Tavaly 3 900 fővel csökkent a közúti halálozások száma az EU-ban

  • Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) közzétette legfrissebb jelentését az EU közlekedésbiztonsági helyzetével kapcsolatban.
  • Először csökkent 20 ezer alá a balesetben meghalt személyek száma az uniós adatgyűjtés kezdete óta, a tavalyi 18 444 fő rekorderedménynek számít.
  • Az utóbbi egy évben a közúti halálos áldozatok számában soha nem látott mértékű, 17,4%-os csökkenés történt.
  • A baleseti adatok alakulására a Covid19 világjárvány is hatást gyakorolt.
  • A 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó uniós célkitűzést egyedül Görögországnak sikerült teljesíteni.
  • Az egyes tagállamok teljesítménye között jelentős különbségek tapasztalhatók.
  • A legbiztonságosabb közúthálózattal Svédország rendelkezik az EU-ban, míg a közlekedők a legnagyobb kockázatnak Romániában vannak kitéve.

Az Európai Bizottság az elmúlt évtizedben hatályos közúti közlekedésbiztonsági programjában azt a célkitűzést határozta meg, hogy 2010 és 2020 között felére csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. A célkitűzés teljesítése a ciklus utolsó évében mintegy 15 000 ember életének megmentését jelentette volna a bázisévhez képest.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) 2021. június 16-án tette közzé legfrissebb jelentését az Európai Unió közúti közlekedésbiztonsági helyzetében bekövetkezett legfrissebb változásokról, valamint a közúti halálozási adatok 2020. évi alakulásáról. A „15th  Road Safety Performance Index Report” jelentés alapján az elmúlt év különösen kedvezően alakult a közúti közlekedésbiztonság szempontjából. Egyetlen esztendő alatt korábban nem tapasztalt mértékben, 17,4%-kal csökkent a közúti balesetben meghalt személyek száma az EU úthálózatán, hiszen a 2019 évi 22 763 halálos áldozattal szemben 2020-ban 18 844 fő halt meg közúti balesettel ok-okozati összefüggésben. Az elmúlt év ezáltal rekordesztendőnek is bizonyult, hiszen a közösségi szintű baleseti adatgyűjtés kezdete óta még soha nem volt ilyen alacsony a közúti halálos áldozatok száma az Európai Unió területén (még az ezredforduló idején sem, amikor a tagállamok száma jelentősen kevesebb, mindössze 15 volt).

Az egyes tagállamok elmúlt évi teljesítménye korántsem volt egyenletes: tavaly a legjobb eredményt (20%-os vagy annál nagyobb csökkenést) Bulgáriában, Belgiumban, Máltán, Olaszországban, Magyarországon, Spanyolországban, Dániában, Franciaországban, Szlovéniában, Portugáliában és Horvátországban mérték. Ezzel szemben öt tagállamban (Finnország, Lettország, Írország Észtország, Luxemburg) nőtt a halálozások száma, bár fontos megjegyezni, hogy ez a szám a kisebb népességű országokban évről évre nagyobb eséllyel ingadozik.

Az ETSC adatai alapján a 2020. évi halálos áldozatszám (18 844 fő) 36,7%-os csökkenést jelent a 2010. évi helyzethez képest (akkor 29 961 fő halt meg balesetben). Annak ellenére, hogy az 50%-os célkitűzést közösségi szinten nem sikerült teljesíteni, a 37% közeli teljesítmény is tisztes eredménynek számít. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a közúti halálozások számában tapasztalható, az évtized elejét jellemző csökkenő trend lendülete 2013-ban megtört (három évig az adatok stagnáltak, illetve csekély mértékű növekedést mutattak), és azt követően, egészen 2019-ig csak szerény mértékű csökkenés volt tapasztalható.

Az évtizedes uniós célkitűzést a tagállamok közül egyedül Görögország (54,0%) tudta teljesíteni, melyet sorendben Portugália (47,2%), Spanyolország (44,9%), Horvátország (44,4%), Belgium (43,1%), Szlovénia (42,0%), Olaszország (41,9%) követ. Magyarország elmúlt évtizedben elért teljesítménye valamivel jobb az EU átlagánál (37,3%). (Megjegyzés: az ETSC adatgyűjtése az EU tagállamok mellett az Egyesült Királyságra, Norvégiára, Svájcra, Izraelre és Szerbiára is kiterjed. Ezért látható az ábrán, hogy az elmúlt évtizedben a legjobb teljesítményt nem egy uniós tagállam, hanem Norvégia nyújtotta).

A 2020. évi adatok arra is rámutatnak, hogy a különböző közösségi, nemzeti, önkormányzati és egyéb intézkedések, beavatkozások eredményeként 56 305 ember életét sikerült megmenteni az elmúlt évtizedben (ahhoz képest, ha a halálozások száma a 2010-es szinten maradt volna).

 Az egymillió lakosra jutó közúti halálos áldozatok száma is jelentősen csökkent, az uniós átlag 2020-ban 42,3 fő, míg 2010-ben 67,6 fő volt. A nemzetközi átlagon belül az egyes országok adatai között igen jelentős, akár négyszeres különbségek is kimutathatók. Tavaly Svédország közúthálózata bizonyult a legbiztonságosabbnak (19,8 fő/egymillió lakos), majd sorrendben Málta (23,3 fő/egymillió lakos) és Dánia (26,6 fő/egymillió lakos) következik. 2020-ban már csak egy uniós tagállamban mértek 80 fölötti közúti halálos áldozatszámot egymillió lakosra vetítve, míg 2010-ben hét tagállamról volt ugyanez elmondható. A legkedvezőtlenebb adatok Romániát (85,2 halálos áldozat/egymillió lakos) jellemzik, az évtized végén a közúti közlekedők itt voltak a legmagasabb kockázatnak kitéve.

Az elmúlt évi uniós közúti halálozási adatok alakulására minden bizonnyal jelentős hatást gyakorolt a Covid19 világjárvány, valamint a kapcsolódó, a közlekedést jelentős mértékben korlátozó intézkedések sokasága. A járvány következtében a közúti forgalom érezhetően visszaesett, melyből sokan azt a következtetést vonják le, hogy ez természetszerűleg magával vonja a baleseti halálozások számának csökkenését. Ez azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a járvány valódi hatását megbízható módszerrel mérni nem lehet. Ellenpéldaként szolgál, hogy több európai országban (a korábban említett öt tagállam mellett Svájcban is) a koronavírus időszakában is nőtt a baleseti halottak száma, továbbá az Egyesült Államok előzetes adatai is azt mutatják, hogy a közúti halálozások száma 2020-ban a gyérebb forgalom ellenére növekedett. Több uniós országban tapasztalták, hogy a kijárási korlátozások időszakában fokozódott a kockázatvállalási magatartás, különösen ami a sebességtúllépéseket illeti (az extrém gyorshajtások, valamint az illegális közút versenyek száma egyaránt nőtt).

Az elmúlt évi uniós adatok ismertetésekor Antonio Avenoso, az ETSC ügyvezető igazgatója az alábbiakat nyilatkozta:A közúti közlekedés biztonsága közegészségügyi kérdés is. A Covid eddig 3,5 millió embert ölt meg világszerte. Ezzel szemben az elmúlt évtizedben legalább 13 millióan haltak balesetben meg a Föld útjain. A Covid járványra adott rendkívüli és szükségszerű globális válasz megmutatta, hogy a politikai döntéshozók, valamint az egész társadalom milyen hatékonyan tud fellépni, ha az emberek többsége egy közös cél érdekében cselekszik. Vajon képesek vagyunk-e alkalmazni ugyanezt az elvet a közúti közlekedésbiztonság kihívásaival szemben is?”

Antonio Avenoso kérdésére minden bizonnyal az elkövetkezendő évek adják meg a választ. A legfelsőbb szintű, az eddigieknél hatékonyabb politikai szerepvállalásra, valamint a társadalom aktív részvételére minden bizonnyal nagy szükség van, ezek hiányában ugyanis az új évtized fő közlekedésbiztonsági célkitűzése, a halálos áldozatok és a súlyosan sérültek számának 2020 és 2030 között történő felére csökkentése aligha lesz teljesíthető.

G.I.