Túlsúly a vasúton: a hamarosan záruló mintaprojekt célja az egységes vasúti tengelysúlymérő rendszer létrehozása

  • A vasúti pályahálózat védelme érdekében 2023-ban kísérleti jelleggel vasúti járműazonosítási és tengelysúlymérő rendszer országos kialakításának előkészítéséhez és megtervezéséhez kapcsolódó, mérési adatokon alapuló mintaprojekt megvalósításának eredményeire alapozva elkészül az országos kiterjesztési koncepció.
  • A fejlesztés hosszú távú célja egy országos kiterjesztésű, egységes vasúti tengelysúlymérő rendszer létrehozása, a túlterhelt járművek azonosítása alapján.
  • A projekt az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) támogatásában, teljes egészében vissza nem térítendő uniós támogatással, 2,5 milliárd forintból valósul meg.

 Az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá váltak a feltárt túlsúlyos, illetve egyéb okból szabálytalan vasúti áruszállítások. Ezek mennyisége egy hatékony vasúti tengelysúly- és kapcsolódó mérőrendszer (VTSM) megvalósítását teszik indokolttá az országos vasúti hálózaton.

Az IKOP-2.1.0-15-2018-00048 Vasúti tengelysúlymérési rendszer (VTSM) projekt egy olyan komplex, országos közlekedési ellenőrzési rendszer kialakításának előkészítését tűzte ki célként, amely a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek és eszközök megléte mellett a lehető legnagyobb hatásfokkal (a térbeli lefedettség és a forgalmi teljesítmény szempontjait figyelembe véve) képes a pályahálózat védelmére és a túlterhelt járművek engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő közlekedésének visszaszorítására.

Az elérhető mérési adatok azt támasztották alá, hogy a tranzit vasúti szállítások (külföldről jövő és/vagy oda irányuló) között a tapasztalt túlsúlyos járművek aránya 1% alatt van. A túlterhelt teherszállítás egyes esetekben, elsősorban a belföldi szerelvények esetében áll fenn. A projekt célja, hogy a felújított transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzshálózati elemekre már csak azokat a járműveket engedjék fel, amelyek nem haladják meg a megengedett tengelyterhelési értékeket.

A rendszer kialakításával hosszú távon olyan egységes, automatikus mérőállomás-hálózat (automatikus vonat/jármű azonosítással) jöhet létre, amely nem igényli a vasúti szerelvények megállítását külön ellenőrző mérlegelés céljából.

A kísérleti mintaprojekt eredményeként az országban 3 vasúti helyszínen kerültek telepítésre optikai kamerák, azaz azonosító berendezések, 10 helyszínen pedig a tengelysúly méréshez szükséges, már meglévő statikus/dinamikus mérlegek egységes hálózatba kötése valósult meg. Az ezeken az eszközökön mért adatokat egy az erre a célra kialakított, a vonatközlekedés biztonságát is támogató informatikai rendszerbe kerülnek továbbításra statisztikai kockázatelemzés céljából.

A fejlesztést követően a Hatóság rendelkezésére álló megelőzési eszközkészlet a jövőben új funkciókkal bővíthető.

A mintaprojekt a rendszer későbbi, országos alkalmazásához szükséges műszaki, jogi hátteret alapozza meg. Ennek a munkának az eredményeként az országos vasúti hálózatra vonatkozó tanulmány lehetőséget teremt, a vasúti közlekedés biztonságát tovább növelő projektek indítására.

A vasúti tengelysúly-ellenőrzés alapvető célja a pályainfrastruktúra védelme, illetve a balesetek és balesetveszélyes helyzetek csökkentése.