A múlt nyáron feltettünk egy kérdést. Íme a válasz!

  • Itt a bizonyíték, hogy a szülő felelősségre vonható azért, hogy milyen példát mutat és mire tanítja a gyermekét a közlekedésben.
  • Sokallotta az egyéves felfüggesztett börtönbüntetést a hatéves gyermekét autót vezetni engedő apa. Kettőt kapott helyette..
  • Felmérések szerint a gyermekek elsősorban a szüleik példáját követik a közlekedésben – nem tartják szabálytalannak, amit az aputól, anyutól látnak.
  • A bíróság a jelek szerint nem tolerálja immár, ha valaki tudatosan a közlekedési szabályok semmibe vételére neveli a gyermekét.

A kép illusztráció!

„Mit érdemel az az apa, aki hagyta a hatéves fiát autót vezetni?”, tettük fel a kérdést egy Facebook-videó kapcsán még tavaly nyáron, amikor kiderült: büntetőügy lett abból, hogy egy magamutogató csengődi apa élőben közvetítette a Facebookon hatéves fia autóvezetői szárnypróbálgatását.

„Ősszel kezdi az iskolát, majd legyen mivel iskolába járnia”, hallatszik a felvételen a büszke apa magyarázata, aki közben különböző vezetéstechnikai instrukciókkal látja el a volánt épp csak felérő gyermekét.

Mint kiderült a 37 éves férfi – az akkor lezárult nyomozás adatai szerint – bizonyíthatóan  legalább kétszer engedte autót vezetni hatesztendős fiát. Először március 26-án délután engedte át a gyereknek az automata váltós autója volánját lakóhelyük egyik szinte forgalomtól mentes földútján, majd április 2-án délután ismét.

Bár a gyermek a két alkalommal összesen sem vezetett többet négy kilométernél, ennek semmi jelentősége sincs az apának felrótt egyik bűncselekmény szempontjából. Annak, akinek nincs jogosítványa, a gépjárművezetésre életkora, alkoholos, drogos befolyásoltsága, vagy bármilyen más okból alkalmatlan, tilos átadni a volánt forgalom elől el nem zárt úton. Akkor is, ha az adott úton szökőévente csak egy-két autó fordul meg.

Bár valószínűleg sokaknál csak az apa kérkedése vágta ki a biztosítékot, a hatóságok nem azért, hanem a kiskorú gyermek veszélyeztetése és a vezetés tiltott átengedése miatt indítottak eljárást ellene.  A nyomozás lezárultával – mint korábban lapunk is beszámolt róla – a Kiskőrösi Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen járművezetés tiltott átengedésének vétségéért és kiskorú veszélyeztetésének bűntettéért.

A bíróság röviddel ezután az apát tárgyalás nélkül járművezetés tiltott átengedésében és kiskorú veszélyeztetésében bűnösnek mondta ki, és egy év – két év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte, valamint egy év közúti járművezetéstől eltiltással sújtotta.

A férfi azonban nem fogadta el az ítéletet, és megfellebbezte azt, ahogy az ügyészség is. Utóbbi súlyosításért. Ami ezután történt, arra aligha számított az apa. Enyhítés helyett, amit ő és védője reméltek, jelentősen súlyosította a bíróság a tárgyalás nélkül hozott ítéletét. A Kiskőrösi Járásbíróság – immár jogerősen – kiskorú veszélyeztetéséért és járművezetés tiltott átengedéséét két év, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte, s egy évre eltiltott a járművezetéstől is.

Közlekedési szakjogászok egybehangzó véleménye szerint a bíróság az ítélettel egyértelmű üzenetet küldött mindenkinek, aki eddig úgy gondolta, jó hecc hagyni vezetni a gyereket, még akkor is, ha alig éri el a pedálokat. Nem jó hecc. Sőt, akár három évet is lehet ülni miatta.

Ezt nevezik a büntetőjogban generális prevenciónak. Vagy, ahogy a népi bölcselet mondja: neked mondtam lányom, érts belőle menyem.

Az ítélet azonban más okból is messze túlmutat a csengődi eseten!

Nálunk még nem természetes, ha a bíróság egy közlekedési ügyben, a közlekedési bűncselekményen mellett például az autóban utazó kiskorú veszélyeztetése miatt is elmarasztalja a vétkes sofőrt. Nem egy olyan esetről beszámoltunk már magunk is, ahol az ittasan balesetet okozó sofőr mögött ültek kiskorú gyermekek is, többnyire mégsem indult eljárás ellenük kiskorú veszélyeztetéséért. Olyan esetekben pedig szinte soha sem, amikor nem történik baleset.

Számtalan magyarázatot kaptunk arra – még ügyvédektől és jogvédőktől is –, hogy miért nem indokolt kiskorú veszélyeztetéséért is eljárni a gépjárművezetővel szemben, ha úgy követ el súlyos és szándékos közlekedési szabályszegést, hogy közben az autóban utazott a kiskorú gyermeke, vagy más, ideiglenesen a sofőr gondjaira bízott apróság.

Jellemzően azzal érveltek a legtöbben, hogy ha nem történt baleset, akkor már eleve nem is egyértelmű, hogy a sofőr veszélyeztette a kiskorú testi, értelmi és a többi fejlődését. Egyebek között ez az, amit a Kiskőrösi Járásbíróság másképp gondolt a csengődi eset kapcsán.

És nem véletlen. Tény, hogy a gyermekek a közlekedési szokásaikat nagyobb részt a szüleiktől tanulják. Számos felmérés bizonyítja, hogy a gyermekek nem tartják sem szabálytalannak, sem veszélyesnek azokat a vezetés közbeni magatartásokat, amiket a szüleiktől látnak. Idővel – tanítsanak nekik bármit is az iskolában és a KRESZ-tanfolyamokon – részben-egészben azokat követik majd maguk is felnőtté válásukig, olykor még az után is. [Olvassa el a témával kapcsolatos korábbi írásainkat itt és itt.]

Kiskorú veszélyeztetése [208. §]
A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, a fentiek szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik, bűncselekmény elkövetéséhez felajánl.

Járművezetés tiltott átengedése [238. §]
Aki vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését ittas vagy bódult állapotban lévő személynek, illetve a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek átengedi, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

A fentiek alapján a bíróság üzenete napnál világosabb: a gépjármű veszélyes üzem, a vezetés tiltott átengedése vétség, és bárki bármit is gondolt eddig erről, igenis a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésének veszélyeztetéseként értékelendő, ha valaki szabálysértésre, a szabályok semmibe vételére tanítja a nevelésére bízott gyerkőcöket.

Ez a gyakorlat nem példa nélküli Európában. Angliában és Svédországban például akkor is felkeresi a gyermekvédelmi szolgálat a családot, ha valamelyik szülőt úgy érték például ittas vezetésen, hogy a gyermek nem ül az autóban. De! Az ottani hatóságok abból indulnak ki, hogy aki kisgyermekes szülőként képes ittasan vezetni, ott esetleg más gondok is lehetnek a családban, amit még azelőtt célszerű feltárni és orvosolni, hogy nagyobb baj történne. [A svéd gyakorlatról korábban itt írtunk.]

Mi itt még nem tartunk, de az a tény, hogy a bíróság a fellebbezések hatására megduplázta a hatéves gyermekét vezetni engedő apa ítéletét és a másfélszeresére emelte fel a felfüggesztés időtartamát is, azt sejteti a bíróság – legalábbis Bács-Kiskun megyében –, hogy nem tolerálja, ha a szülő a szabályok semmibe vételére neveli a gyermekét!

F.Gy.A.