Villogtatni veszélyes!

  • Rossz napok várnak az úton előttük haladókat levillogó, mindig siető autósokra!
  • A rendőrség Pofátlan(TAN)ítói célba veszik a követési távolságot nem tartókat.
  • Rátapadni a másikra veszélyes és akár a bíróságon is végződhet a túl szoros követés.
  • Az indokolatlanul lassú haladás is lehet olyan veszélyes, mint a száguldozás.

Újabb célpontjaik lesznek a hétvégétől a Pofátlan(TAN)íróknak. A notórius gyorshajtók, a sávok között nagy sebességgel, veszélyesen kis követési- és oldaltávolságot tartva szlalomozók, a leálló- és a buszsávban közlekedők, az előzés- és kanyarodás szabályaival nem törődők és más durva szabálysértések elkövetői – például a piroson áthajtók, a kötelező haladási irányra fittyet hányó, és a többi autóst a legkülönbözőbb módon irritálók pofátlanok mellett – mint a mások elé bárhol, bármikor, mindenáron betolakodók – a hétvégétől célkeresztbe kerülnek  a Villogtatók!

Aki rendszeresen közlekedik autóval biztos találkozott már olyanokkal, akik mindenkinél (is) jobban sietnek és ezért elvárják a többiektől, hogy adjanak nekik szabad utat azonnal, amint utolérték őket. Nem számít, ha lépésben halad a forgalom, ha a sávok telítettek, nekik szabad út kell és ennek a fényszóró villogtatásával, kitartó dudálással, olykor e kettővel egyszerre, hangot is adnak.

A villogó-száguldozókat a legkevésbé sem zavarja olyan apróság, hogy már az előttük haladó is túllépte a megengedett sebességhatárt, és amikor utolérték azonnal szabályosan menekülni próbált előlük még mielőtt ő vagy a „fenekére tapadt” agresszív autóstársa tenne egy rossz kormánymozdulatot és a szoros üldözés tragédiába nem torkollna. Mert olykor bizony a tapadósok olyan közel mennek az előttük haladóhoz, hogy annak a sofőrje épp emiatt már nem mer kisorolni előlük. Többségük bele se gondol, hogy mi történhet akkor, ha az előttük haladó „nem olya biztos kezű sofőr”, mint ők.

Olykor még ennél veszélyesebb technikákkal próbálják rákényszeríteni a szerintük túl lassú autóstársaikat (ezeket itt inkább nem ismertetjük), hogy „takarodjanak előlük”, mert ők mindenkinél jobban sietnek, és mert nekik jóval nagyobb, erősebb, gyorsabb az autójuk. És mert nekik nem számít egy kis gyorshajtás se…

Van egy rossz hírünk a másokat levillogó, másokra rátapadó és őket így fenyegető autósoknak, akár milyen autóval teszik is ezt. Az ORFK-tól származó információink szerint a Pofátlan(TAN)ítók feladatul kapták, hogy ezentúl emeljék ki a forgalomból azokat is, akik a szabályosnál jóval kisebb követési távolságot tartva igyekeznek letolni az útról a náluk lassabban, de szabályosan közlekedő autóstársaikat.

Az indok egyszerű: az ilyen autósok nemigen tartanak megfelelő kötelező követési távolságot.

A KRESZ nem határozza meg (méterben), hogy a különböző úttípusokon pontosan mekkora a megfelelő követési távolság. Ennek ellenére viszonylag pontosan meghatározható.

Mit mond a KRESZ?
A KRESZ fő szabályként úgy rendelkezik [27. § ]
(1) Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni.
(2) Olyan járművel, illetőleg járműszerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kilogrammot vagy a hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi biztonságban besorolhasson.

Ebből azonban egyenesen következik, hogy tilos olyan kis követési távolságot tartani, ami nem elég ahhoz, hogy amennyiben az elöl haladó jármű sebességcsökkentésre kényszerül, a mögötte közlekedő még biztonságosan meg tudjon állni. Ahogy az is, hogy miután a különböző úttípusokon eltérő a megengedett maximális sebesség nagysága, a követési távolság sem azonos.

A minap írtunk arról, hogy némelyek az autópályán akkora követési távolságot sem tartanak, amennyit egy nagyvárosban kellene csúcsforgalom idején. Mások viszont a dugóban is olyan távolságból követik az előttük haladót, amennyire az autópályán kellene lemaradni a másiktól 130-as tempó mellett. [Korábbi cikkünk innen is elérhető.]

A nem megfelelő követési távolság tartása koccanásos (ráfutásos) balesetek forrása. Olykor azonban súlyosabb, akár halálos következménye is lehet annak, ha egy agresszív autós nagy teljesítményű kocsijával nemcsak fenyegeti az előtte haladót, hogy letolja az útról, hanem meg is teszi. Nem feltétlen szándékosan, csak véletlenül éppen akkor csökkenne egy kissé az elől haladó jármű sebessége (bármilyen okból is), amikor a mögötte haladóé éppen nőni kezd – ennyi már pont elég lehet egy tragédiához.

Persze az esetek többségéből nem lesz tragédia, még csak koccanás se. Azonban a másokat üldöző, másokra rátapadó, majd maguk elől levillogó autósok veszélyes helyzeteket idézhetnek elő, és ez már nem vicc. Ez már-már súrolja a bűncselekmény határát. Talán el is éri azt.

Mit mond a Btk.?
Közúti veszélyeztetés [234. §]
(1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

A törvény szerint nem kell balesetet okozni, elég veszélyeztetni és akár három év börtön is lehet belőle!

„A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben”.

Ezek a KRESZ első mondatai! Ez a bizalmi elv.

A Pofátlan(TAN)ítók a villogók és követési távolságot nem tartók kiemelésével azt próbálják elérni, hogy az utakon ez az elv és ne a bizalmatlanság elve érvényesüljön.

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a KRESZ jobbra tartási kötelezettséget ír elő, amiből egyenesen következik, hogy senkinek nincs bérlete egyik autópálya belső sávjába sem. Az indokolatlanul lassú haladás – például az autópálya belső sávjában 110-zel hajtani, amikor annak semmiféle forgalmi indoka nincs – alkalmasint közel olyan veszélyes is lehet, mint a száguldozás. Főleg akkor, ha valaki azért és csak azért hajt lassan, hogy egy ideig maga mögött tudhassa a nagy és gyors autó nyilván dúsgazdag sofőrjét.

Információink szerint a Pofátlan(TAN)ítók ezt a magatartást sem fogják tolerálni.

F.Gy.A.