Rekordidő alatt történik a szalagkorlátok ellenőrzése Norvégiában

  • Az acél szalagkorlátok az utak egyik legfontosabb közlekedésbiztonsági elemei.
  • Elhelyezésüktől függően a pályaelhagyásos, illetve a frontális ütközésektől védik a járműben utazókat, a környezetükben tartózkodókat, óvják az út mentén lévő műtárgyakat és a természetet.
  • A sérült elemek javítása alapvető fontosságú, ugyanakkor a szalagkorlátok ellenőrzésének eddig módszere lassú és időigényes.
  • Norvégiában egy olyan automatizált képelemző rendszert fejlesztettek ki, mely rekordidő alatt képes feltérképezni a szalagkorlátokat, és ellenőrizni azok állapotát.
  • Az „iSi inSight” kamerás adatelemző rendszer akár 80 km/h haladási sebesség mellett is képes elvégezni feladatát, és a helyén lévő, de már meglazult csavarokat is felismeri.
  • Az eddigi teszteredmények, valamint gyakorlati tapasztalatok biztatóak, így az innovatív rendszer hamarosan a piacokra kerülhet.

Az acél szalagkorlátok a közúti járművisszatartó rendszerek (VRS: Vehicle Restrain Systems)  leggyakrabban alkalmazott fajtái, melyek az utak legfontosabb közlekedésbiztonsági elemei közé tartoznak. Legfontosabb funkciói, hogy csökkentsék a baleseti kockázatot, akadályozzák meg a balesetek bekövetkezését, valamint enyhítsék a sérülések súlyosságát. A szalagkorlátok különböző elemekből álló rugalmas szerkezetek, melyek hosszabb szakaszon képesek elnyelni az ütközési energia egy részét. Amennyiben a szalagkorlátokat az út szélén helyezik el, abban az esetben a pályaelhagyásos balesetek megelőzését teszik lehetővé, míg az osztott pályás utak esetében a középen elhelyezett, haladási irányokat elválasztó korlátok a frontális balesetek elkerülését szolgálják. Ezek a járművisszatartó elemek elsősorban a járműben utazók, valamint a jármű környezetében tartózkodó úthasználók testi épségét védik, ugyanakkor az út közelében lévő létesítményeket, műtárgyakat, jelzőberendezéseket vagy éppen a természetet is óvják az balesetek, ütközések nem kívánt hatásaitól.

Norvégiában az országos úthálózat mentén telepített szalagkorlátok hossza mintegy 7 200 km. Ezek a műszaki létesítmények ugyanakkor csak akkor alkalmasak védelmi funkciójuk ellátására, amennyiben sértetlenek, és az egyes elemek összefüggőek. Ha egy korlát megsérül (pl. nekiütközik egy jármű), vagy a csavarok kioldódnak, a védelmi funkció csorbul, így ezeket a hiányosságokat mielőbb fel kell fedezni és ki kell javítani. A szalagkorlátok állapotának az eddig alkalmazott, hagyományos ellenőrzésekkel történő feltérképezése meglehetősen időigényes feladat. De úgy tűnik, a régi módszer immár a múlté, legalábbis Norvégiában. A norvég Állami Közútkezelő (Statens Vegvesen) az iSi AS, valamint az Arvid Gerje AS cégekkel együttműködve egy olyan automatizált képelemző rendszert fejlesztett ki, mely rekordidő alatt képes feltérképezni a szalagkorlátokat, és egyidejűleg ellenőrizni azok állapotát. A kamerákkal és helyrögzítő egységgel rendelkező innovatív technikai eszközt a Közútkezelő egyik gépjárművének végére szerelték fel, és a műveletek a jármű haladása közben hajthatók végre. A berendezés automatikusan felismeri az út mentén alkalmazott szalagkorlátok típusát, valamint az előforduló hibákat és hiányosságokat, majd a pontos pozíció megadásával jelöli meg azok helyét. Az adatrögzítés akár 80 km/h sebesség mellett is elvégezhető, mely rendkívül gyorssá és hatékonnyá teszi az adatrögzítést, miközben a jármű a közúti forgalmat nem akadályozza.

Az „iSi inSight” kamerás adatelemző rendszer alkalmazását már az elmúlt nyáron megkezdték Hedmark megye területén, ahol az országos úthálózat 300 kilométerét ellenőrizték. A bejárások során feltérképezték, hogy mely útszakaszokon milyen típusú szalagkorlátokat telepítettek, de az oszlopok típusát, egymástól való távolságát, a korlátok magasságát és lejtését is rögzítették. Ezen túlmenően a rendszer az olyan hibákat és hiányosságokat is felderítette, mint pl. az oszlop, illetve a szalag sérülése, hibás korlátvégződés, csavarhiány stb.

Az Állami Közútkezelő célként határozta meg, hogy a Norvég Közúti Adatbankban (NVDB) naprakész információk álljanak rendelkezésre a szalagkorlátok rendszerével és állapotával kapcsolatban. Ennek megvalósítását az új technikai eszköz alkalmazása jelentően megkönnyíti, ezáltal a jövőbeni fejlesztések és karbantartási munkálatok előre tervezhetők. Az adatelemző rendszer már a tesztidőszakban is jól teljesített (az E136-os út 17 km-es szakaszának vizsgálata során a készülék menet közben 60 hiányosságot tárt fel, ezen belül két meglazult, de még helyén lévő csavart is felderített), miközben jelentős időt és pénzt spórolt meg a feladatok elvégzése során. A fejlesztők a tesztellenőrzések tapasztalatai alapján folyamatosan tökéletesítették a rendszert, így jó esély mutatkozik arra, hogy az iSi InSight hamarosan a piacokon is elérhető lesz, a közútkezelő társaságok, az önkormányzatok, és szakirányú vállalkozások örömére.

G.I.