődést mutat.

Görögország:

A közforgalmű közlekedést használók száma jelentősen csökkent. Becslések szerint a közforgalmú közlekedés (földalatti, autóbusz, vasút) csomópontjaiban 80-90 %-os visszaesés tapasztalható.

Izrael:

Nem rendelkeznek elég ismerettel jelenleg.

Svájc:

A kérdés megválaszolására a svájci szakértő az időpontot korainak tartotta, jelenleg még nincsenek megfelelő adataik.

 

4./Ha történtek korlátozások, azokat országos, tartományi, vagy települési szinten rendelték el?

Ausztrália:

Forgalomkorlátozásokat nemzeti és állami szinten rendeltek el. (Lásd a 2. pontot!) A legtöbb államban a rendőrség ellenőrzi a helyi forgalom célját, és ha az szükségtelennek minősül, büntetésre kerül sor. Mind a kijelölt terület elhagyása, mind a szükségtelen utazás büntetést von maga után.

Dél-Korea:

Nincsenek korlátozások.

Hollandia:

A legtöbb korlátozás (útlezárások, stb.) önkormányzati, vagy tartományi szinten került bevezetésre.

Szlovénia:

Nemzeti szinten.

Írország:

Az ír kormány által bevezetett nemzeti korlátozásokról van szó.

Finnország:

Nemzeti szinten.

Cseh Köztársaság:

A korlátozások alapvetően nemzeti jellegűek. Ezeken túlmenően néhány helyi korlátozásra is sor került. A legkritikusabb városokban például, ahol a karantén már véget ért, de a kijárás továbbra sem engedélyezett.

Japán:

Japánban a vészhelyzetet a kormány rendelte el a közigazgatási terület egy részén. Ez nem tartalmaz semmilyen korlátozást az állampolgárok szempontjából. (Az emberek többsége megérti a közleményt és kerüli otthona elhagyását.)

Németország:

Az országba való belépéssel kapcsolatos korlátozások országos szintűek.

Chile:

Az egyedüli nemzeti szintű korlátozás az éjszakai kijárási tilalom este 10 órától reggel 5 óráig. Néhány városban egészségügyi területre (meghatározott földrajzi területre való be- és onnan való kihajtás) vonatkozó korlátozás van életben. Más, kisebb településeken teljes, míg több településen részleges karantén van életben.

Kanada:

Általában a nemzeti korlátozások érvényesek a légi-, vasúti-, és hajóközlekedésre. A forgalmi korlátozások ugyanakkor megyei és helyi szintűek.

Görögország:

Az említett korlátozások nemzeti szinten kerültek bevezetésre.

Izrael:

A legtöbb korlátozás nemzeti szintű. Néhány esetben, ha egy városban, vagy annak szomszédságában járványügyi góc található, járulékos korlátozást vezetnek be.

Svájc:

Jelenleg Svájcban nincs érvényben nemzeti szintű forgalomkorlátozás.

 

5./Változott-e a koronavírus járvány hatására a parkolási rendszert? (Pl. ingyenes parkolás bevezetése) Ezeknek milyen hatása volt a forgalom alakulására?

Ausztrália:

A megkérdezett szakértő ismeretei szerint nem.

Dél-Korea:

Nem, ugyanolyan, mint korábban.

Hollandia:

A parkolásnál is az ún. “társadalmi távolságtartás” az alapvető követelmény. Emiatt kisebb a parkolási kapacitás. Ugyanakkor kisebb a parkolás iránti igény is, így a helyzet nem vált kritikussá. (Kivéve az IKEA üzlet parkolási problémáit hétvégéken.) A forgalom nagysága csökkent, a közlekedési módok közötti munkamegosztás is változott.

Szlovénia:

Szlovénia számos önkormányzata úgy döntött, hogy bevezeti az ingyenes parkolást. Ezek közé tartozik Ljubljana, Maribor, ezek Szlovénia legnagyobb önkormányzatai. A forgalom nagysága még kisebb, mint a járvány kitörése előtt.

Írország:

Az ír kórházakban ingyenes parkolást vezettek be az egészségügyi dolgozók számára. Arról nincs adat, hogy ez az intézkedés gyakorolt-e hatást a közúti forgalmi helyzetre.

Finnország:

Néhány kisebb város (Mikkeli, Kajaani) ingyenes parkolást vezetett be a városközpontban.

Cseh Köztársaság:

Fontos változás a parkolási rendszerben a kék övezetek (rövid idejű parkolásra kialakított zónák) megszüntetése a városközpontokban. A forgalmi helyzet jól tükrözi az otthonról történő munkavégzés elterjedését, ez az egyik olyan ok, amiért a forgalomnagyság csökkent.

Japán:

A megkérdezett szakértő ezen kérdésre nem tudott választ adni.

Németország:

Nincs tudomásunk semmilyen hasonló intézkedésről.

Chile:

A parkolási rendszereket általában a helyi önkormányzatok működtetik. Néhányan közülük díjmentessé tették a parkolást annak érdekében, hogy az emberek ne kényszerüljenek a közforgalmú közlekedés használatára, gyorsabban haladjanak, hamarabb elintézhessék fontos ügyeiket és azonnal hazatérhessenek otthonukba. Eddig semmilyen releváns változást nem tapasztaltak a forgalmi helyzetben az intézkedések bevezetése után. Erről a továbbiakban fognak beszámolni, ha valamilyen lényeges változást tapasztalnak.

Kanada:

Nincs hivatalos adatuk erről. Néhány város lazított parkolási rendszere korlátozásain. Vancouver városa díjmentes parkolást engedélyezett a belvárosban, és úgy tudják, hogy a legtöbb kórház ingyenes parkolást tesz lehetővé Kanadában.

Görögország:

Március 18. óta az ellenőrzött parkolási rendszerek működését felfüggesztették Athén önkormányzatának területén. Az ingyenes parkolás célja, hogy az állampolgárok kerüljék a közforgalmú közlekedést.

Izrael:

A megkérdezett szakértő ezen kérdésre nem tudott választ adni.

Svájc:

A kérdés megválaszolására a svájci szakértő korainak tartotta az időpontot, jelenleg még nincsenek megfelelő adataik.

 

6./Tapasztalt-e a közlekedők viselkedésében változást? (Azok, akik mégis autóba ülnek, tömeg- közlekednek, kerékpároznak, stb. másként viszonyulnak-e a szabályokhoz, egymáshoz?)

Ausztrália:

A megkérdezett szakértő ismeretei szerint nem.

Dél-Korea:

Az összes utazás gyakorisága csökkent. A közforgalmú közlekedést használók száma is visszaesett. Az elmondások szerint a személygépkocsi-utazások száma is kisebb lett, de erre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A haszongépjárművek forgalma a hírek szerint a korábbi szinten maradt.

Hollandia:

A közlekedési magatartást valamennyi közlekedési mód esetén befolyásolták az intézkedések (távolsági korlátok, lezárt utak, stb.) A forgalmi torlódás gyakorlatilag megszűnt, vagy legalább is mértéke jelentősen csökkent. Akik korábban is betartották az előírásokat, legyenek azok bármilyenek is, most is betartják azokat. Hollaniában a helyzet kissé bonyolult, mert pont a járvánnyal egyidőben, március 16.-án csökkent a nappali sebességkorlát minden autópályán 100 km/h-ra.

Szlovénia:

A rendőrség adatai szerint a járvány kitörése óta mind a közúti balesetek, mind a közúti szabálysértések száma csökkent. Nagyon sokan használják gépkocsijukat, annak ellenére, hogy az nem szükséges (személygépkocsi, szabadidős kerékpározás, stb.) A DARS autópálya társaság adatai szerint a 180 km/h-t túllépő gépkocsik száma 12 %-kal nőtt, a 200 km/h-nál gyorsabban haladók száma pedig 73 %-os növekedést mutatott (2020. és 2019. március összehasonlításában.) A legtöbb szabálysértést nappal követték el.

Írország:

Nem rendelkeznek adattal a közlekedők magatartásának, vagy attitűdjének változásáról.

Finnország:

A hatóságok azt javasolták, hogy az emberek tartsanak egymástól legalább 2 méteres távolságot. Ez nagyon jól látható a járdákon és gyalogutakon, ahol az emberek – egymás mellett elhaladva – igyekeznek a gyalogjáró másik szélét használni. Egyes vélemények szerint sokkal gyakoribbá vált a durva gyorshajtás és más, baleseti kockázatot növelő szabálysértés a forgalom csökkenésével, de nincsenek erre vonatkozó statisztikai adatok.

Cseh Köztársaság:

Általában az emberek betartják az egymástól mért 2 méteres távolságot. A közforgalmú közlekedési eszközök használata gyorsan csökkent. Mivel a maszkok viselése kötelezővé vált, sokan viselik ezt gépjárművezetés közben is.

Japán:

A kormány azon kérésére, hogy a közlekedők önkéntesen korlátozzák utazásaikat, az emberek kedvezően válaszoltak. (Pl. nem hagyják el otthonukat, nem találkoznak másokkal, amennyire csak lehetséges. )

Németország:

Néhány helyi rendőri egység azt tapasztalta, hogy gyakoribbá vált a gyorshajtás.

Chile:

A járműforgalom csökkenését és a közforgalmú közlekedés használatának visszaesését figyelték meg. Az utazási sebesség növekedédét tapasztaták a lakott területek utcáin, ami azt jelenti, hogy a járművezetők a forgalom csökkenése miatt gyorsabban haladnak városi terüketeken, ez pedig nagyon veszélyes, és a szakértő szerint a legtöbb halálos kimenetelű baleset során a fő kiváltó tényező lesz ebben az időszakban. A fővárosban, Santiagoban 2020 márcusának utolsó hetében 48 %-kal volt kisebb az átlagos járműforgalom, mint 2019 márciusának utolsó hetében. Ez a bevezetett korlátozásokkal és a koronavírus miatt elrendelt karanténnel magyarázható. Emellett többen kerékpároznak, hogy könnyebben betarthassák a szükséges távolságot. Mivel a kerékpárosok egy része képzetlen, számukra különösen nagy kihívást jelentenek a növekvő járműsebességek. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárosok elütése gyakran halálos kimenetelű sérülésekkel jár. A március 16. és április 12. közötti időszakban (amikor a koronavírus miatti korlátozásokat bevezették az országban) 102 közlekedési haláleset történt, 2019 azonos időszakában 125. A halálos áldozatok számának 14 %-os csökkenése a forgalom, illetve a veszélyeztetettség mérséklődésével hozható összefüggésbe.

Kanada:

A rendelkezésre álló adatok még nem elegendőek a kérdés megválaszolására. Néhány városban nőtt a gyorshajtással kapcsolatos szabálysértések száma, ami valószínűleg a forgalom csökkenésével hozható összefüggésbe.

Görögország:

Véleményük szerint ahhoz, hogy azonosíthassák a közlekedők magatartásában bekövetkező változásokat, adatokat kell gyűjteni a közlekedési szabálysértések számáról, a rendőri ellenőrzések gyakoriságáról, és más – veszélyeztetettséggel kapcsolatos – tényezőkről. Mivel ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, még nem vonhattak le megbízható következtetéseket.

Izrael:

Még nincs elegendő ismeretünk a kérdés megválaszolására.

Svájc:

A kérdés megválaszolására a svájci szakértő az időpontot korainak tartotta, jelenleg még nincsenek megfelelő adataik.

 

7./Ön szerint a járvány és a különleges intézkedések elmúlásával a közlekedésben tapasztalt változások is elmúlnak-e, vagy lesz, ami megmarad? Melyek lehetnek ezek?

Ausztrália:

Lesznek bizonyos megmaradó változások a veszélyhelyzet után is. Ennek ellenére alapvető változásokra nem számíthatunk az emberek közlekedési preferenciáit, vagy mintáit illetően, ha újra szabadon utazhatnak, dolgozhatnak és szocializálódhatnak. Megnőtt az otthon dolgozás iránti igény, de ez valószínűleg nem gyakorol majd megfigyelhető és szignifikáns hatást a szokásos forgalmi igényekre.

Dél-Korea:

A járvány után minden visszaáll a régi kerékvágásba.

Hollandia:

Az emberek a kötelező 1,5 méteres távolságtartás miatt udvariasabbnak tűnnek. Több időt szánnak az utazásra, tudván, hogy a türelmetlenség nem számíthat kedvező fogadtatásra. Ha a járvány elmúlik (ami még hosszú ideig tart), a szokásos forgalmi torlódással, a szokásos balesetekkel szembesülünk majd. Remélhetőleg a most tapasztalható elfogadóbb és toleránsabb magatartás megmarad és helye lesz a közutakon is.

Szlovénia:

Véleményük szerint a forgalmi változások megszűnnek majd a járvány lecsengése után. A közforgalmú közlekedés kivételével minden visszatér a szokásos kerékvágásba.

Írország:

Nehéz megmondani, meddig tartanak a korlátozások Írországban, és ezek meddig befolyásolják a közúti forgalmat. Elképzelhető, hogy az emberek továbbra is minimalizálják a közforgalmú közlekedési eszközök használatát, akkor is, amikor már megszűntek a korlátozások. Ennek előre becslése túlságosan összetett feladat e pillanatban.

Finnország:

Úgy gondolják, hogy a távmunka sokkal népszerűbb marad, mint korábban. Emiatt a reggeli és délutáni csúcsidőszakok valamelyest kevésbé okoznak majd forgalmi torlódást, legalább is a járványt követő egyéves időszakban.

Cseh Köztársaság:

Véleményük szerint a magánjellegű forgalom erősödni fog a következő hetekben, vagy hónapokban. Az emberek arra törekednek majd, hogy a korlátozások feloldása után is elszigeteljék magukat másoktól. Ehhez járul hozzá az üzemanyag alacsony ára, ami előtérbe helyezi a magánjellegű forgalmat a közforgalmú közlekedéssel szemben. Úgy gondolják, hogy az államok közötti forgalomra gyakorolt hatás lesz a legkedvezőtlenebb és leghosszabban tartó a különböző közlekedési módok között. Végezetül a járvány okozta gazdasági visszaesés leginkább a forgalom csökkenésében és a vásárlóerő visszaesésében nyilvánul majd meg.

Japán:

E pillanatban nehezen tudnák megválaszolni ezt a kérdést.

Németország:

Nem tudják. Talán az emberek több időt töltenek gyaloglással és kerékpározással. Tapasztalva e közlekedési módok egészségügyi előnyeit, remélhető, hogy jobban megkedvelik azokat. Ez azonban csak egy vélekedés.

Chile:

Azt gondolják, hogy a legtöbb változás megszűnik, ha véget ér a járvány. Néhány éve exponenciálisan nő a kerékpározók részaránya az országban. A járvány többeket bátoríthat a kerékpározásra, így remélhető, hogy ez a közlekedési mód, a közutakon való kényelmesebb kerékpározás hosszú távon is népszerű marad.

Kanada:

Nincs elég ismeret ezzel kapcsolatos vélemény kialakításra.

Görögország:

Úgy hiszik, hogy a bevezetett közlekedési korlátozásokat a járvány elmúltával megszüntetik.

Izrael:

Véleményük szerint a rövid távú változások megszűnnek majd, de nincs kétségük afelől, hogy néhány hosszú távú hatás a közúti biztonság tervezésével és a közlekedők veszélyészlelésével kapcsolatban megmarad.

Svájc:

A kérdésre a svájci szakértő az időpontot korainak tartotta, jelenleg még nincsenek megfelelő adataik.

 

Az IRTAD szakértők válaszai alapján összeállította:

Prof. Dr. Holló Péter

kutató professzor