Bejegyzések tőle KTI KB

Sárga villogó a közutakon

Minden bizonnyal nem csak nekem jut eszembe időnként, hogy mire figyelmeztet a közúti járműveken használható figyelmeztető (sárga villogó) jelzés?

A fiatal korosztály közlekedési ismeretének és magatartásának aktuális helyzete

A közlekedés életünk szerves része, mindennapjaink szükségszerű velejárója. A biztonságos közlekedés egyik feltétele, hogy a társadalom minden tagja ismerje és betartsa a közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint hogy az egyénnek a közlekedésben tanúsított magatartása, a közlekedéshez, illetve a többi közlekedőhöz való hozzáállása (attitűdje) ne veszélyeztesse a többi embert. E szempontokat figyelembe véve a Közlekedéstudományi Intézet 2018-ban átfogó kutatást végzett a fiatalok (5–18 évesek) körében. A kutatás célja volt, hogy feltárja a korosztály azon tudáshiányosságait és attitűdjellemzőit, melyek befolyásolják a közlekedésbiztonságot.